Nu ook een Nijmeegs gezin naar Syrië is getogen om deel te nemen aan de Jihad , hebben de Nederlandse woonwijken definitief hun onschuld verloren. Achter iedere hoek kan een man met baard in een jurk staan (een meter achter hem zijn vrouw), die mensen ronselt voor de Heilige Oorlog in verre oorden, die de gemiddelde Nederlander niet kan aanwijzen op een landkaart. De Haagse Schilderswijk wordt geduid als een kalifaat in de Lage Landen en forensen doorstaan dagelijks levensgrote gevaren bij het doorkruisen van Amsterdam Centraal of Hoog Catharijne.

Begrijp mij niet verkeerd, ook ik zie de opkomst van IS en het ogenschijnlijke eindeloze geweld in het Midden Oosten met lede ogen aan. Ik ben echter niet bang voor een Jihad in mijn straat. De doemscenario’s van politici en een Nederlandse fundi op schokkerig beeld ten spijt, ik geloof niet dat moslimfundamentalisme echt voet aan de grond krijgt in Nederland. Natuurlijk zijn er Moslims met radicale ideeën, evenzo lopen er rechts-extremisten en dierenbevrijders met een geweldsfetisj rond.

Natuurlijk is het afschuwelijk als mensen afreizen naar een land waar ze hun leven niet veilig zijn en waar ze 24/7 blootgesteld staan aan grof geweld. Helemaal wanneer het om een heel gezin met schoolgaande kinderen gaat. Er ligt een belangrijke taak voor de Nederlandse overheid en politie om te voorkomen dat personen vertrekken naar Syrië of zich aansluiten bij de Islamitische Staat. Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Het zwaartepunt in het kabinetsbeleid zou moeten liggen op preventie, niet op het belachelijke pakket repressieve maatregelen dat Asscher en Opstelten onlangs presenteerden. Die plannen zijn allereerst een aanslag op onze rechtsstaat, maar zetten ook in op verdere polarisatie in de samenleving.

Moslimjongeren die zich geroepen voelen door de gewelddadige Jihad zijn, denk ik, veelal geen agressieve ‘lone wolves’, maar personen in een gemarginaliseerde positie die geroepen worden door het avontuur. Veel mensen, waaronder ikzelf, zijn onbekend met het sterk wervende effect van religie. Hun Islamitische wortels zijn de reden dat ze met argwaan worden bekeken in de buurt, maar het is tevens hun connectie met een groter geheel dat ze geluk en respect beloofd. De vraag is in hoeverre de snelle radicalisering van deze jongens religieus is ingegeven. Britse Jihadi’s bestelden vlak voor hun vertrek naar Syrië nog snel ‘Islam voor dummy’s’ . Niet gek, want in een paar maanden religieus bevlogen raken en de Jihad ten volle begrijpen lijkt mij een onmogelijke opgave.

Zoals gezegd, de oplossing ligt voor mij in preventie. Noem me naïef, maar ik geloof heilig dat een inclusieve samenleving de aantrekkingskracht van een Heilige Oorlog in een ver land kan doen afnemen. En dan geen ‘preventie’ in de zin van meer controle, maar door vertrouwen en het bieden van kansen. Geen ophitsende praat van politici (zoals het idiote debat over Islamisering in Gelderland dat onlangs op initiatief van de PVV gevoerd werd in de Gelderse staten), actief optreden tegen vermeend etnisch profileren door politie, het doorbreken van een eenzijdig beeld van de Islam dat is ontstaan in de media en een banenplan dat rekening houdt met de drempels die allochtone werkzoekenden ervaren in hun zoektocht naar een baan.

Uiteraard, daarmee ben je er niet. Sterker nog, waarschijnlijk zijn we veel te laat en zullen we de komende tijd veel vaker horen over personen en gezinnen die vertrekken naar Syië of Irak. Jaren terug al hadden we trend van marginalisering moeten ombuigen. Het doodzwijgen van problemen werd terecht doorbroken door bijvoorbeeld Pim Fortuyn en Paul Scheffer, maar we zijn doorgeslagen en hebben de kans gemist om op een volwassen manier te praten over de problemen, met oog voor de perverse gevolgen van labeling en ‘self fulfilling prophecies’.

