Soms zie je een volslagen willekeurig iets, dat een prachtige illustratie is van een situatie in de samenleving. Stel: je gaat naar de supermarkt, je ziet een jongere met een mandje met een zak euroshopper-rijst en de goedkoopste rode saus, achter een bejaarde met een rijk gevulde boodschappenwagen, die luidkeels aan het klagen is dat hij het zo zwaar heeft en dat alles zo duur is geworden. Dat idee. (Ook al doen we op vrij-zinnig eigenlijk niet aan generatiepolitiek – maar daar heb ik in de comments onder een ander stuk al een tijd geleden iets over gezegd.)

Goed. Vanmiddag zag ik drie koppen. Recht onder elkaar, op nu.nl/economie. De eerste luidde “Helft CAO’s zit op de nullijn“. Een kop die weinig aan de verbeelding overlaat: de werkende mensch gaat er niet tot nauwelijks op vooruit qua loon, en voor de inflatie wordt niet gecorrigeerd. Treurig, maar heej… het is crisis, toch? De tweede kop luidde “UWV moet stoppen met sancties uitkeringsgerechtigden“. Wat is er aan de hand? Werkzoekenden vragen hun uitkering aan via de site werk.nl en zijn verplicht om via deze site naar werk te zoeken. Uit onderzoek door de FNV blijkt echter dat het een enorme faal-site is, die niet goed bereikbaar is en gegevens slecht verwerkt. Uitkeringsgerechtigden raken door de brakke site van het UWV ten onrechte hun uitkering kwijt. Het UWV zou daarom sancties op moeten schorten totdat ze hun site op orde hebben, aldus de FNV. En toen kop drie: “Bonus van 33 miljoen voor top Robeco“. Eigenlijk tegen de regels, maar voor één keer heeft De Nederlandsche Bank (DNB) het toch toegestaan. Tja. Of fuckerdefuckfuckfuck. Wat je wil.

Het zijn maar drie koppen, over willekeurige onderwerpen. Maar tegelijk een prachtillustratie van de huidige tijdgeest, waarin de werkende gepakt wordt, de werkzoeker genaaid, en waarbij aan de top vrolijk wordt doorgegraaid.

János Betkó heeft wel eens genuanceerdere stukjes geschreven, maar had daar nu even geen zin in.

Tagged with:
 

19 Responses to Drie koppen

 1. Galina says:

  Janos, wat slaan jij en nu.nl de spijker prachtig op zijn kop.

 2. Arno says:

  Mee eens, dit illustreert mooi wat er mis is. Blijkbaar hebben raden van toezicht nog te weinig zin en/of invloed op beloningen aan de top. Zelfs bij slecht presterende bedrijven stijgen topinkomens, en dat is zelfs volgens mijn kapitalistische inslag belachelijk. Wellicht moeten we in NL toch wat gaan doen aan verantwoordelijkeheid van bestuurders bij faissement. Want nu zitten werknemers in zo’n geval met de gebakken peren en de bestuurders hebben hooguit een slechte notitie op hun CV te pakken.

  Aan de andere kant is het in deze tijden totaal logisch dat CAO’s op de nullijn zitten. Probleem is alleen dat dat dus ook zo zou moeten zijn voor de top, in elk geval in sectoren waarin het slecht gaat.

  Wat mij wel opvalt is dat de FNV, toch traditioneel een club die werknemers vertegenwoordigt, het nu opneemt voor werklozen. En hoe je het ook bekijkt, werknemers en werklozen hebben typisch zeer tegenstrijdige belangen. Uitkeringen omhoog? Wordt betaalt uit belastingen op de lonen van de werkenden. Enige argument kan zijn dat werknemers werklozen kunnen worden, maar dat zou goed FNV-beleid juist moeten voorkomen. En niet bij voorbaat alvast opkomen voor hun ex-doelgroep.

  En o ja, die werk.nl-website is 90.8% van de tijd wel online. Dat is idd belabberd weinig maar meer dan genoeg voor mensen die 100% van de week tijd hebben om 1x in te loggen en hun gegevens bij te werken. En in elk geval geen enkel excuus om niet te solliciteren, laat staan om sancties daarop te laten varen. Solliciteren zou je voor jezelf al moeten doen, niet voor het UWV, daar zou geen stok voor nodig moeten zijn. Uitzicht op een salaris alleen al zou voldoende moeten zijn om mensen te motiveren te solliciteren.

