Currently viewing the tag: "Onderwijs"

Mannetje Jacques

On February 28, 2017 By

Heel veel mooie dingen beginnen met onderwijs. Dus hee, als ik dit stuk begin met onderwijs, wordt het misschien nog wat moois. Toch? En dat kan dit stuk wel gebruiken. Want eigenlijk gaat het over een heel lelijk onderwerp: ‘de arrogantie van de macht’, zoals dat zo mooi heet. Goed, onderwijs dus. Jacques Tichelaar was […]

Lees verder...

Het wordt tijd dat bestuurders meer oog krijgen voor de oorspronkelijke betekenis van het begrip universiteit: gemeenschap van docenten en studenten. Gerard Meijer vertrekt als voorzitter van de Radboud Universiteit en beklaagt zich in de Volkskrant over het gebrek aan Haags vertrouwen in het universiteitsbestuur. Dat zou leiden tot het vertrek van veel bestuurders. De […]

Lees verder...

Lees ook deel één, twee, drie en vier. In de afgelopen vier artikelen is aan bod gekomen hoe de overheid de kwaliteit van ons hoger onderwijs probeert te garanderen, en waar het de afgelopen jaren mis ging. Vanaf dit stuk wordt (eindelijk) besproken wat ten grondslag ligt aan deze reeks: de door de minister voorgestelde […]

Lees verder...

Deze maand besluit de regering of Russische homo’s en transgenders gemakkelijker asiel krijgen vanwege antihomogeweld in Rusland. Sociologisch onderzoek laat zien dat de meerderheid van de Russen tegen homo-emancipatie is en dat deze afkeer groeit. Vrijwel nergens in Europa is de situatie slechter voor homo’s en menig homo moet zijn geaardheid met de dood bekopen. […]

Lees verder...

‘Werkgevers willen universiteit wél op rendement afrekenen’, kopte De Volkskrant (7 mei 2015). In een notitie aan de minister van onderwijs schreven lobbyorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ontevreden te zijn over de kwaliteit van het onderwijs en instellingen daarom te willen binden aan meer rendementsafspraken. Het aantal hoger opgeleiden moet bovendien omhoog volgens de werkgevers. Om […]

Lees verder...

De maagdenhuisbezetting was de druppel die de emmer deed overlopen. De bezetters riepen om democratisering, verbeterde medezeggenschap en het aanpakken van het doorgeslagen rendementsdenken. Maar kan via de aanpak van een verziekte bestuurscultuur wel voldoende oplossing worden geboden? Immers, het hele hoger onderwijs zit gevangen in een systeem dat via prestatieafspraken datzelfde rendementsdenken juist beloont. […]

Lees verder...

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet iets moois. Ze legt namelijk boetes op wanneer arbeidswetten zoals de Arbeidstijdenwet* worden overtreden. Maar de Inspectie SZW beboet niet alleen het bedrijf, neen… mooi is dat óók de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de overtreding wordt beboet! En dat is ongelooflijk belangrijk. Want laten we wel […]

Lees verder...

Met bewondering kijk ik al een tijdje naar de vele berichten over De Nieuwe Universiteit in Amsterdam. Misschien juich ik te vroeg, maar ik heb goede hoop dat de bezetting er toe leidt dat voor het eerst sinds de hoogtijdagen van Frits Bolkestein en Jan Marijnissen er weer een groot debat op gang komt over […]

Lees verder...

“Als we dit (de ontwikkelingen in het hoger onderwijs – red.) aan de kaak willen stellen, dienen de gesprekken over de invulling van het academisch onderzoek en onderwijs landelijk te worden gevoerd en niet in het Bungehuis”, schrijft UvA-studente Annelot Prins op de website van de Volkskrant. En ze heeft gelijk. Zorgen van studenten over […]

Lees verder...

Vorige week woensdag werd bekend dat een coalitie van PvdA, VVD, D66 & GroenLinks een akkoord had bereikt over wat we neutraal maar een leenstelsel voor studenten zullen noemen (zelf noemden deze partijen het nieuwe stelsel het studievoorschot of sociaal leenstelsel). Gisteren schreef Thijs den Otter op deze website dat GroenLinks haar politiek kompas kwijt […]

Lees verder...