Moslimjongeren moeten weten dat ze erbij horen. Dat de overheid en politie niet argwanend tegenover hen staan en dat er werk voor ze is. De marginale positie wordt doorbroken om de lokroep van de Jihad tegen te gaan. Meer stigmatiserende maatregelen of verdere repressie spelen radicale imams en ronselaars alleen maar in de hand en dat zou wel eens het laatste duwtje kunnen zijn dat een lone wolf nodig heeft.


Joris Blaauw moest eigenlijk heel hard lachen om het debat over Islamisering in Gelderland. Niet in de laatste plaats vanwege het belachelijke rapport  dat de PVV aanhaalde en de durf om de eigen inbreng “onderbouwd en zakelijk” te noemen.

 

Afbeelding door Islamic State in Iraq and the Levant [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Tagged with:
 

25 Responses to Jihad in de straat

 1. Arno says:

  Ja, ik noem je naief, en ja, we zijn véél te laat. Wellicht waren we in 2002 al te laat, en mogelijk al in 1970 met het recht op gezinshereniging, maar zeker nu. Dit los je niet op met knuffelen en positieve discriminatie. Dit probleem is zo extreem dat het slechts met grove maatregelen bevochten kan worden. Ja, bevóchten.

  Dat gaat wellicht een beetje ten kostte van vrijheden, maar alleen van de minste van die vrijheden (die van godsdienst). Het ontnemen van vrijheden aan hen die die vrijheden niet erkennen is niet het grootst denkbare drama. Verder was vrijheid van geloof ooit verzonnen met protestanten vs katholieken en hooguit het jodendom als context. Het kwam niet eens bij hen op om ook de islam als gelijkwaardig te erkennen.

  • Joris Blaauw says:

   Ik spreek niet over knuffelen en positieve discriminatie, maar over het stoppen van opruiend taalgebruik door politici en verdere marginalisering van groepen. Juist deze tweederangs positie maakt dat de lokroep van de Jihad voet aan de grond krijgt. Bevechten, vrijheidsbeperkende maatregelen en angst bevorderen juist wat de echte radicalen willen: een verdeelde samenleving.

   Overigens, dat men destijds de Islam niet als gelijkwaardig zag, kan geen argument zijn om dat nu ook niet te doen.

 2. Arno says:

  Nee, maar er zijn zat argumenten te vinden waarom de islam nóg erger is dan overige religies. Al zal je van mij geen positief woord over die religies horen. De islam is één grote oproep tot strijd en het hoogste doel is het onderwerpen van de hele wereld aan de islam. Dat noemen ze dan ‘vrede’, ja zo kan ik ook een vreedzame religie verzinnen.

  Nee, de islam is de ideologie van een gevaarlijke, middeleeuwse krijgsheer, want dát was Mohammed. En het ideale leven voor de moslimman: zoveel mogelijk leven zoals Mohammed deed… Dát maakt dat jonge moslims vatbaar zijn voor de Jihad, hooguit geholpen door hun situatie hier. Maar als die oproep er niet was vanuit de Islam zelf, dan zouden ze echt niet gaan.

  • Ja laten we anderen vooral vertellen hoe zij hun geloof invullen. Dat is nuttig.

   De afschuwelijke genocide die IS aan het plegen is laat gelukkig juist ook zien dat de meeste moslims dit sterk afwijzen. Zie bo
   https://decorrespondent.nl/1836/Een-stille-revolutie-in-de-islam/198292143852-a128d2b3

   Of dit persbericht van de moskee uit mijn wijk (waarvan volgens mij niemand overlast ondervindt, alleen af en toe uitnodigingen voor sympathieke verbroederende bijeenkomsten): http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmeegse-moskee-maakt-statement-tegen-is-1.4558722

   Tot slot citeer ik graag een stukje van http://vrij-zinnig.nl/wp/2014/02/22/de-oorlog-wordt-vergeten/ :

   Vrijheid van godsdienst betekent in mijn ogen ook dat iedereen vrij is zijn interpretatie van een godsdienst na te leven. Geen staat of kerk mag dat voor een burger invullen. Volgens Wilders is een moslim die volgens westerse normen goed en geëmancipeerd leeft geen moslim. Maar daar gaat hij met z’n simplistische interpretaties natuurlijk niet over! De ironie dat de grootste Islamcriticus van ons land vindt dat hij kan vaststellen wie zich wel of geen moslim mag noemen, is pijnlijk. Die ordinaire kortzichtige discriminatie is pas levensgevaarlijk.

