John Oliver over klimaatwetenschap

Vanmorgen werd mijn social media timeline gevuld met een prettig provocerende uitspraak van late-night talk show host John Oliver:

Naast de vermakelijke provocatie kan er wat mij betreft niet genoeg benadrukt worden dat klimaatverandering bestaat en dat de mens daar medeplichtig aan is. Ecosystemen veranderen in een ongekend tempo. Biodiversiteit, maar ook leefbaarheid voor de mens, gaat verloren. Ontkennen dat sterk verhoogde CO2-concentraties de oceanen verzuren en het klimaat beïnvloeden is als beweren dat roken gezond is. Er zullen altijd mensen zijn met een oude rokende opa die het tegengestelde zou aantonen, en er zal altijd een handvol wetenschappers zijn die het tegengestelde beweert. Net als bij de rook-discussie staan die ontkenners niet zelden op de loonlijst van de sigaretten- of fossiele brandstof-lobby.

Twijfels in het debat

Twijfel zaaien is consequent het wapen van de lobby die gevestigde economische belangen van de fossiele industrie beschermt. Welke verstokte roker wil stoppen als het niet zeker is dat roken schadelijk is? Wie wil er investeren in een duurzame energievoorziening als de noodzaak onduidelijk is? Er is maar een handvol zand-in-de-ogen-strooiers nodig om de twijfel te voeden en iedereen zal zich op hen beroepen. Zeker omdat het een geluid is dat men eigenlijk liever hoort – het komt allemaal wel goed – is het tegengeluid van een non-expert bijzonder welkom.

Sinds een aantal jaar volg ik de discussie rond de beeldvorming met de nodige aandacht. Zo ook de reacties op de uitspraak van John Oliver.

Veel aandacht kreeg de reactie van ene “Daniel” (@SFLHOV):

Hij stelt dat de helft van de wetenschappers stelt dat klimaatverandering niet plaatsvindt, of niet door mensen wordt veroorzaakt (zoveel details pasten wellicht niet in de tweet), aldus zakentijdschrift Forbes, zo licht hij in een opvolgende tweet toe.

Slechte journalistiek van de ontkenners-lobby

Hoe zit dat? In zijn artikel stelt James Taylor, die in het blad schrijft over energie en milieuzaken, nogal stellig dat bijna de helft van de klimaatwetenschappers ontkent dat de mens oorzaak is van klimaatverandering.

Just 52 percent of survey respondents answered Yes: Mostly human. The other 48 percent either questioned whether global warming is happening or would not ascribe human activity as the primary cause.

Vrij vertaald: Volgens Taylor stelt 48% van de wetenschappers dat klimaatverandering niet plaatsvindt of dat de mens er primair geen schuld aan heeft. Een hele tirade over onzekerheid volgt op basis van dit percentage.

Deze nogal uit verband gerukte uitspraak (ik kom er zo op terug) mist de nodige iedere vorm van nuance. Des te schaamtelozer is de nuance die vervolgens nog wordt gemaakt bij de 52% van de wetenschappers die zich niet aansluiten bij zijn standpunt.

The survey […] did not ask whether recent warming has been harmful or beneficial and did not ask whether transforming our energy economy would stop global warming or pass a cost/benefit test. Certainly, many of the 52 percent of meteorologists who believe humans are primarily responsible for some warming would nevertheless question some of these other necessary components of a human-induced global warming crisis.

Oftewel, het kan volgens Taylor niet anders dan dat er onder de 52% wetenschappers zijn die vinden dat er, ondanks de door de mens veroorzaakte opwarming, vooral geen actie moet worden ondernomen. En met zulke halfslachtige percentages valt het kwartje al snel de andere kant op! Let wel, in het artikel wordt deze nuance niet gemaakt. Nuances die juist een tegengesteld beeld geven daarentegen eens temeer.

Heartland Institute

Wie is deze auteur eigenlijk? Website ‘Desmogblog.com‘, ‘Clearing the PR pollution that clouds climate science’ somt e.e.a. voor ons op:

James Taylor is a Senior Fellow with the Heartland Institute and managing editor of the Heartland publication Environment & Climate News.

The Heartland Institute… Waar hebben we dat ook alweer eerder gelezen? Een artikel van Joop Bouma uit dagblad Trouw van 17 februari 2012:

Wetenschappers met grote namen krijgen van een Amerikaanse lobbygroep een soort maandsalaris voor kritische bijdragen in de klimaatdiscussie. Dit blijkt uit uitgelekte interne documenten van het Heartland Institute, een organisatie die vanuit Washington en Chicago opkomt voor vrije markt-idealen.

Wat staat er wél in de bron?

