Currently viewing the tag: "studeren"

Dit was het nieuws…

On September 17, 2016 By

Ach, lieve lezers, jullie zullen het vast wel gemerkt hebben. De mensen hier bij Vrij-Zinnig zijn druk, helaas te druk om jullie op regelmatige tijden te voorzien van enige duiding. Of dat nou is bij het onderwijs of bij molratten met zwerend acne.* Maar omdat er de afgelopen dagen toch zoveel nieuws langs is gekomen […]

Lees verder...

Als ik kijk naar mijn studententijd, dan besef ik hoeveel keuzevrijheid ik had. Ik ben begonnen met studeren in 1999 en heb acht jaar over mijn studie gedaan. Dat was een keuze die ik kon maken.* Ik ben vroeg in mijn studie actief geworden bij verschillende studentenorganisaties, en merkte al snel dat ik daar minstens […]

Lees verder...

Sijbolt Noorda, lang voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), stapte onlangs op en vond het bij zijn afscheid nodig om de bekende sneer naar studenten te maken. Studenten moeten nu echt ophouden langstuderende lanterfanters en flierefluitende vrijbuiters te zijn. Die tijden zijn toch echt achter ons, aldus Noorda. Ondanks dat ik zelf inmiddels […]

Lees verder...

We konden er natuurlijk op wachten. Zodra leraren hun onvrede uiten over het rampzalige onderwijsbeleid, is er altijd wel iemand bereid om de schuld volledig in de schoenen van de docenten zelf te schuiven. En namens de VVD is dat ditmaal Ton Elias. Want daar komt het nogal langdradige verhaal van Elias in de Volkskrant […]

Lees verder...

Ooit is de basisbeurs ingevoerd met de gedachte dat iedereen in Nederland moet kunnen studeren, ongeacht financiële achtergrond. Maar met het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase is de eerste stap gezet richting de ontmanteling van het stelsel. Dit heeft het debat over de studiefinanciering weer volop aangewakkerd, zowel in de krant als hier […]

Lees verder...

Naar aanleiding van de aanhoudende obsessie met studierendementen heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een nieuw plan bedacht. Bij vier opleidingen is een zogenaamd jaarklassensysteem ingevoerd. Een nogal nietszeggende naam voor een constellatie aan regels en maatregelen die feitelijk al bestonden: bindend studieadvies (BSA), Halbeheffing en het inperken van het aantal herkansingsmomenten. Toch zit er ook […]

Lees verder...

Onlangs kondigde staatssecretaris Zijlstra van onderwijs aan wel heil te zien in het koppelen van onderwijsbudgetten en privileges aan gedetailleerde ‘prestatie-indicatoren’. Was het hoger onderwijs voorheen al één indicatorencircus, nu gaan we richting een vorm van gestuurd planonderwijs waar de gemiddelde GOSPLAN ambtenaar nog nachtmerries van zou krijgen. Maar het is niet alleen de immense […]

Lees verder...

Reglementair gepamper

On November 4, 2011 By

Als Nijmeegse student meen ik een opmerkelijke trend waar te nemen. Hoe nieuwer de lichting studenten, hoe sterker de vraag om regeltjes. Steeds meer begrip lijkt er te ontstaan voor het verplicht stellen van aanwezigheid bij hoor- en werkcolleges, voor het verplicht inleveren van oefeningen en het tot in detail afbakenen van de voorwaarden voor […]

Lees verder...

Studerende ouders

On October 27, 2011 By

Kiezen voor kinderen terwijl je nog studeert. Is dat nou verstandig? Joep maakt de balans op na zijn eerste jaar als vader. Deze week precies een jaar geleden werd ik vader van een heel lief zoontje. Daar had ik mij vooraf al erg op verheugd, maar het bleek nog mooier. Een baby vraagt veel tijd […]

Lees verder...