Ooit is de basisbeurs ingevoerd met de gedachte dat iedereen in Nederland moet kunnen studeren, ongeacht financiële achtergrond. Maar met het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase is de eerste stap gezet richting de ontmanteling van het stelsel. Dit heeft het debat over de studiefinanciering weer volop aangewakkerd, zowel in de krant als hier op Vrij-Zinnig. De meeste argumenten in dit debat zijn financieel van aard: de rijksbegroting tegenover het budget van de student, het rendement van de ‘investering’ in studie tegenover de schuldenlast voor alumni.

Om die discussie wat te verbreden, wil ik drie niet-financiële argumenten geven voor het behoud van de basisbeurs. Onderwijs dient immers meer dan enkel economische belangen, en de basisbeurs is meer dan slechts een financieel instrument.

1: Demotivatie: alleen studenten zijn slechter af dan werklozen
Zonder studiefinanciering worden studenten nagenoeg de enige groep Nederlanders zonder inkomensgarantie. Uitsluitend studenten worden gedwongen structureel te lenen voor basale levensbehoeften als voedsel, kleding en onderdak. Dit terwijl ze een legitieme reden hebben om niet te werken; ze behoren een volle werkweek van veertig uur aan hun studie te besteden — soms zelfs meer. Waar ik op wil wijzen is niet zozeer de financieel precaire situatie van de student, maar het door de samenleving afgegeven signaal dat je beter werkloos thuis kan gaan zitten dan vier jaar van je leven in een opleiding investeren.

2: Maatschappelijk draagvlak voor een publiek goed
Tegen bovenstaand bezwaar wordt vaak ingebracht dat dit opgelost kan worden met een systeem dat alleen arme studenten ondersteunt, in plaats van een algemene basisbeurs. Dit is echter om twee redenen onwenselijk. Ten eerste omdat de overheid geen inzicht heeft in de financiële situatie van een individuele student en dus niet kan onderscheiden welke studenten daadwerkelijk steun behoeven. Maar belangrijker is het karakter van onderwijs en de basisbeurs als collectieve voorziening. Het is redelijk om aan hogere inkomens een relatief hogere bijdrage te vragen via het progressieve belastingstelsel omdat goed en toegankelijk onderwijs een project van en voor de gehele samenleving is. Onderwijs is een publiek goed. Uitsluitend selectieve studiefinanciering resulteert in een ‘dubbel-progressief’ extra instrument voor inkomensherverdeling en vermindert zodoende het draagvlak voor onderwijsinvesteringen als publiek goed.

3: Van student tot burger
Ten derde is de basisbeurs onderdeel van de algehele vorming van studenten tot burgers. De student die een toelage ontvangt leert zo immers dat samenleven ook samenwerken betekent en zal deze gunst waarderen door later uit wederkerigheid een bijdrage aan de samenleving te leveren. De student die bij het verlaten van het ouderlijk huis van een onverschillige maatschappij hoort dat hij maar ‘in zichzelf moet investeren’, heeft geen enkele reden voor toekomstige wederkerigheid. Zijn eerste ervaring als onafhankelijk burger is minstens vier jaar financiële onzekerheid zonder enige consideratie. Voor deze student is de vormende ervaring dat je in deze samenleving volledig op jezelf bent aangewezen, en zodoende heeft hij geen enkele reden om later wél een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Op deze manier draagt onderwijs inderdaad niet bij aan de vorming van een ‘moreel kompas‘ bij jongeren.

Dressuur voor werkpaarden
Dit kabinet doet alsof onderwijs niets anders is dan een productiesysteem voor toekomstige arbeidskrachten. Maar onderwijs is meer dan dat, het is één van de sterkste pijlers onder de samenleving en de inrichting van het onderwijs reflecteert onze kijk daarop. De basisbeurs is onderdeel van een maatschappij waarin burger samen aan een toekomst werken, die bovendien meer behelst dan alleen economische output. De ‘investeer in jezelf’-maatschappij is geen samenleving, maar een verzameling mensen die alleen hun eigen geldelijk gewin nastreven en de gezamenlijke morele diepgang van de financiële sector. Willen we daarentegen een daadwerkelijke samenleving, dan moeten we in nieuwe leden investeren in plaats van hen te isoleren.

