Currently viewing the tag: "medezeggenschap"

Het wordt tijd dat bestuurders meer oog krijgen voor de oorspronkelijke betekenis van het begrip universiteit: gemeenschap van docenten en studenten. Gerard Meijer vertrekt als voorzitter van de Radboud Universiteit en beklaagt zich in de Volkskrant over het gebrek aan Haags vertrouwen in het universiteitsbestuur. Dat zou leiden tot het vertrek van veel bestuurders. De […]

Lees verder...

Het is er! De minister presenteerde vrijdag het nieuwe wetsvoorstel over medezeggenschap, bestuur en toezicht in het hoger onderwijs. Het had een krachtige reactie kunnen zijn op de al langer aanhoudende kritiek op de wijze waarop ons (hoger) onderwijs wordt bestuurd, en op bijvoorbeeld een Maagdenhuisbezetting die meer dan een maand duurde. U heeft het […]

Lees verder...

“Politiek omarmt eisen studenten om meer inspraak” Een prachtige kop in de Volkskrant van 21 mei. Een brede coalitie zou voorstellen indienen om de inspraak van studenten en personeel uit te breiden. En dat klopte, zo bleek gisteren uit het debat. Uitschieter was de SP met 28 concrete voorstellen om de universiteit te veranderen, maar […]

Lees verder...

Het gonst in de universiteitsgebouwen. Er klinkt gemok en gemor. De Angelsaksische bries van het prestatiemanagement laat volgens sommigen holle ruimtes achter. Dit beleid is niet nieuw: de prestatieafspraken lopen al jaren. De noodklok wordt geluid, op de UvA door studenten, op de VU voornamelijk door docenten en wetenschappers. Het moet anders. Beide groepen stellen […]

Lees verder...

In navolging van Amsterdam ontstaan nu op verschillende plaatsen ‘departementen’ van De Nieuwe Universiteit: studenten en medewerkers die vinden dat de huidige structuren hun langste tijd hebben gehad en het tijd is voor verandering. In Nijmegen bleef het aanvankelijk rustig, want men is wel tevreden over hoe het hier gaat. Vanuit de geschiedenis bezien is […]

Lees verder...

Laten we het eerst hebben over de antidemocratisering van het hoger onderwijs, of meer specifiek over de invoering van de MUB, de ‘modernisering van de universitaire bestuursstructuur’. Dat was de wet waarmee onderwijsminister Jo Ritzen* de democratie afschafte op de universiteiten, en een bedrijfsmatig bestuursmodel invoerde. Ach, het waren de jaren 90 van de vorige […]

Lees verder...

De bedoeling van dit boek is om studenten en medezeggenschap een handvat te bieden bij het gebruik van de wet. Helaas is dit niet altijd afdoende in een vergadering met ‘zware’ bestuurders, die al jarenlang ervaring hebben en de nodige trucs kennen in de omgang met inspraakorganen. Hieronder tien voorbeelden van dergelijke trucs van besturen […]

Lees verder...

Beste Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, In het verleden heb ik als bestuurder van de Landelijke Studenten Vakbond vaak met u of uw voorgangers gesproken over uitbreiding van de rechten van de medezeggenschap. Samen met collega Westerveld hebben we het tussen 2007 en 2009 gehad over het uitbreiden van de rechten van studenten en […]

Lees verder...

De lente is traditioneel het seizoen waarin de medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten hun nieuwe bloemen oogsten. Het zijn bloemen, die vrijwel altijd een jaar – en niet zelden een burn-out – later uitgebloeid en van al hun krachten ontdaan hun hoofd buigen. Het leeuwendeel bereikt door koppige bestuurders en in beton gegoten stramienen niets. […]

Lees verder...

“Leerlingen en studenten verdienen goed onderwijs. Goed onderwijs vereist goed bestuur.” Met deze woorden begint minister Bussemaker haar brief aan de Tweede Kamer over Versterking bestuurskracht onderwijs. Eerder kondigde de minister aan dat deze brief voorstellen zou bevatten om de medezeggenschap en het toezicht te versterken. Immers, Inholland, Amarantis, Zadkine, BOOR en de Vrije Universiteit […]

Lees verder...