Een gastblog door Jonas Sweep

Waarom worden iedere ochtend vanaf half acht de bladeren in een parkachtige omgeving van hun plaats geblazen, om ze weer terug te laten blazen door de wind? Waarom blaast de gemeente iedere week de straten schoon zonder de verplaatste bladeren af te voeren? Waarom worden er bladeren geblazen op tijdstippen dat de kenniswerkers onder wiens raam dat gebeurt nog slapen of geconcentreerd werken? Hoeveel geld kost het storen van deze kenniswerkers bij hun werkzaamheden de Nederlandse kenniseconomie?

Ik heb geen antwoord op deze vragen. Maar ik pleit voor verregaande vermindering van het aantal bladblaasuren. Per direct.

Voor wie nu durft aan te voeren dat dit de werkverschaffing in gevaar brengt heb ik aantal antwoorden klaar: Als je echt wil dat mensen aan het werk blijven, laat ze iets bouwen of iets (nuttigs) produceren zoals windmolens of zonnepanelen. Als je deze mensen zo nodig met bladeren bezig wilt laten zijn, geef ze dan een hark en een kruiwagen.

Mijn voorkeur: besteed het geld en de arbeid die je bespaart door de Nederlandse bladblazerij te reorganiseren aan het beter mogelijk maken van onderwijs en onderzoek.

Hoe kan het zo zijn dat Nederlandse universiteiten moeten bezuinigen terwijl de straten ervoor dagelijks worden schoongeblazen? Waarom verkoopt Nederland maar zo weinig kennis aan het buitenland?

Het heeft me twee lange reizen naar het buitenland gekost maar ik weet het zeker. De vijand van de Nederlandse kenniseconomie is de, typisch Nederlandse, bladblazer.

 

8 Responses to Bladblazers

 1. Lisa says:

  Heb je eraan gedacht het kabinet hierop te attenderen? Kan ze een hele boel gezeur en vervelende vergaderingen besparen 😉

 2. Matthijs says:

  Ik zag donderdagochtend een team bladblazers aan de slag in Nijmegen-west. Er waren een aantal lui die de bladeren van de brede stoepen naar de straat bliezen en er was één bladzuigmachine die er ongeveer uitzag als deze http://www.google.nl/imgres?q=bladzuiger&um=1&hl=nl&safe=off&biw=1252&bih=557&tbm=isch&tbnid=fLY3KUIQ_DT0uM:&imgrefurl=http://www.bakkeveen.nl/item/2679/Bakkeveen-weer-eventjes-van-herfstbladeren-ontdaan…..html&docid=6NduMa1qAeUraM&imgurl=http://www.bakkeveen.nl/i/items/19348.jpg&w=640&h=480&ei=kjGzToCdIM2VOsrs1IkC&zoom=1&iact=hc&vpx=954&vpy=172&dur=396&hovh=194&hovw=259&tx=119&ty=108&sig=109168934771078473425&page=3&tbnh=153&tbnw=207&start=22&ndsp=10&ved=1t:429,r:9,s:22 maar dan meer op een olifant lijkend. Ze waren dus niet alleen aan het blazen, maar haalden ook de bladeren van de straat af.

 3. jasper vs says:

  Ik ergerde me vroeger ook altijd geel oranje en bruin aan de bladblazers bij Westerhelling. Die bladeren rondom het pand boeide me niet en men moest ze toch s´ochtends vroeg blazen. En dat vermoedelijk ook nog van mijn onderhoudskosten. En enig overleg, dialoog of informatie was er niet bij.

 4. ray says:

  Meld de overlast op deze website

  http://bladblazen.nl

 5. Arno says:

  Haha, de mooiste is toch wel dat je op een bladblazer slecht kan leunen…

 6. lmgikke says:

  Hear Hear. Dit is nog steeds van toepassing. Het wordt alleen maar erger… Thuiswerken wordt de norm, maar met dit onzinnige beleid is dit onmogelijk.

  In Tilburg elke week. De ene week de rechterkant van de straat, de andere week de linker kant. Om 17 uur zijn ze klaar, om 17:30 liggen er overal bladeren. Het lost NIETS op. Alleen overlast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.