We konden er natuurlijk op wachten. Zodra leraren hun onvrede uiten over het rampzalige onderwijsbeleid, is er altijd wel iemand bereid om de schuld volledig in de schoenen van de docenten zelf te schuiven. En namens de VVD is dat ditmaal Ton Elias. Want daar komt het nogal langdradige verhaal van Elias in de Volkskrant eigenlijk wel op neer: docenten zijn incompetent en tegendraads en daarom is het onderwijs een puinhoop. Oh, en alle studenten zijn ook lui, maar dat terzijde.

Immers, nadat Elias het onderwijzerschap even plichtmatig een prachtberoep heeft genoemd en nog even goed aanzet dat hij toch echt het beste voor heeft met de docenten, ratelt hij de hele batterij welbekende en afgezaagde dooddoeners over het onderwijs even af: Er is een zesjescultuur, docenten zijn niet goed genoeg, studenten zijn lui, het niveau is te laag en eigenlijk wil iedereen alleen maar gratis geld. Maar gelukkig komt de VVD “dingen veranderen in Nederland die dringend aan verandering toe zijn, óók in het onderwijs”. Wellicht heeft Elias het rapport Dijsselbloem gemist, waaruit bleek dat de politiek de afgelopen jaren in het onderwijs al genoeg kapotveranderd heeft.

De ironie wil namelijk dat als er één partij medeverantwoordelijk is voor de problemen in het onderwijs, het wel de VVD van Elias zelf is. Niet eens uitsluitend door betrokkenheid bij de tsunami aan onderwijshervormingen van de afgelopen jaren: Studiehuis, Tweede Fase, het Nieuwe Leren, het ‘net iets nieuwere leren’ en nu de roep om voor terugkeer naar het ‘ouderwetse leren’. Geen wonder dat menig docent inmiddels de draad enigszins kwijt is. Om nog maar niet te spreken over de neiging van de politiek om elk probleem in de samenleving aan te pakken met één of ander afkortingsvak: ANW, CKV, KCV en wat dies meer zij. Inderdaad, als je de morele en culturele leegte van de liberale maatschappij moet gaan compenseren via het onderwijs, blijft er weinig tijd over voor rekenen en taal.

Het is welhaast lachwekkend dat de partij met de morele diepgang van de Hedwigepolder nu het docentenkorps de les leest over morele voorbeeldfuncties en de zesjescultuur. Op elk ander vlak prijst de VVD het behalen van het minimaal noodzakelijke resultaat met minimale inspanning als ‘efficiëntie’. Meer doen dan is vastgelegd in een ‘Service Level Agreement’ levert immers alleen maar extra kosten op. Maar als men in het onderwijs op die manier te werk gaat, spreekt Elias opeens misprijzend van ‘zesjescultuur’. En dat terwijl zijn collage Zijlstra met zijn mantra ‘investeer in jezelf’ nieuwe generaties afgestudeerden aanleert dat niet kennis, nieuwsgierigheid of idealisme relevant is bij de studiekeuze, maar slechts het toekomstig inkomen. Eigenlijk zegt de VVD tegen leraren dat het hun eigen stomme schuld is dat ze voor het algemeen belang een onderbetaalde en ondergewaardeerde baan hebben gekozen. Dan hadden ze maar bankier of advocaat moeten worden.

Het is leuk hoor, roepen dat het allemaal beter, uitdagender, veeleisender en effectiever moet. Maar beweren dat alles beter zou zijn als die rebelse leraren zich maar beter zouden gedragen, is vooral erg makkelijk en goedkoop. Zeker van een Kamerlid wiens partij het onderwijssysteem zo aan het, jawel, veranderen is, dat het vooral kariger, makkelijker, laagdrempeliger en goedkoper moet. Toch heeft Elias gelijk dat er een mentaliteitsverandering nodig is voor een beter onderwijs. Ons onderwijs zou er namelijk een stuk beter voorstaan als het niet meer de speelbal was van politieke spelletjes en zelfingenomen Kamerleden. Een volksvertegenwoordiger die zorgen uit het werkveld afdoet als “de eerste de beste schreeuwpartij” komt immers zelf uit het stenen tijdperk.