   We moeten niet blind zijn voor problemen. Maar het debat polariseren en daarmee álle moslims polariseren, zoals opruiende media als GeenStijl dat continu doen, dat zorgt ervoor dat we landgenoten die ik als goede buren ervaar van ons vervreemden. Instabiele individuen zullen daardoor op een gevaarlijke manier radicaliseren.

   Aandacht voor en actie tegen extremisten is niet verkeerd, maar een grote groep religieuzen stigmatiseren die niet verantwoordelijk is voor, nee, die zich in grote mate openlijk distantieert van de wandaden van IS – dat is ook levensgevaarlijk.

 3. Janos Betko says:

  @Arno, ik ben vooral nieuwsgierig naar de (historische) context van deze uitspraak die je doet: “Verder was vrijheid van geloof ooit verzonnen met protestanten vs katholieken en hooguit het jodendom als context. Het kwam niet eens bij hen op om ook de islam als gelijkwaardig te erkennen.”

  Wie zijn deze “hen”, en wanneer? Vast niet de verschillende moslimstaten, die op verschillende tijden en plaatsen vrijheid van godsdienst kenden… maar heb je het over de Raad van Europa, die het Europees verdrag voor de rechten van de mens opstelde? Over de VN? Of over Nederland? Ik kan je opmerking in ieder geval niet plaatsen, dat er ergens een groep besloten zou hebben tot godsdienstvrijheid, maar die dat vast niet had gedaan als die ook zou gelden voor de islam.

 4. Arno says:

  @Janos: Dit is in 1798 opgenomen in een voorloper van de Nederlandse grondwet. Destijds draaide het om de emancipatie van de katholieken en moslims bestonden niet in ons land. Verder is het vooral de huidige interpretatie die me tegenstaat. Natuurlijk is iedereen vrij om moslim te zijn, of christen of wat dan ook, maar dan achter je eigen voordeur en in je eigen gedachten.

  Maar de godsdienstvrijheid zou naar mijn mening geen vrijheid moeten bieden om dan ook alle geloofsregels te mogen uitvoeren. Je mag het gelóven, meer niet. Dát is naar mijn idee de grootste fout die gemaakt wordt, want door die ‘geloofsuitvoeringsvrijheid’ worden de overige vrijheden geparasiteerd.

  @Joep: dat is nu juist het probleem. Dat geloof dat de overgrote meerderheid wél deugt. Daar geloof ik niet in, en de statistieken zijn op mijn hand. Volgens het CBS ziet iets van 75% van de Nederlands moslims Jihadstrijders/Syriegangers als vrijheidsvechters. Het is dus de bulk die niet deugt, en dat is goed te verklaren als je het leven van Mohammed als ideaal hebt. Wat dat betreft is het zeer leerzaam de Koran en vooral de Hadith te lezen… Maar pak er wel een emmertje bij interpreteer de teksten zélf. Er wordt erg veel rechtgepraat wat krom is.

  • Zucht… Onwil of echt onwetendheid?

   Onderzoeksbureau Motivaction en professor sociologie en migratie Ruud Koopmans distantiëren zich van de manier waarop Geert Wilders tijdens de algemene beschouwingen woensdag hun onderzoeksresultaten gebruikte. Dat schrijft Trouw.

   Zo stelde de PVV-leider dat 73 procent van de Nederlandse moslims Syriëgangers helden vindt. Hij baseerde zich op een onderzoek van Motivaction van mei vorig jaar. Volgens senior-onderzoeker Ahmed Ait Moha kun je die cijfers op dit moment echter niet gebruiken, omdat de vragen gingen over de strijd tegen president Assad, niet over de steun voor IS.

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3749999/2014/09/18/Onderzoeksbureau-distantieert-zich-van-interpretatie-cijfers-Wilders.dhtml

  • Thijs den Otter says:

   Je moet die statistiek wel in zijn context plaatsen Arno. Die cijfers zijn afkomstig uit berichten van mei 2013 en niet van het CBS maar van Motivaction. Het ging om een onderzoek onder moslims waarin gericht werd gevraagd wat er moet gebeuren in Syrië.

