Posts by: Juultje

Laatst las ik een bericht over ‘bezorgde burgers’. Die burgers waren bezorgd over een asielzoekerscentrum dat geopend zou worden in de buurt. Dus gingen ze protesteren. Ze waren daar echter niet alleen: ook een groepje neonazi’s was op komen dagen, want die moesten ook niets hebben van die buitenlanders. De media schreven daar een stukje […]

Lees verder...

Waarom accepteert het bedrijfsleven in Nederland dat zij worden vertegenwoordigd door een onbehouwen, lompe boer? Dat het gezicht van hun organisatie bijna een karikatuur is van de negentiende-eeuwse, bolhoeddragende slavendrijvende opperkapitalist? Dat uit de mond van hun hoogste vertegenwoordiger ofwel volslagen wartaal, ofwel gescheld klinkt tegen iedereen die het niet ‘gemaakt’ heeft volgens de norm […]

Lees verder...