13 Responses to Zesjescultuur? Nee joh, dat is gewoon efficiëntie

 1. Lisa says:

  Ton Elias is vandaag volop in het nieuws omdat hij het een schande vindt dat stakende leraren doorbetaald krijgen van hun school. Hij gaat wellicht straks Kamervragen stellen, was vanochtend bij Goedemorgen Nederland en is vanmiddag te beluisteren bij Stand.nl http://www.stand.nl/binnenland/het-terecht-dat-stakende-leraren-zijn-doorbetaald

 2. Janoz says:

  Ja, want de overheid moet bepalen hoe scholen met hun docenten omgaan! Meer controle! Meer regels! Minder vrijhei… heej, wacht. Van welke partij was die dude ook alweer? #zuchtzuchtzuchtzuchtZUCHT

 3. Arno says:

  Tja, Elias en subtiel is inderdaad een slechte combinatie. Maar wat me opvalt: gebeurt er niet meer in de wereld dan alleen onderwijsbezuinigingen? 7.5 artikelen van de laatste 10 op deze site gingen daarover, terwijl er zoveel meer aan de hand is.

  • Je hebt helemaal gelijk hoor. Maar ja, waar het hart van vol is… Daarbij schrijf ik een significant deel van mijn stukjes in eerste instantie voor Radboudnet waar ze als eerste verschijnen en waar onderwijs-relevantie juist wel weer gewenst is.

 4. Janoz says:

  Doe er wat aan Arno! Pak die pen, ik bedoel het toetsenbord, en stuur een gastblog in 🙂

 5. jasper van Sprundel says:

  Het is opzich best opmerkelijk dat een werkgever doorbetaald bij stakingen. En dan mag men van mij best vragen o dat geld zo goed besteed wordt, Vind het dan wel weer vreemd dat de minister eist dat de uren worden ingehaald. Mevrouw het idee van een staking is nou juist…
  Een beetje zoals philips die zegt: jongens mij best dat jullie staken. Echter de productie van electronica mag er niet onder lijden.

 6. J. says:

  “Eigenlijk zegt de VVD tegen leraren zegt dat het hun eigen stomme schuld is dat ze voor het algemeen belang een onderbetaalde en ondergewaardeerde baan hebben gekozen.”

  Typo: zegt 2x.

 7. jasper van Sprundel says:

  Dat is een goed punt.

  Hoezo onderbetaald? Er is niet genoeg gebrek aan aanbod om een hoger salaris te rechtvaardigen.
  Zo werkt de marktfilosofie van de VVD. En waardering daar gaat de politiek al helemaal niet over…

 8. Angela says:

  Dit is inmiddels alweer een ‘oud’ blog, maar ik kan het niet laten hier toch op te reageren.

  Als docent in het VO ben ik van mening dat er geen mooier beroep bestaat. Het docentschap is inderdaad een ondergewaardeerde baan. Zowel bij de politiek als bij ouders (!!) doen docenten het vaak verkeerd. Dat is vrij frustrerend.. Wat ik echter minstens net zo frustrerend vind is de aanpak van vakbonden om de problemen binnen/met het onderwijs aan te pakken. Na een leerlingenstaking in december (op veel scholen worden lessen geschrapt), diverse stakingen op verschillende dagen in januari (op veel scholen worden wederom lessen geschrapt, soms 1 dag, soms 3 dagen) heeft een van de vakbonden alweer een volgende staking aangekondigd voor maart (ook dan worden lessen geschrapt). Nu ben ik iemand die graag strijdt voor rechtvaardigheid, maar kom op! Dit is zo’n inefficiënt beleid. Waarom zoveel stakingen, in plaats van 1 massademonstratie?? Laat leerlingen, docenten en schoolbesturen 1 dag met z’n allen naar Den Haag, Amsterdam of Utrecht komen. Dat is toch veel indrukwekkender en efficiënter dan al die ‘losse’stakingen? (Daarnaast regelen scholen dan bussen en weet je zeker dat de leerlingen ook naar de demonstratie zijn. Doe je dat niet, dan maken leerlingen daar massaal misbruik van. Met toestemming van hun ouders overigens).