   In mei 2013 was ISIS nog een voetnoot in de Nederlandse en internationale pers: berichtgeving uit Syrië concentreerde zich in die tijd nog vooral op de discussie wat te doen met Assad. Die werd toen in het nieuws gebracht als de dictator die steden platbombardeerde en vervolgens uitrookte met mosterdgas – of wat voor mensonterende troep er op dat moment ook populair was onder types die niet kijken op een dood kind meer of minder.

   Natuurlijk: als ze mij destijds hadden gevraagd wat ik vond van mensen die naar Syrie trekken om er de staat omver te werpen, had ik waarschijnlijk ‘dom’ of ‘naïef’ geroepen. Maar ik kan me ook wel iets voorstellen van de emotie van mensen uit de islamitische cultuur, die er hele families, moskeeën, buurten in vlammen op zagen gaan.

   Daar is niet zo veel vreemds aan, al ben ik natuurlijk niet gek: er zat natuurlijk aan een aantal groeperingen die streed tegen Assad van meet af aan een luchtje. Dat is wel (bijna) altijd zo bij revoluties: radicalen grijpen sneller naar de wapens dan gematigden. Die laatste groep hoopt vervolgens (vaak tevergeefs) dat het onder de ander beter wordt (of in ieder geval: minder slecht) en loopt er achter aan. Helemaal als de dictator waartegen wordt gestreden hele steden wegblaast, vol met mensen die helaas niet weg konden komen.

   Overigens heb ik het stuk van Joris met instemming gelezen.

 5. Arno says:

  Helaas is dit niet het enige onderzoek.. iets van 70% stelt bijboorbeeld de Koran boven de Nederlandse wet.

 6. Arno says:

  Nieuw onderzoek: Marokkanen doen het verrassend goed! Turken daarentegen… En ja, onderscheid maken op grond van volk (Joods, Koerdisch) is misschien niet per definitie rascistisch, maar zeker discriminerend.

  http://www.nu.nl/politiek/3926932/kamer-wil-meer-weten-radicale-opvattingen-turkse-jongeren.html

  https://www.jalta.nl/article/jonge_turken_zijn_bijna_allemaal_racisten.html

 7. Arno says:

  Tuurlijk.. de uitkomst bevalt ons niet en dús ligt het aan het onderzoek! Alsof dit het eerste onderzoek is dat pijnlijke resultaten oplevert. Nieuw onderzoek neemt pijnlijke conclusies niet weg, stelt ze hooguit uit.

 8. Joris Blaauw says:

  Nee hoor. Ik luister graag naar goed onderzoek, ook als de resultaten pijnlijk zijn. Dit onderzoek is echter slecht uitgevoerd: te kleine en selectieve steekproef, vragen met een twijfelachtige validiteit, onduidelijke databewerking. Op basis van zulk onderzoek stellen dat jonge Turken bijna allemaal IS steunen is onzinnig.

 9. Arno says:

  Dan vraag ik me toch af waar je dat op baseert. FORUM is volgens mij een platform dat niet bepaald als islamofoob of uberhaupt negatief tov allochtonen bekend staat. Ook is de steekproef relatief groot (n=299 voor Turken en n = 349 voor Marokkanen).

  Over statistische methoden: er wordt uitsluitend gewerkt met percentages. Ik neem toch aan dat voor de gemiddelde vrij-zinnig.nl-lezers een percentage fo een weging geen onduidelijke databewerking is. Er is slechts af en toe gewogen om te corrigeren voor verschillen tussen de steekproef en de echte bevolking.

  E.e.a. is gedaan volgens prima onderbouwde methoden die altijd worden toegepast bij bevolkingsonderzoeken en dit wordt netjes uitgelegd in de bijlage van het rapport. Zeker geen PVV-broddelwerk dus.

  “Door middel van quota lijsten werden de respondenten representatief geworven naar leeftijd, opleiding, geslacht en etniciteit. Op het gebied van geografische ligging is ervoor gekozen om de respondenten uit de agglomeraties waar de meeste Turkse en/of Marokkaanse Nederlanders wonen te enquêteren. Dit zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Twente.”