20 Responses to Drie argumenten voor een basisbeurs

 1. Martine says:

  Volgens mij ben ik de enige student die voor het afschaffen van de basisbeurs is. Ook daarvoor heb ik een aantal argumenten.
  1. Bijna alle studenten hebben tijd zat om een bijbaantje naast hun studie te hebben en daarmee nog een klein inkomen te genereren. Ik ken weinig studenten die daadwerkelijk 40 uur met hun studie bezig zijn, degene die dit wel zijn lopen stage en krijgen vaak daar ook een kleine vergoeding voor en hoeven na die stage vaak niets meer aan de studie te doen.
  2.Daarnaast vind ik ook dat de ouders die toen hun kinderen nog thuis woonden ook het geld hadden om dat aan eten, sportclubs, schoolgeld, vakanties uit te geven ook hun kinderen tijdens het studeren nog kunnen voorzien van een bijdrage. Ook ouders kunnen hun prioriteiten zo stellen dat zij hun kinderen fiancieel kunnen steunen.
  3. Daarnaast denk ik dat het geen schande is als een student bij leent aangezien dit tegen een zeer lage rente is, het niet geregistreerd wordt bij het BKR, en er een goede regeling getroffen wordt om dit na de studie af te betalen.
  4. Ook moet absoluut niet vergeten worden dat de overheid al heel veel geld aan universiteiten subsidieert en het college geld in Nederland relatief laag is als dit vergeleken wordt met andere landen als Engeland en Amerika.
  5. Daarnaast leven veel studenten in uitzonderlijke luxe, hebben allemaal een laptop, smartphone, dure kleren, vaak wel drie vakanties per jaar, meerdere keren per week uitgaan…. Wat nou arme student? Ik denk dat de gemiddelde student luxer leeft dan iemand in een bijstandsuitkering.

  Kortom, mijn punt zijnde, studenten hoeven echt absoluut niet te klagen, en kunnen echt nog een hele stap terug. Of niet, en dan gaan ze lenen.

  • Om te beginnen dank voor je bijdrage, het is prettig dat hier verschillende geluiden klinken. Zelf neig ik (helaas) meer richting het verhaal van Frank.

   Ik herken mijn situatie namelijk niet in je statement (I wish that I would though). Mijn studie (scheikunde) vraagt in de regel makkelijk 40 uur per week van me, en als ik veel beta-studenten om mij heen zie geldt dat tevens voor hen. Ik ben me bewust dat studies in deze last sterk uiteen lopen, maar moeten de deeltijdstudies dan niet liever worden aangepakt? Omdat ik – want tweede studie – ook geen studiefinanciering meer ontving heb ik daarnaast veel gewerkt om de financiele schade te beperken, maar daar moest nog steeds wat bijgeleend worden. Helaas is veel van de tijd die ik in bijbaantjes heb geinvesteerd ook weer ten koste van mijn studieprestaties gegaan, waardoor ik vertraging heb opgelopen die anders was voorkomen. Dat is geen ramp, daar koos ik bewust voor, maar bepaald geen ideale pleister op het financiele tekort.

   Het systeem van de aanvullende beurs voor kinderen van ouders met lagere inkomens die kinderen van ouders met hogere inkomens niet krijgen anticipeert volgens mij al op de redelijke bijdragen van ouders.

   Dat een studieschuld geen problemen oplevert bij het aanvragen van een hypotheek valt helaas ook steeds meer te betwisten, zie bijvoorbeeld dit bericht: http://nos.nl/op3/artikel/328388-studieschuld-geeft-moeilijkheden-bij-hypotheek.html

   In Engeland en de Verenigde Staten is studeren ook veel meer dan in Nederland iets voor de elite en enkele lucky few met een beurs. Volgens mij moeten we daar niet naartoe willen en is iedere vergelijking daarmee vooral een waarschuwing: dat nooit!

