De Franse presidentskandidaat Marine le Pen heeft zojuist een ontmoeting met de hoogste islamitische geestelijke van Libanon afgezegd omdat ze verplicht werd een hoofddoek te dragen.

Nu heb ik me onvoldoende verdiept in de details om veel over dit specifieke incident te zeggen, maar ik begrijp heel goed dat iemand zich geen kledingvoorschriften laat opleggen. Dat is niet van deze tijd, en dat had het eigenlijk nooit moeten zijn geweest.

Laat mensen lekker zelf kiezen hoe zij zich kleden. “When in Rome, do as the Romans do” kan een mooi cultureel respectvol gebaar zijn, maar de metaforische “Romans” hoeven niemand kledingvoorschriften op te leggen. Dat zou net zo abject zijn als een verbod op hoofddoekjes. Oh wacht

Geen mens, of het nou familie of een geestelijk leider is, zou een ander mogen dwingen wel of geen hoofddoek te dragen. Zullen we elkaar geen achterlijke regeltjes opleggen en gaan genieten van echte vrijheid zo anno 2017?

 

Afbeelding door David Ring [CC0], via Wikimedia Commons

14 Responses to Le Pen had best een beetje gelijk

 1. Arno says:

  De hoofddoek is een symbool om de vrouw te laten weten dat ze een lustobject is voor mannen en dat zij daar als vrouw verantwoordelijk voor is. Als zichzelf respecterende geëmancipeerde westerse vrouw draag je zo’n symbool natuurlijk niet. Zeker niet als mogelijk toekomstig staatshoofd van een land als Frankrijk. Eén van de weinige landen waar kerk en staat echt gescheiden zijn (nog wel).

  • “een symbool om de vrouw te laten weten dat ze een lustobject is”

   Nou nou, dat is nogal een eenzijdige lezing. Natuurlijk zijn er mannen/vaders die hun vrouw/dochter uit jaloezie/angst willen verstoppen, maar voor de meeste vrouwen zal het gewoon een kledingstuk zijn die ze dragen omdat het bij hun cultuur past. Zoals een (strop)das of een broche, of überhaupt kledingsstukken als het warm is, bij andere culturen passen.

   • Max says:

    Grappig!In de Koran zegt geen enkele tekst dat de vrouw een stuk stof op haar hoofd moet dragen.Hoofddoek is pure discriminatie en diende oorspronkelijk om te kunnen onderscheiden tussen eerbare vrouwen en slavinnen. Die laatste mocht men ‘gebruiken’. Volgens een Verklaring van de verenigde ulama’s (islamgeleerden) van Saoudi Arabië in 1974 (sic) (Comptes rendus des colloques de Riyad…) was het dragen van de gezichtssluier (niqab) voorbehouden aan de vrije vrouwen,zodat die duidelijk te onderscheiden waren van slavinnen, “en dan niet werden lastig gevallen”. Die sluier zou dus vooral gediend hebben om een ergerlijke discriminatie en het seksueel vogelvrij verklaren van slavinnen in stand te houden(een recente uitvinding van de ayatollahs en ander fundamentalistisch tuig-fascisten)…De hoofddoek vertegenwoorigen het systeem, de ideologie van de islam-sharia,net zoals een uniform van een agent of soldaat.De islamitische hoofddoek is het symbool voor een akelige “religie”-ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!

 2. Arno says:

  Toch is dat precies de uitleg die moslims geven waarom vrouwen een hoofddoek moet dragen en jonge meisjes niet. Natuurlijk kunnen we proberen recht te praten wat krom is, maar waarom is verzet tegen de hoofddoek in bijvoorbeeld Turkije een teken van feminisme, terwijl het in het westen wordt gezien als ‘islamofobie’??

  • Alsof feminisme in één smaak met één waarheid komt komt. Bij iedere stelling zul je voorbeelden kunnen vinden. Dat is zo’n beetje regel één van de internets.

   De vrijheid om geen hoefddoek te hoeven dragen vind ik ook een belangrijk teken van feminisme. Mannen behoren geen #$@# te zeggen te hebben over hoe vrouwen zich kleden.

   Maar verboden, net als verplichtingen, lijken me per definitie een teken van onderdrukking.