  De conclusies verwerpen als slecht uitgevoerd vind ik bijzonder kort door de bocht. Hoe had het dan wel gemoeten?? Alle Nederturken en Nedermarokkanen persoonlijk interviewen?

  Indien je je argumenten nog echt wil onderbouwen:
  http://www.forum.nl/Portals/0/publicaties/FORUM%20-%20Verkenning%20Nederlandse%20moslimjongeren%20en%20de%20Arabische%20Herfst.pdf

 10. joris blaauw says:

  Quota steekproeven zijn uiterst selectief omdat onderzoekers zelf bepalen wie bij de doelgroep hoort.
  De nonrespons is niet inzichtelijk waarmee onduidelijk is wie niet hebben mee gedaan
  (Veelal heel andere groep).
  Een groeiende groep methodologen en statistici spreekt zich uit tegen het rapport.
  Hard bewijs voor radicalisering of steun voor IS is er niet.

 11. Arno says:

  Al zou dat waar zijn, dan nog is het niet ineens een waardeloos rapport. Een iets andere steekproef gaat echt niet 0.0% steun voor ISIS laten zien! Forum heeft echt niet gezocht naar zo radicaal mogelijk denkende allochtonen. Zoiets zou de PVV kunnen doen, maar een instituut als Forum niet.

  Maar prima, dan herhalen we het onderzoek gewoon nog een keer, precies zoals de heren statistici het willen. Wedden dat er dan weer commentaar komt op de uitvoering? Of geloof je echt dat de percentage steun aan ISIS dan wel in het acceptabele regime van <0.1% ligt?

 12. Joris Blaauw says:

  De uitkomsten kunnen radicaal anders komen te liggen bij een andere steekproef, indien de huidige steekproef niet representatief is. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld in de sociaal-psychologie (veelal kleine niet-representatieve steekproeven) vaak diametraal tegenovergetelde bevindingen worden gedaan.
  Kritiek op de uitvoering zal er mogelijk altijd zijn, maar als er zoveel twijfel over de toepassing van wetenschappelijke spelregels bestaat, kun je geen al te sterke conclusies trekken.

 13. Arno says:

  …dan zal dit onderzoek ook wel weer slecht uitgevoerd zijn…

  http://www.telegraph.co.uk/news/religion/2461830/Killing-for-religion-is-justified-say-third-of-Muslim-students.html

  Of misschien heeft toch wel een heel klein beetje met de lokroep van de Koran te maken??

  http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/

 14. Jasper says:

  Ik vind de stelling nogal vaag. De islam schrijft niet voor dat je niet moslims moet doden ofzo. Hoogstens afvallige maar dat is een vrij uitzonderlijk geval en in het westen niet vaak uitgevoerde praktijk. Zou goed kunnen dat de geopolitieke situatie in het Middenoosten toch ten grondslag ligt aan het invulen van een ja. Denk aan sumpathie voor de palastijnen. Dan vind ik het toch heel wat anders dan doden in het algemeen.

 15. Arno says:

  Er staat ‘killing for religion’; doden vanwege religieuze overtuiging dus. Er staat niet ‘killing for oppression of muslims’ of iets anders. Het gaat dus om doden uit geloofsovertuiging en niks anders.

  Ik vind dit toch wel beangstigende statistieken: 40% wil Sharia (met al haar gruwelijkheden dus) in Groot Brittanie en 1/3 wil dat kalifaat in de hele wereld! En zo’n kalifaat is geen speeltuin, laat dat duidelijk zijn.

 16. Max says:

  Joris Blaauw:De jihad is een plicht voor elke moslim (Koran soera 2, vers 216). Er is geen sprake van eigen keuze. Niemand is van de strijd uitgezonderd…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”….

  • Jasper says:

   Tijdens de middeleeuwen waren het de moslimstaten die religieuze diversiteit in stand hielden. De katholieken pleegden massaal inquisitie in zuid Europa. Dit terwijl het overgrote deel van de Balkan, de Hongaarse en Oekrainse vlakte en zelfs grote delen van het middenoosten destijds gewoon Christen zijn gebleven. Dit hele gebied stond onder totale controle van de Turken en islamitische bondgenoten. En dat was dus ver voor de verlichting. Je was als protestant veiliger in het ottomaanse Hongarije dan in het katholieke Spanje.

Leave a Reply to Arno Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.