 3. J. says:

  Arno, als er onterecht sancties worden uitgedeeld (wat het geval is, zie http://www.nrc.nl/carriere/2013/07/02/het-blijft-ellende-met-werk-nl/) lijkt het me wel zaak daar wat aan te doen.

  Daarnaast misschien ter nuance op je post (ik proef een “werklozen zijn lui” sfeer): Per openstaande vacature telt Nederland in het eerste kwartaal 6,6 werklozen. (http://www.nu.nl/data/3465680/werkloosheid-loopt-verder.html) Dus hoewel er meer mensen zouden kunnen werken, is er ook simpelweg niet voor iedereen werk.

  • Arno says:

   Ik zeg ook dat de site werk.nl bagger is en dat daar snel iets aan moet gebeuren. Ik stel alleen vast dat ruim 90% online meer dan voldoende is om 1x per week in te loggen. Dus gaat het kwijtschelden van alle boetes met gewoon veel te ver.

   Ik zeg ook nergens dat werklozen lui zijn, dat geldt in sommige gevallen maar zeker niet voor iedereen, en al helemaal niet in economisch dusdanig belabberde tijden. Ik stel alleen vast dat werklozen typisch wel aardig wat vrije tijd hebben. Dat lijkt me een logische aanname.

  • Jasper van s says:

   Ik vraag me punt 1 altijd af hoe je die vacatures telt. Het zelfde werk kan namelijk op meerdere plekken worden vermeld. Het kan zelfs zo zijn dat meerdere partijen iemand willen aannemen voor dezelfde job.
   En even gesteld dat jouw verhouding klopt ook dan vermeld je even niet dat een flink deel van de beschikbare vacatures wordt ingevuld door mensen die van werk naar werk gaan. De mensen die zich coach (denken) te noemen van de werklozen zeggen dit ook altijd. “Neem/wees tevreden bij het vinden van; dat kut baantje want de meeste vacatures worden ingevuld van werk naar werk.” (alsof het daarbij niet boeit welk werk je hebt)
   opzich zit er ook ergens wat in. Je ziet de werkgever die de baan aanbied ook graag. Iemand die komt naar hem terwijl hij ook goed genoeg is voor zegmaar de concurrent. inplaats van iemand die komt bij hem terwijl een ander die persoon kennelijk op straat liet staan/heeft gezet.
   Vervlgens komt er wellicht weer een baan vrij als die baan niet wordt wegbezuinigd alleen ook voor een deel van die banen staan dan weer werkende in de rij.
   De sollicitatie verhouding is dus niet 1 ´staat tot 6,6 was het maar zo´n feest.

 4. Lisa says:

  Volgens mij is de FNV niet alleen een club die opkomt voor de belangen van werkenden, maar ook een club die zich hard maakt voor een gezonde arbeidsmarkt in de brede zin van het woord. Bij de Algemene Onderwijsbond (die ook is aangesloten bij de FNV) is het tegengaan van de werkloosheid onder startende leraren een van de prioriteiten. Overigens interessant in dit kader is dat vanavond een motie wordt ingediend door de ChristenUnie en PvdA die het kabinet oproept om met een plan te komen om startende leraren te behouden. Nog even spannend of die wordt aangenomen.

  • Arno says:

   En daarmee verloochent de FNV dus haar achterban. De FNV zit aan tafel namens werknemers, en zouden dus voor hen en alleen hen moeten opkomen. Dat doen ze niet, ze komen juist vaak op voor ouderen en werklozen. Niet dat niemand voor hen mag/moet opkomen, maar niet de FNV.

   • Als de leden van FNV deze instelling voorstaan is dat toch het enige dat telt?

    Vakbonden zijn daarmee niet alleen individuele belangenbehartigers, maar veelal ook organisaties met een maatschappelijk karakter dat soms voorbij de belangen het individu reikt – ondanks dat dat in de huidige tijdgeest soms als zonde wordt bestempeld. De leden van deze vakbond kiezen er in dit geval bewust voor niet slechts hun individuele kortetermijnbelang boven alles te plaatsen.