   Een laptop gebruiken veel studenten voor hun studie, vaak in plaats van een workstation. Iemand met een bijstandsuitkering die op een kleine studentenkamer woont kan in principe ook sparen voor een laptop of een smartphone, maar de kosten daarvan vallen in het niet bij het totaal van levensonderhoud waar de studiefinanciering in tegemoet komt. Verder herken ik het beeld van studenten die zich drie vakanties per jaar kunnen permitteren zeker niet. Zonder een gulle sponsor lukt dat niemand.

 2. Frank says:

  @Martine:

  Hoewel je je argumenten 1 t/m 5 nummert, lijken het meer delen van een enkele stelling, namelijk dat ‘de student’ toch wel geld heeft. Ik vind je reactie in zoverre interessant omdat mijn betoog er juist op was gericht de niet-financiele kant van het verhaal te belichten. Maar natuurlijk staat het je vrij je eigen argumenten aan te dragen, en ik zal er ook gewoon netjes op reageren.

  Ad 1) Tjah, dat is jouw ervaring. Het is niet de mijne, en niet die van Joep. Om (helaas) gelijk een vooroordeel uit de kast te trekken: het is mijn observatie dat dit standpunt vooral wordt verdedigd door alfa-studenten die opleidingen volgen waar men met moeite tien contacturen in een week kan krijgen. Echter, niet alle studies zijn. Mijn eerste opleiding, natuurkunde, kende in het eerste jaar zo’n 36 contacturen per week. Daar bovenop werd verwacht dat je de helft van die tijd thuis aan voorbereiding en werkcolleges besteedde. Dat maakt dus zo’n 54 uur per week. Natuurlijk kan daar een baan naast, de vraag is of dat wenselijk is.
  Bovendien, het zal best dat niet alle opleidingen die 40 uur halen, maar dat zegt naar mijn idee meer over het niveau van die opleidingen, dan dat het een argument zou zijn om studenten maar gewoon 20 uur per week te laten werken.
  Ad 2) Leuk, als je rijke ouders hebt. Jammer, als je die niet hebt. Ik denk dat er hier wederom sprake is van een ander referentiekader. Zelf kreeg ik 1/3 van mijn levensonderhoud van mijn ouders, 1/3 verdiende ik zelf en 1/3 was basisbeurs. Precies zoals de overheid dat had bedacht toen ik begon met studeren. Mijn ouders hadden met geen mogelijkheid mij volledig kunnen onderhouden. De huur van een studentenkamer is wel even wat duurder dan blokfluitles.
  Ad 3) Daar ging het mij niet om. Immers, waarom zou je van studenten de enige groep Nederlanders maken die voor hun levensonderhoud gedwongen wordt te lenen? Je kan eenzelfde argument ook bij werklozen gaan ophangen, om maar een dwarsstraat te noemen.
  Daarnaast worden die voorwaarden met het jaar minder gunstig, terwijl de schulden stijgen. In een eerder bericht kwam ik er al op uit dat een student die relatief zuinig leeft, toch al snel een halve ton aan schuld opbouwt. Dat is niet niks om je mee de arbeidsmarkt op te begeven.
  Ad 4) Wellicht, maar voor deze discussie niet relevant. Het ging er immers om dat studenten naast het studeren ook nog in hun levensonderhoud moeten voorzien. Als dat niet mogelijk is, heb je weinig aan ‘relatief betaalbaar’ onderwijs.
  Ad 5) Die studenten bestaan ook. En, om wederom een op observatie gebaseerd vooroordeel uit de kast te trekken: dat zijn inderdaad de studenten met de rijke ouders, die van pappa advocaat of mamma manager genoeg geld krijgen om de bloemetjes fijn buiten te zetten. Die hebben misschien inderdaad geen basisbeurs nodig. Maar het is natuurlijk onzin om het hele stelsel af te meten aan deze ene subgroep.

 3. jasper van Sprundel says:

  1. Dat het aantal uur dat studenten aan hun studie besteden wisselt lijkt mij duidelijk. Echter de norm die het ministerie zelf stelt is 40 uur. p/w. Nou ok laat je net als iedere ambtenaar met 36 uur een voldoende kunnen halen. Dan nog. Je kan inderdaad zeggen dat dit niet altijd de praktijk is, maar wat is er dan fout? Dat we uitgaan dat studenten 35/40 uur kwijt zijn en dus weinig tijd over hebben of dat de norm slecht wordt gehandhaafd wardoor het ene universitaire diploma het andere niet is.

