Posts by: Ernstjan van Doorn

De maagdenhuisbezetting was de druppel die de emmer deed overlopen. De bezetters riepen om democratisering, verbeterde medezeggenschap en het aanpakken van het doorgeslagen rendementsdenken. Maar kan via de aanpak van een verziekte bestuurscultuur wel voldoende oplossing worden geboden? Immers, het hele hoger onderwijs zit gevangen in een systeem dat via prestatieafspraken datzelfde rendementsdenken juist beloont. […]

Lees verder...

Afgelopen januari presenteerde de “Reviewcommissie” Van Vught haar mid-termreview over de prestatieafspraken in het hoger onderwijs.(1) Hierin gaf de commissie een eerste inzicht in hoe universiteiten en hogescholen vorderden met hun plannen om hun aanbod op onderwijs en onderzoek beter op elkaar af te stemmen en te verbeteren. De prestatieafspraken hebben als belangrijk doel om […]

Lees verder...

De positie van Vladimir Poetin als onbetwiste leider van Rusland is alles behalve vanzelfsprekend. Dit werd zeer zichtbaar op 4 december 2011 toen Poetin met zijn partij “Verenigd Rusland” een historische nederlaag leed bij de Russische parlementaire verkiezingen voor de Doema. (1) De onaantastbare positie van de partij viel terug van 64% naar een schamele […]

Lees verder...

“Onderwijs is de belangrijkste bouwstof die Nederland heeft.” Zo opent het Nationaal Onderwijsakkoord.(1) Deze agenda wordt ook gehanteerd door Rutte II. In een dergelijk onderwijsbeeld wordt de student gezien als ruwe grondstof die je moet verwerken ten behoeve van de verdiencapaciteit van Nederland, en het liefst zo snel en zo goedkoop mogelijk. In een dergelijke […]

Lees verder...

In de discussie rond het sociaal leenstelsel staat regelmatig de vraag centraal wat de consequenties zijn van het aflossen van een opgelopen studieschuld. In dit artikel worden de consequenties voor de overheid die alle restschulden na 20 jaar zal overnemen, in een heel simpele doorrekening de grootste gevolgen direct zichtbaar. Want hoe groot is zo’n […]

Lees verder...