   • Jasper van s says:

    Iedere werklozen is een potentiele werkenende. en iedere werkende kan werkloos worden. Dat de FNV er stat voor de arbeiders klasse lijkt me dus geen verlochening. Gelukkig heeft de FNv hier en daar nog een beetje visie.
    Zoveel komt de FNV trouwens niet op vor d werkzoekende. Ban behoudt staat voor aan. Met bijbehornde starre arbeidsmarkt. verder kan je als werkend een flink deel van je lidmaatschapsgeld terugkrijgen. Waardoor je makkelijk toegang hebt tot juridisch advies. Als werkloze ben je daarvoor aangewezen op de overheidsvoorzieningen en is er geen vakbondsleider die gaat regelen dat jij lid kan worden voor een gunstige prijs.
    En euh iemand anders moet opkomen voor de bijstandsgerechtigden? Die bond voor zover als die er al is heeft veel minder slachkracht. En wat denk je is de gemeente onder de indruk als de bijstandsgerechtigde gaan staken.

 5. Arno says:

  En toch zitten de vakbonden als vertegenwoordigers van werknemers aan tafel bij cao-onderhandelingen en eigenlijk alle onderhandelingen die ze voeren. Ik zeg ook nergens dat niemand voor werklozen moet opkomen, natuurlijk mag dat, maar ze hebben gewoon niet hetzelfde belang. En in die gevallen moet de vakbond altijd voor de werkende opkomen, niet voor de werkloze. Het lijkt me dan ook beter, ook voor de werklozen, dat iemand anders voor hen opkomt.

  In de praktijk komen de bonden inderdaad voor hun (oude) leden op, waarmee hun positie in het sociaal overleg als vertegenwoordiger van alle werknemers extra dubieus is. Waarom mogen de FNV/CNV wel deelnemen aan die overleggen, en een willekeurige jongerenvereniging niet? Wat is de wettelijke/democratische basis van hun positie?

  • J. says:

   Mensen willen graag onder goede voorwaarden werken. Precies dat lijken me de belangen van zowel werkenden als werklozen.

  • Jasper van s says:

   De vakbond moet volgens jou al die mensen die nooit 1 rooie cent aan lidmaatschapsgeld hebben betaald (de dekkingsgraad is in Nederland ver onder de 50%) zeer goed beschermen. Als dit dan ten koste gaan van een kwetsbare groep die zijn uiterste best doet om arbeider te worden of zijn uiterste best heeeft gedaan om arbeider te zijn.(xzoals ik 2 dagen gelede nog toelichte en bij jou niet terug lees) Wellicht in die tijd ook nog eens lid is geweest en met de vakbond de straat op is geweest. Tja dat is dan jammer voor ze.

   En waarom omdat men de vakbond is en tja in het woordenboekje staat dat nou eenmaal dat de vakbond er niet is voor hen. Men mag uit het minimale inkomen waaruit men ten eerste de huur en alle andere vaste lasten moet wringen ook nog eens een vakbond gaan financieren. Die opbokst tegen een megamachine als de FNV: Die trouwens een flink deel van het lidmaatschapsgeld ook nog terug haald via werkgever en belastingvoordeel.
   En hoewel als je kijkt naar de onderhandelingen de FNV en de CNV het eerst op de bres staan voor de voorzieningen van de werknemer en de arbeidszekerheid van de werknemer. Ben ik toch blij dat men niet een geblindeerde breil opzet als er een ker iemand langs komt uit de arbeidersklasse die wil werken of zich tot op ht bot heeft ingespand en die ook enige solidariteit vraagt. En verder zijn het de leden die als puntje bij paaltje de vakbond maken. Wie ben jij om die leden t vertellen dat ze te solidair zijn naar anderen? He bouwen van een welvaartstaat doe je samen en als werknemer is het slechtste wat je kamn over komen dat je een paar jaar langs de zijlijn staat. En dan gaat de vakbond ook nog eens het op 1 hoedje gooien met hte grootkapitaal en jou als lid van de arbeidersklasse vergeten.

   Wat betreft dergelijk overleg. Dat is een hele andere vraag. Vakbonden en andere hebben die positie verworven en zijn ook met minde dan 50 of zelfss minder dan 30 dekkngsgraad nog steeds verdomd belangrijk. (de arbeidbevolking is best groot) Echter inderdaad zou er best ook eens iemand anders aan tafel mogen zitten wanneer relevant. Je leest onderhand dat de SER zelfs meebeslist over Duurzaamheid en weet ik veel wat allemaal nogal meer. Nou is er hier en daar wel een vakbond ide wat hebt met duurzaamheid, maar dat is toch niet het idee waarmee die tientallen procenten aan arbeiders over hte algemeen lid worden.