  Verdr is een studiebeurs volgens mij echt geen vetpot. En zijn kamer en eten volgens mij in veel gevallen toch echt de belangrijk onderdeel van de bestedingen . Ja als je geluk heb goiien de ouders daar wat bovenop. Maar dat hoort volgens mij niet de basis te zijn. Als samenleving heb je veel profijt van hoger opgeleide. Dan moet jen iet de student alle lasten en risico van lenen opleggen.

 4. Janos says:

  Hoi Martine. Leuk dat je meediscussieerd. De meeste van je argumenten zijn hierboven al langsgekomen, grotendeels komt de weerlegging daarvan hier op neer: jij bent niet de maat der dingen.

  Het is fijn voor je, dat jij tijd zat hebt naast je studie, ouders hebt die je kunnen ondersteunen en in “uitzonderlijke luxe” kan leven als student. Voor heel veel studenten geldt dat echter niet. Het is bijvoorbeeld al jarenlang zo dat studenten GEMIDDELD tussen de 40 en 50 uur werken (studie/bijbaan), http://studentenmonitor.productie.qdelft.nl/welkom.php?intro=uit

  Dat het collegegeld in Nederland “relatief laag” is, is feitelijk onjuist. Vergeleken met de VS, Engeland (beetje flauw om juist die 2 er uit te pakken als voorbeeld) en nog een paar landen, ja, vergeleken met een groot aantal landen op het Europese continent is het collegegeld hier juist al (heel) hoog. De kosten voor het levensonderhoud voor studenten zijn een van de hoogste ter wereld, na VS en Australië (ik ken niet het waarom, maar vermoed dat de bizarre kamerprijzen een grote rol spelen).

 5. Arno says:

  Daar komt nog bij: we hebben een enorm te kort aan medici, technici en beta’s. Opleidingen met een master van minstens 2 jaar. En we hebben een enorm overschot aan studenten die opleidingen volgen die met alle respect wat makkelijker zijn: psychologie, antropologie, pedagogiek etc. met een master van 1 jaar. Hoe ga je mensen zo gek krijgen een 2 jarige master te doen als je die volledig moet lenen, terwijl je in 1 jaar een ‘equivalent’ (ook MSc) diploma krijgt voor 20 uur in de week max?
  Kan Den Haag niet ophouden met alle studenten over een kam scheren?

  We zijn niet allemaal rechtenstudenten die 8 contacturen in de week hebben en de rest van de tijd in de kroeg hangen! We hebben keihard technici en beta’s nodig, en juist die opleidingen ontmoedigen we door de hele master op leenbasis te maken.

  Maak voor mijn part een uitzondering voor die studies: wel stufi voor masterstudenten bij geneeskunde, technische universiteiten en beta-studies.

  • Hester says:

   Arno, ik wil je er graag even op wijzen dat je nu enorm generaliseert. Sommige rechtenstudenten zullen naast hun weinige contacturen veel in de kroeg hangen. Echter, met alleen naar colleges gaan haal je je rechtenstudie niet. Voor sommigen zal pedagogiek NIET makkelijk zijn, maar wel hun droomstudie, dus werken ze hard om die studie te halen. Een discussie voeren met flauwe generalisaties en vooroordelen vind ik niet fair.

   • Arno says:

    Ik generaliseer hier niet, ik probeerde hier het beeld te schetsen dat Den Haag, en niet-studenten, hebben van studenten. Die ‘hangen altijd in de kroeg’ en zijn eigenlijk allemaal corpsballen, volgens de beeldvorming. Blijkbaar was dit niet helemaal duidelijk geformuleerd.

    Verder, ik zeg niet pedagogiek heel makkelijk is, maar dat het makkelijker is dan een studie lucht en ruimtevaarttechniek lijkt me geen vooroordeel maar een feit.