 3. Arno says:

  Het feminisme is in mijn optiek het streven naar volledig identieke rechten voor vrouwen tov mannen. De hoofddoek is iets dat vanuit de mannelijke religieuze leiding wordt opgelegd aan vrouwen. Dit wordt gecombineerd met een indoctrinatie vanaf de geboorte waarbij meisjes wordt wijsgemaakt dat ze betere/vromere vrouwen zijn als ze die hoofddoek dragen. Die indoctrinatie is zo efficient dat ze (bijna) echt geloven dat het een vrije keuze is. En als ze er niet voor kiezen worden ze op z’n minst ten schande gemaakt door o.a. de familie.

  Het enige wat dan nog werkt is dit soort vormen van onderdrukking en ongelijkheid verbieden. Geen mooie methode maar ik zie geen andere opties. O ja, of accepteren dat niet-westerse vrouwen niet gelijkwaardig zijn aan mannen. Dát vind ik pas echt onacceptabel.

  Dus als de keuze inderdaad is óf verbieden óf onderdrukken, dan verbied ik liever iets apersoonlijks als aspect van een een intolerante religie dan dat ik de onderdrukking van alle islamitische vrouwen accepteer.

  • “De hoofddoek is iets dat vanuit de mannelijke religieuze leiding wordt opgelegd aan vrouwen.”

   Die aanname is voor veel vrouwen die een hoofddoek dragen gewoon onjuist.

   Vergelijk het met hoe wij kleren dragen in de zomer. Eigenlijk is het veel prettiger om in je nakie te lopen, maar wat truttige voorouders (waarschijnlijk eveneens mannelijke leiders) van ons hebben een andere trend gezet waarin wij zijn opgegroeid. Niet met dwang, wel met gewoonte. Moeten kleren nu ook worden verboden als het warmer is dan 25 graden?

   Verbieden is net zo onderdrukkend als verplichten.

 4. Arno says:

  Dan stel ik toch voor de leefregels uit de Koran en Hadith er eens bij te pakken…

  http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-2480870-staat-in-de-koran-dat-je-hoofddoek-moet-dragen.html

  Zowel in de Koran als Hadith staat vrij uitdrukkelijk wanneer en waarom een vrouw een hoofddoek dient te dragen.

  En nee, inderdaad is dit niet de enige cultuur waarbinnen hoofddoeken voorkomen maar wel de enige (nog bestaande) cultuur waarbinnen deze dwang en deze compleetheid van afdekking wordt afgedwongen. Dat is wel degelijk uniek voor de islam en wel degelijk een religieus gebod.

  • Je zou gelijk kunnen hebben gehad als dat de reden was waarom vrouwen een hoofddoek dragen, maar je passages uit een boek met de culturele werkelijkheid.

   • Arno says:

    Dat ís de reden waarom moslima’s hoogddoeken dragen. Vraag het aan elke moslima: het zijn de geboden uit de koran en hadith, verwoord door de imam, vader of ander mannelijk rolmodel. Zij volgend die geboden op opdat zij vroom en zedig gevonden zullen worden, in de ogen van die mannen (en vrouwen die hun hele leven met een hoofddoek hebben moeten lopen en dan maar vinden dat hun dochters dat lot ook maar moeten ondergaan. Indoctrinatie zit diep…

    Dat komt politiekcorrecttechnisch gezien natuurlijk niet lekker uit, maar zeker in dit geval is de oorzaak gewoon de islam. En niet eens de overleveringen over de profeet, waarover discussie mogelijk is, maar de Koran zelf. En dat boek is perfect, zie pagina 2 bovenaan in de Koran: een zichzelf bewijzende stelling. Dus discussie, nee dat is op zich al heiligschennis.

    • Als jij voor vrouwen gaat bepalen waarom zij iets doen ben je net zo vrijheidslievend als de hypothetische mannen die je beschuldigt.

     Culturele uitingen kun je niet zo simpel toespitsen op een enkele oorsprong. Het is een simplistische redenering. En het verbieden van uitingen zal het kledingstuk bovendien enkel verpolitiseren, waarmee je het tegengestelde bereikt van wat je zegt te beogen.

