De lente is traditioneel het seizoen waarin de medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten hun nieuwe bloemen oogsten. Het zijn bloemen, die vrijwel altijd een jaar – en niet zelden een burn-out – later uitgebloeid en van al hun krachten ontdaan hun hoofd buigen. Het leeuwendeel bereikt door koppige bestuurders en in beton gegoten stramienen niets. Wonderbaarlijk is het dan ook niet dat het steeds moeilijker is om kandidaten voor medezeggenschapsraden te vinden. Wie wil er nu een jaar lang tegen nee-schuddende bestuurders praten en vervolgens hoon over zich heen krijgen dat er zo weinig is bereikt?

Dat dacht waarschijnlijk ook het syndicaat voor medezeggenschappend Nederland: de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Om de student-medezeggenschappers extra in het zonnetje te zetten zette men het middel in dat al zoveel jaren succesvol blijkt te zijn voor studenten: de ludieke actie. Vanaf heden reikt het vijfkoppige LSVb-bestuur zowel de Toffe Peer als – je verzint het niet – de Rotte Appel Award uit. De twee prijzen gaan naar de universiteit en de hogeschool die respectievelijk het best en het slechtst met de medezeggenschapsraad omgaan.

Iedere universiteit wordt beoordeeld door de eigen medezeggenschapsraad. Belangrijkste vraag is: hoe hebben de raadsleden de opstelling van het bestuur ervaren? Het heeft iets geks dat de eigen medezeggenschap de opstelling van de universiteit beoordeelt. Een raad vol onvoorbereide makke lammetjes zal nauwelijks een onvertogen woord spreken over zijn bestuur wanneer ze niets bereikt, terwijl een ambitieuze raad met wat kleine toezeggingen geen genoegen zal nemen.

Tilburg University won dit jaar de eerste Toffe Peer Award. Opmerkelijk nieuws in een week waarin het gonsde dat een medewerker van Univers, het blad van de Tilburgse universiteit, op het matje werd geroepen. Zij had een satirische tweet over collegevoorzitter Koen Becking geretweet. Dat is niet de bedoeling op een gemoedelijke Brabantse emancipatie-universiteit en dus werd ze door het universiteitsbestuur meerdere malen gemaand om de tweet te verwijderen. Het imago van de universiteit zou te zeer in gevaar zijn. De vermaningen passen volledig bij de autofeliciterende wijzeapplausje voor jezelf – waarop de Toffe Peer Award werd binnengehaald.

Om daadwerkelijk een cultuur van inspraak te creëren is er meer nodig dan een rotte appel- en toffe peer-award. De enige manier waarop dat gaat lukken is een al dan niet door het ministerie ingezette cultuuromslag. Meer regelgeving, zoals de LSVb bepleit, zal er alleen maar voor zorgen dat bestuurders hun hakken iets verder op in het zand zullen zetten. En dat betekent nog meer verwijderde tweets en nog minder kandidaatmedezeggenschappers.

Dit artikel was eerder te lezen op FoliaWeb