    Verder zal pedagogiek zeker voor sommigen moeilijk zijn, maar het is wel een academische opleiding. Ook de pabo is voor sommigen te moeilijk. Dat is niet erg, maar dan mag je je wel afvragen of zo iemand geschikt is voor de universiteit en of hij/zij een MSc-diploma waardig is.

 6. AfroTure says:

  Als je het Sigmaweekendkamp als vakantie telt, en dan het introductieweekendkamp ook als vakantie telt, een meerdaags bezoek aan pinkpop, lowlands o.i.d., dan kom je toch ook al gauw aan 3 vakanties per jaar. Je hoeft niet veel geld of rijke ouders te hebben om je in luxe te wanen, met een beetje fantasie kom je een heel eind.

 7. Martine says:

  Ik vind het jammer dat sommige mensen het een beetje persoonlijk spelen. Ik wil even vermelden dat ik zelf twee studies doe en een honoursprogramm, ben actief lid van de studievereniging en daarnaast nog 10 uur per week werk. Verder zijn mijn ouders verre van advocaat en krijg ik naast het college geld vrij weinig van hen.
  Daarnaast leef ik in studentenhuis met 14 andere studenten en zie ik dus heel goed om mij heen hoe ook zij vaak op vakantie gaan, lux eten, leuke kleren dragen, smartphones hebben, vaak uitgaan etc. Ik wil dus graag even het beeld rechtzetten dat ik een verwende student zou zijn.
  Daarnaast zullen inderdaad beta studenten meer contacturen hebben dan alfa’s, maar dan mag ook even vermeld worden dat beta’s vaak bijna 100% kans hebben op een baan en dan ook de beste inkomens hebben. Die opgelopen studieschuld kan dan binnen no time worden terugbetaald.

  @Frank: Ik vind dat het wel degelijk verschillende argumenten zijn, en inderdaad argumenten om mijn mening te ondersteunen dat studenten ook zonder de basisbeurs kunnen rondkomen.

  Wat ik wel een sterk punt vind van Frank is dat de student dan de enige groep is die geen inkomensgarantie heeft. Dat vind ik vooral een goed argument omdat daarmee een bepaalde oneerlijkheid wordt aangegeven.

  Daarnaast vind ik de site vrij-zinnig een ontzettend goed en leuk initiatief en lees ik eigenlijk alle stukken. Ik ben het lang niet altijd eens, maar het idealisme van de schrijvers spreekt mij enorm aan. Zelf ben ik vooral een pragmaticus, maar kan het idealisme me wel enorm inspireren.
  Normaal reageer ik niet vaak op artikelen, maar nu vond ik een tegengeluid wel op zijn plaats.

 8. Janoz says:

  @Martine, ik weet niet of je het ook tegen mij hebt als het gaat over ‘mensen die het een beetje persoonlijk spelen’, maar je geeft je argumenten op basis van je persoonlijke ervaringen.

  Dat studenten ‘tijd zat hebben’ en ‘in luxe leven’ zijn jouw observaties, dan is het niet raar als op basis daarvan gevolgtrekkingen worden gemaakt. Het kan mij eerlijk gezegd ook niet zo veel schelen of je zelf zwemt in de tijd of in luxe baadt, of dat je het om je heen ziet en daarom je beeld is zo als het is; punt blijft dat jij niet de maat der dingen bent, en je 14 huisgenoten zijn dat ook niet.

  Juist om het op een wat hoger plan te trekken verwijs ik naar onderzoek dat gedaan is, over tijdsbesteding van studenten en kosten van levensonderhoud. En daar komt toch echt uit dat studenten gemiddeld heel druk zijn en dan Nederland relatief heel duur is.

  Maar nog steeds fijn dat je meeleest en de stukken goed vindt, blijf vooral lezen/reageren, ook (vooral) als je tegen de heersende opinies ingaat, wordt de site alleen maar levendiger van.

  – edit: haastig getikte post iets verduidelijkt

 9. Janoz says:

  Oh, nog even over beta’s enzo… volgens mij wordt er, in tegenstelling tot wat Arne beweert, wel heel erg gegeneraliseerd. Sterker nog, ik vind het merkwaardig hoe dezelfde persoon eerst kan schrijven “We zijn niet allemaal rechtenstudenten die 8 contacturen in de week hebben en de rest van de tijd in de kroeg hangen!” en in zijn volgende post kan ontkennen dat er gegeneraliseerd wordt…. kan aan mij liggen, maar volgens mij klopt er dan iets niet.