     Bevecht vrijheden om te kiezen, en verbied dwang. Een religieuze tekst, of de uitspraken van een kerkelijke, mogen nooit een dwingend karakter hebben voor een individu. Wil je het aanpakken waar dat wel de praktijk is, dan vind je mij naast je (en ik zal echt niet ontkennen dat er problemen zijn). Niet voor contraproductieve vrijheidsbeperkende symboolpolitiek.

     • Max says:

      Allah houdt niet van vrouwen.De Islam is een intolerante ideologie bij uitstek, waarin vrouwen als tweederangs burgers worden beschouwd.Moslima’s worden als een soort minderjarigen beschouwd, die altijd van een man afhangen.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd die bepaalt of ze dit wel of niet mag.Vrouwen en meisjes zijn in den moslimwereld nooit meer dan bezittingen geweest, die gesluierd waren en in afzondering werden gehouden. Ze hebben geen ene pest te vertellen en zijn niet meer dan huissloof en seksobject…In Irak,Afghanistan,Saudi-Arabië en Turkije, steken vrouwen zichzelf in brand om aan een slecht huwelijk te ontsnappen.

 5. Max says:

  Joep Bos-Coenraad:Doorheen de hele geschiedenis van de Islam is de kledij van de vrouwen de uitdrukking geweest van hun ondergeschikte positie. Ook nu nog worden in veel landen vrouwen met lichamelijk geweld bedreigd als ze de kledijvoorschriften niet volgen (80 stokslagen in Iran)…Er staat nergens in de koran dat een vrouw een hoofddoek moet dragen.Ik ben geen Korangeleerde, maar naar mijn mening zegt deze passage niets over het bedekken van het hoofdhaar, maar alleen iets over het bedekken van de borsten en het geslachtsdeel:En zij moeten sluiers over hun boezem drage en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten. (Koran 24:31)…De fundamentalisten beseffen de kracht van de ‘visuele aanwezigheid’, van de zichtbaarheid van de Islam in het straatbeeld. Daarom willen zij die hoofddoek. De hoofddoek is hun wapen….

 6. Jan says:

  Islamieten streven naar invoering van de sharia-de islamitische wet in Europa.En als een sluipend gif infiltreren steeds meer islamitische gebruiken en tradities, gebaseerd op de sharia, onze maatschappij.Beetje bij beetje wordt hun programma van islamisering gerealiseerd. Iedere toegeving wordt als een verworvenheid beschouwd,waarna nieuwe eisen naar voor worden geschoven, waarbij de totale onderwerping van de samenleving aan de sharia als einddoel geldt.Moslimvertegenwoordigers werpen de ene eis na de andere op.Islamitische gebruiken en symbolen – van ritueel slachten over hoofddoeken tot islamitische feestdagen – worden toegelaten,geofficialiseerd en gelijkgeschakeld met de tradities van onze Europese beschaving.De islamitische hoofddoek is geen onschuldig sjaaltje, maar een onderdeel van en propagandawapen voor de fundamentalistische islam.De hoofddoek is geen onschuldig kledingsstuk, maar een onderdeel van een veroveringstocht om zoveel mogelijk de sharia in Europa in te voeren. Het begint met de eis overal en altijd een hoofddoek te mogen dragen, en eindigt met boerka’s en veel meer, gesteund door een fundamentalistisch-islamitische beweging die weigert zich aan te passen aan onze cultuur.De hoofddoek is een vlag,die fundamentalisten op het hoofd van vrouwen planten om het door hen veroverde gebied beter af te bakenen. Tijdens een moslimconferentie in Genk werd dit bijzonder duidelijk verwoord door Kalim Siddiqui, de stichter van het Britse moslimparlement: “Een vrouw die de hidjaab draagt,draagt de vlag van de islam. Het is de hoofddoek die de maat aangeeft voor het verschil tussen de islam en het Westen. De moslimvrouw zegt openlijk en uitdagend dat de Westerse beschaving onaanvaardbaar voor ons is, dat ze een ziekte is, een pest voor de mensheid en dat alleen de islam de mens waardigheid kan geven.”…De hoofddoek is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Westerse vrouwen gelden als sletten,die men zonder meer mag bepotelen.Weg met de hoofddoek en boerka,weg met verschrikkelijke islam,die heeft het niets dan ellende en moord gebracht…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.