 6. Arno says:

  Ja, maar werkenden willen een zo hoog mogelijk loon. Terwijl werkgevers minder mensen kunnen aannemen met een hoog loon dan met een relatief laag loon. Daarmee is een lager loon in het voordeel van werkzoekenden. Zie voor een mooi voorbeeld het huidige succes van Duitsland tov het drama dat de Nederlandse economie heet..

  • J. says:

   Aan de ene kant heb je een punt. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat werkenden het geen probleem vinden een lager loon te krijgen in ruil voor een kleinere kans ontslagen te worden en uit solidariteit.

  • Jasper van s says:

   Sind wanneer is de gemiddelde loonvoet in duitsland hoger dan in Nederland. (Het nationaal inkomen p.p. ook bepaald niet) Daarvoor zal men nog wat jaren meer wint mee moeten hebben.
   Als je een verschil tussen de duitse en Nederlandse economie zoekt moet je toch echt meer zijn bij het aard van de werkzaamheden en de sectorenm met bijbehoreende markten zoeken. Als je gee ABN Amro hebt dan valt die ook niet om.
   Een goed gecontrolerd overheidsbudget okee in vergelijking tot hier ook enigszins in de voorzingen met stabiel bestuur. En de geografische ligging vlakbij het door tuffende centraal europese Skodatje dat telksens maar door groeit door hun lage prijspeil, historisch terugval en dito concurrentie posite helpt ook een slok op een diezel tank.

   En daarbij tot 2008 had iedereen het over het o zo succesvolle polder landje. Dan ishet weer de ene welvaarstaat die opbloeit en dan is het de ander.Waarbij de trein hier de afgelopen jaren ook voorturend van hot naar her gaat zonder duidelijk plan.

 7. Arno says:

  Haha, ja eigenlijk treurig.. Overheid en IT, vind je het gek dat IT-bedrijven in hun handen wrijven zodra de overheid zich aandient met een opdracht?? De overheid heeft zakken vol met andermans geld en geen idee wat er moet gebeuren.

 8. Marieke says:

  Lisa, de Aob en een gezonde arbeidsmarkt? Op weinig plekken is de arbeidsmarkt zo ongezond als in het onderwijs, waar hooggeschoolde en ervaren leraren geen eisen kunnen stellen, niet op het gebied van werkomstandigheden, niet op het gebied van salaris, omdat schoolbesturen vrij zijn om stiekem de gediplomeerde sollicitant te passeren en een goedkopere onbevoegde aan te nemen. De ontluisterende realiteit:
  – 30% van alle VO-lessen wordt gegeven door iemand die niet de daarvoor minimaal vereiste opleiding heeft gevolgd. Zonder dat scholen de ouders van de leerlingen hierover inlichten (stelt u zich even voor hoezeer het land te klein zou zijn als een busmaatschappij bussen liet besturen door mensen zonder rijbewijs, of ziekenhuizen de operaties liet doen door operatie-assistenten, omdat ze echte chirurgen te duur vinden)
  – heel wat mensen die wel die opleiding hebben gevolgd, en ervaring hebben, en positieve referenties, zitten werkeloos thuis
  – VO-leraren moeten steeds verder verslechterende arbeidsomstandigheden slikken, want “voor jou tien onbevoegden”

  Niet bepaald een gezonde arbeidsmarktsituatie, zou ik denken. Toch hoor ik de Aob over vanalles, maar nooit over, bijvoorbeeld, een plicht om tenminste de ouders van de leerlingen te informeren wanneer er wordt gekozen voor inzet van een onbevoegde. Of over sancties tegen scholen die aantoonbaar een bevoegde sollicitant hebben afgewezen ten gunste van een kandidaat met minder opleiding.

  Een arbeidsmarkt waar verder studeren niet loont en zelfs in je nadeel is, is geen gezonde arbeidsmarkt.

 9. Lisa says:

  @Marieke, allereerst excuses voor de late reactie. Ivm vakantie is het erbij ingeschoten.

  Ik zeg nergens dat de arbeidsmarkt in het onderwijs gezond is, maar betoog dat vakbonden zich inzetten voor een gezonde arbeidsmarkt. Het tegengaan van onbevoegdheid is voor de AOb een van de grootste prioriteiten op het moment, maar of de zaken die jij noemt (ouders informeren en bevoegde sollicitanten afwijzen) nu de eerste stappen zijn om onbevoegdheid terug te dringen betwijfel ik. Mbt dat laatste lijkt het me zelfs niet wenselijk, want gegevens van sollicitanten zijn over het algemeen niet openbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.