  Tuurlijk, het is dom van de overheid dat ze door de langstudeerboete en het afschaffen van de masterstufi buitengewoon hard treffen; is ook contra allerlei andere overheidsambities en in strijd met het beleid om juist meer beta’s te krijgen (zijn tig overheidscampagnes om geweest, om de jeugd tot technische studies te verleiden).

  Maar BIJNA net zo irritant als de domme en contraproductieve maatregelen van Zijlstra en consorten, zijn van die beta’s die hoog van de toren blazen ‘dat hun studie zo zwaar is’ en ‘dat die alfa studies allemaal niets voorstellen’… en daar riekt Arne’s post van January 27, 2012 at 10:36 toch wel een beetje naar, correct me if I’m wrong (ik heb nl geen idee of je ook echt een beta bent).

  Die 100% baangarantie en hoge salarissen van beta’s (uit Martines laatste post) vallen volgens mij ook wel tegen… hangt volgens mij ook wel erg af van welke beta-studie gevolgd is, wat de baankansen zijn (al zal het nog steeds beter zijn dan wanneer je keltische talen oid gestudeerd hebt); en qua salaris doen technische beroepen het volgens mij niet beter dan de medische, of functies bij hippe advocatenkantoren, consultancy-bedrijven, etc.

  • Arno says:

   Zoals ik zei: er wordt wel gegeneraliseerd, maar ik wilde juist aanstippen hoe erg er in Den Haag gegeneraliseerd wordt terwijl er grote verschillen bestaan tussen studies.

   Ja, ik ben een beta en ja, die studeren gemiddeld veel harder dan alfa’s. Kijk alle onderzoeken er maar op na, studiebelasting e.d. is op de b-faculteit (en technische universiteiten en geneeskunde) veel hoger dan bij de meeste alfa-studies.

   Verder, die baangarantie is dus echt iets van 3 jaar geleden. Over een jaar hoop ik gepromoveerd scheikundige te zijn, en zelfs dan liggen de banen zeker niet voor het oprapen. Een collega zoekt nu al meer dan een jaar naar een baan en heeft die nog niet gevonden. De sluiting van MSD-onderzoek en de voortzettende afslanking van R&D van o.a. DSM, Akzo en Solvay maken ook onze baankansen een stuk geringer.

   Verder lijkt het me overduidelijk dat een 2 jarige master nadelig is wanneer je de hele masterfase moet lenen.

 10. Martine says:

  @Janoz: Ik vraag me alleen heel erg af wie dan wel de maat der dingen is, aangezien ik met voornamelijk beta studenten in huis woon. Dus ook ik heb een beeld van studenten die veel contacturen hebben. Daarnaast leven ook in mijn studentenhuis geen ´richies´, en heb ik het gevoel de gemiddelde student toch heel goed te kennen. Maar ook denk ik dat studenten tijdens verschillende onderzoeken vast zullen zeggen het ´zwaar´ te hebben en zuinig te moeten doen met het geld, maar als je ze echt vraagt naar waar ze het geld aan uitgeven, ze nog niet echt mogen klagen, naar mijn mening. Ok, ze houden geen honderden euro´s per maand over, maar is dat erg?

 11. Janos says:

  @Martine: je hebt het idee de gemiddelde student te kennen… is dat van je eigen studie? Eigen faculteit? Eigen universiteit? Zelfs als je daar echt een goed beeld van hebt, hoe goed is je beeld van een grote hogeschool in de randstad met veel allochtone studenten? Hoe goed van een kleine christelijke pabo? Hoe goed van… nou ja, je snapt mijn punt.