  Los daarvan: deze wanorde bij de vakbonden zorgt voor onnodig veel lesuitval. Hoewel ik mij volledig kan vinden in de redenen achter de volgende staking, zal ik daar niet bij zijn. Om de simpele reden dat ik die ruimte niet heb in mijn lesprogramma.

  En dan nog iets.. dat schoolbesturen doorbetalen bij stakingen is volgens mij alleen omdat zij achter de staking staan. Ik vind dat wel een goede regeling, aangezien het onderwijsbeleid niet alleen de docenten, maar ook de school/scholengemeenschap in zijn totaliteit beïnvloedt. Het is een signaal naar de docenten dat hun werkgevers achter hen staan.

 9. jasper vs says:

  Opzich heb je een punt 1 massa demonstratie is veel efficienter en veel meer bebalanceerder in het belang van het onderwijs.
  Echter weet jij zeker dat de vakbond bij machte is om al die docenten op die dag naar Den Haag te krijgen. Docenten hebben de onprettie eigenschap om zelf na te denken. En ook eigen zeggenschap te willen over hun agenda en dat soort gedoe. En dan moet je als vakbond al die 1000den/10.000 den docenten ook nog erkopen dat deze demonstratie echt zin heeft en echt zorgt voor een koerswijziging. Anders sta je daar met al die mensen die hun gag hebben opgegeven onder jouw leiding. Etc.

  Nee Ik kan me goed voorstellen dat de vakbond een planm van aanpak heeft dat meer opties open laat. En niet alles op 1 dag gooit waarbij het maken of falen is.

 10. Angela says:

  Jasper je zegt “Docenten hebben de onprettie eigenschap om zelf na te denken. En ook eigen zeggenschap te willen over hun agenda en dat soort gedoe.” Ik hoop dat je dit niet meent..? Dit lijken mij namelijk hele logische en noodzakelijke kenmerken voor een (hoogopgeleide) werknemer. het is aan de docent om te beslissen of hij wel/niet deelneemt aan een staking. Zaken als lesplanning, stapels nakijkwerk, kinderopvang voor thuis, etc. spelen een belangrijke rol bij die keuze.

  Ik merk om mij heen dat docenten achter de volgende staking staan, maar zoiets hebben van ‘ ik ben pas geleden al geweest, het is wel goed!’. Door een waarschijnlijk lagere opkomst bij de komende staking, wordt er een signaal afgegeven aan de politiek dat de werkvloer zich niet zo’n zorgen maakt om de bezuinigingen in het passend onderwijs. of in ieder geval: zo zal de lage opkomst worden geïnterpreteerd. Dit hoeft echter helemaal niet het geval te zijn, om bovengenoemde redenen.

  je zegt ook ‘Ik kan me goed voorstellen dat de vakbond een planm van aanpak heeft dat meer opties open laat. En niet alles op 1 dag gooit waarbij het maken of falen is.’ Ik ga daar nu even niet inhoudelijk op in. Maar bedenk wel dit: er zijn meerdere onderwijsvakbonden, en deze verschillende vakbonden hebben ervoor gekozen niet samen te werken in de strijd tegen de bezuinigingen. Dat is de reden dat er in januari meerdere stakingen zijn geweest. Zeg nou zelf, het maakt toch meer indruk als die bonden samenwerken en de leden van de verschillende vakbonden op 1 dag samenkomen?!

 11. jasper vs says:

  Angela dat woord onprettig was inderdaad met een ironische ondertoon.
  Het is vor de vankbeweging bij het plannen van de mensen massa die Dan haag moet platwalsen echter niet erg handig that’s all.

  Verder ervoor kiezen om niet samen te werken? Samenwerken moet je doen op de lange termijn. als ik kijk hoe de vakbeweging overhoop ligt dan is samenwerking wellicht meer een droom. Al zou ik het zeker graag zien. Dit lijkt ook niet op een keuze eerder op een gebrek aan vernuft en een hoop Poeha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.