  Ik heb ook mijn ervaringen. Ik zie ook de studenten die (te) veel uitgeven, maar heb het idee dat die wel te verklaren zijn met de categorieën 1) werken keihard naast studie 2) rijke papa 3) zijn dom en lenen maximaal zonder hard na te denken. Gelukkig is dat, voor zo ver ik kan zien, een minderheid. En ik ken te veel studenten die zijn moeten stoppen met studeren vanwege de kosten, of die niet hebben doorgestudeerd vanwege de kosten. En te veel studenten die zuinig geleefd hebben, maar na hun studie evengoed met enorme schulden zijn komen te zitten.

  Maar omdat ik ook de maat der dingen niet ben, is het juist verhelderend om wat onderzoekjes er bij te pakken. Die kun je in twijfel trekken, dat mag, maar ter info: de studentenmonitor wordt jaarlijks gehouden en heeft meer dan 10.000 respondenten. Ieder jaar komt er weer uit dat als je de tijd die studenten gemiddeld besteden aan bijbaantjes optelt bij de tijd die besteed wordt aan de studie, dat je ruim boven de 40 uur/week uitkomt. De gemiddelde student lijkt op basis daarvan toch echt een stuk harder en langer te werken dan wat een ‘gewone’ werkweek is voor de ‘gewone’ Nederlander. En tenzij je hier wat cijfers naast kan leggen die dit beeld ontkrachten, neig ik er naar om de studentenmonitor toch betrouwbaarder te vinden dan het beeld dat jij hebt op basis van je eigen waarnemingen (hoe oprecht die ook zullen zijn).

  Tot slot, je schrijft: “Ok, ze houden geen honderden euro´s per maand over, maar is dat erg?”. Nee, natuurlijk is dat niet erg. Maar 1) dat beweert ook niemand en 2) dat zou ook heel raar zijn om het te beweren, want het is precies het tegenovergestelde van wat aan de hand is: studenten houden iedere maand honderden negatieve euro’s over en zien hun schuld met dit bedrag oplopen! En dat vind ik WEL erg. Om nog maar weer ff met wat feiten en cijfers te strooien:
  – gemiddelde schuld nu op zo’n 15.000 euro
  – de laatste jaren loopt deze schuld enorm op
  – dat is op basis van het huidige stufi-systeem, dus zonder de kosten van langstudeerboete, beperktere ov-kaart en afschaffen masterstufi die op de rol staan
  – een gemiddelde uitwonende student ziet zijn studieschuld oplopen tot gemiddeld 30000 euro zonder stufi
  – dit zorgt (nu al!) voor enorme problemen bij het krijgen van een hypotheek
  – tienduizenden mensen per jaar krijgen de deurwaarder aan de deur omdat ze hun studieschuld niet terug kunnen betalen

  – enz, etc., bla bla bla; ik denk dat het duidelijk is. Ik heb in bovenstaande discussie iig nog geen argument gezien dat het rechtvaardigt om honderdduizenden mensen diep de schulden te jagen.

  • Martine says:

   Ik heb niet gezegd dat ik het met die andere regelingen eens ben, zoals de langstudeerboete, afschaffing ov-kaart etc. Maar dat gaat voornamelijk om andere, principiële redenen.

   En over hoe goed ik de gemiddelde student denk te kennen? Ik doe twee alfa studies waarbij ik een interdisciplinair vakkenpakket heb, dus het leven van de alfa student denk ik inderdaad goed te kennen. Daarnaast woon ik dus met voornamelijk beta studenten samen. Deze vermelding deed ik om te laten zien dat ik ook de studielast van veel betastudies ken.
   En het klopt dat ik inderdaad niet alle marginale groepen binnen de studenten ken, maar volgens mij ben ik juist wel de maat der dingen, ben ik een hele gemiddelde student, en zijn die randgroepen dat juist niet. Zij zijn in de minderheid.

   En de opmerking over die honderden euro´s overhouden per maand, was lichtelijk sarcastisch, daarmee bedoel ik dat studenten natuurlijk zuinig moeten leven omdat ze anders niet rond kunnen komen. Maar ze kunnen naar mijn weten prima rondkomen, alleen moeten er dan af en toe, zoals in ieders leven, prioriteiten gesteld worden.

   Over die deurwaarders, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet genoeg van weet. Maar ik dacht wel te weten dat men pas vijf jaar na het aflopen van je studie mag beginnen met het terugbetalen. Volgens mij kan je in die vijf jaar toch wel een baan gevonden hebben of al begonnen zijn met sparen voor het terugbetalen.

   Over het moeite hebben met het verkrijgen een van hypotheek door de studieschuld heb ik inderdaad ook gehoord en dat schokte mij. Maar ook denk ik dat dat probleem straks te overzien is, wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft en huizenprijzen gaan dalen.

   Maar ik wil stoppen met deze discussie. Ik heb mijn punt gemaakt. Ik hoop natuurlijk ook niet dat de studiebeurs wordt afgeschaft, maar denk dat genoeg studenten zonder kunnen. Ik wil alleen een geluid laten horen dat in een tijd waarin flink bezuinigd wordt (en daar kun je het mee eens zijn of niet) ik iedereen hoor klagen, en de studenten nog het meest, terwijl ik denk dat dat nou juist de groep is die het het beste heeft van ons allemaal.

   • Goed om ook dat geluid hier te horen Martine! Dank voor je bijdrage!

   • jasper van Sprundel says:

    Inderdaad goed dat er een tegen geluid is.

    De gemiddelde student had het voor de Zijlstra jaren inderdaad niet heel erg armoedig. Alleen de botte bijl met lang studeer boete, master stufi en dergelijke maakt dat bepaalde studenten het erg zwaar krijgen. Daarbij zijn het niet bepaald eerlijke prikkels. Ik ben voor bezuinigen maar dan wel op een constructieve eerlijke manier.
    Oja even vor de helderheid. volgens de regels van mijn tijd moet je na 2 jaar terugbetalen. Of je een (mooie) baan vind hangt vooral af van de markt waarin je afstudeert. En die kan na 5 jaar nog steeds zo slecht zijn als na 1 jaar.
    Verder is het bedrag wat je moet terugbetalen ook gerelateerd aan het inkomen van een voorgaande periode. Tevens wordt dit bedrag je pas meegedeeld enkele maanden voordat je moet dokkken. Dus de methode werkt nogal in de hand dat mensen met een terugval in inkomen het niet paraat hebben. Al zijn er zoals eerder vernoemd dan nog wellicht als je niet te onhandig zit wel wat verborgen bureaucratische ontsnappingsclausles.

    p.s .om verwarring te voorkomen is het goed dat men bij mijn bijdrage onder aan, eerder vandaag naar de tijd kijkt. Was namelijk een reactie op eerdere opmerkingen van Martine en Janos en ik kan die niet meer editten.

 12. jasper van Sprundel says:

  Zeg MArtine,
  Aangezien die Beta huisgenoten van jou menen een 100% baan garantie te hebben. (Waar ze dergelijke informatie vandaan halen ben ik benieuwd naar) Hoe weet je dan zo zeker dat ze zich met het huidige stelsel niet al maandelijks een paar tientjes of meer in de schuld steken. IB groep maakt het makkelijk zat.
  Wat die vakanties betreft. EEn goede vakantie hoeft niet heel duur te zijn als je op de portomonee let. (Wat dan weer niet altijd makkelijk is maargoed)
  Daarbij wilen de ouders wellicht nog bijspringen. Echter met die familie logica kunnen we een hoop steun van de overheid wel ens anders gaan toetsen.

  “tienduizenden mensen per jaar krijgen de deurwaarder aan de deur omdat ze hun studieschuld niet terug kunnen betalen”

  Sorry? Ik weet dat de IB groep voor het schappelijke terugbetalen meer pretendeert dan het in de kleine lettertjes waar maakt. Maareuh de deurwaarder omdat je niet kan betalen. Dat lijkt me dan vooral een kwestie van goed plannen en goede voorlichting. Of brengt men mensen met een hoge studieschld echt consequent terug tot minimuloon niveau of lager?
  Als men een keer bij uitzondering geen afdracht heeft datr is gerelateerd aan het huigie loon kan je zelfs een tussenjaar aanvragen of vaak nog beter een verlegging van het peiljaar. En als e een jaar goed heb verdient is ook niet zo vreemd om te sparen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.