Maar dan de grote vraag: wat staat er in het artikel waar Taylor naar refereert in zijn artikel The Latest Meteorologist Survey Destroys The Global Warming Climate ‘Consensus’? In de aangehaalde bron, Meteorologists’ Views About Global Warming (DOI:10.1175/BAMS-D-13-00091.1), treffen we een compleet andere lezing. Het artikel lijkt in de verte niet op de samenvatting van Taylor. Alsof je na een samenvatting van Nijntje Aan Zee een documentaire over vluchtelingen rond de Middellandse Zee kijkt.

Om te beginnen, waar komt het statement “slechts 52% van de wetenschappers” vandaan?

De bron betreft een inventarisatie van de opvattingen omtrent klimaatverandering onder onderzoekers aan het American Meteorological Society.

In het artikel maken de onderzoekers onderscheid tussen de verschillende geënquêteerde onderzoekers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onderzoekers in het veld van de klimaatwetenschap en onderzoekers in het vakgebied van ‘meteorologie en wetenschap van de atmosfeer’. Binnen deze vakgebieden wordt onderscheid gemaakt tussen onderzoekers die voornamelijk publiceren over klimaatverandering, zij die voornamelijk publiceren op andere onderwerpen, en zij die helemaal niet publiceren.

Wat blijkt? In lijn met de resultaten van een eerder onderzoek door Doran en Zimmerman uit 2009 is 93% van de publicerende klimaatwetenschappers op het onderwerp klimaatverandering van oordeel dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. De publicerende onderzoekers in andere deelgebieden zijn weliswaar iets minder eensgezind, maar met percentages rond de 80% alsnog overwegend van oordeel dat de mens het klimaat beïnvloedt. Alleen de niet-publicerende onderzoekers scoren met 62% een stuk lager. Hierbij kan overigens worden opgemerkt dat een bovengemiddeld hoog percentage van hen (23%) niet weet of klimaatverandering plaatsvindt, of noch durft te stellen of ontkennen dat de oorzaak van klimaatverandering (deels) menselijk is.

Ik vind dat nogal een ander plaatje dan de stelling dat grofweg de helft van de onderzoekers juist van mening zou zijn dat klimaatverandering níet door de mens wordt veroorzaakt. Zoals de enthousiaste Twitteraar @SFLHOV betoogt nadat hij door een suggestief artikel van James Taylor op dat wankele been geduwd is.

Laat het wetenschappelijke ‘cherry picken’ beginnen!

Taylor heeft in zijn samenvatting gekozen het onderscheid tussen specialismen onder wetenschappers te negeren. Daarbij presenteert hij alleen het percentage van de onderzoekers dat stelt dat de mens de voornaamste/enige oorzaak is voor klimaatverandering in de afgelopen 150 jaar – terwijl er natuurlijk een hele trits aan oorzaken het klimaat continu beïnvloeden. Van de mensen die stellen dat er onvoldoende bewijs is blijkt desgevraagd een ruime meerderheid in de veronderstelling dat de mens een rol speelt. Ook dit wordt genegeerd. Taylor beperkt zich gemakshalve op het cijfertje 52%, om vervolgens de rest van zijn verhaal te hangen aan de overige 48% die daarmee impliciet als ontkenners van het probleem van menselijke klimaatverandering wordt afgeschilderd.

Hoe zou het artikel van Taylor eruit hebben gezien als hij, met zijn eigen pseudo-wetenschappelijke moraal, op de loonlijst van zijn politieke tegenstanders zou hebben gestaan?

In plaats van “Hoeveel wetenschappers stellen dat de mens de belangrijkste oorzaak is”, had hij zich kunnen concentreren op het aantal onderzoekers dat het standpunt van Taylor zelf onderschrijft:

“The evidence is powerful, straightforward, and damning. NASA satellite instruments precisely measuring global temperatures show absolutely no warming during the past the past 10 years.”

Taylors conclusie, analoog zijn methode, zou zijn: van de publicerende onderzoekers in het vakgebied klimaatonderzoek is slechts 0% tot 1% van mening dat het klimaat niet opwarmt, tegen 2% van de publicerende onderzoekers binnen het hele instituut. Van álle wetenschappers bij American Meteorological Society, publicerend en niet-publicerend, is dit 4%. In zijn artikel had hij op de grote trom kunnen slaan dat ruim 99%, 98% of 96% van de klimaatwetenschappers – een percentage naar gelang de richting van de wind – zijn eigen stelling naar de prullenmand verwijst.

Maar het zou een bullshit-artikel zijn geweest dat men beter zou kunnen bestrijden dan aanhalen. Net als Taylors originele artikel op Forbes.

8 Responses to Meningen over klimaatverandering

 1. Ronald says:

  Dom stuk vol fouten ook maar ja als je dom achter de meute aan hobbelt krijg je zulke dingen.

  Nee het gros van de wetenschappers is het er over eens dat het klimaat verandert (niet wil niet perce zeggen dat het opwarmt) En zeer grote groep (40,000+) is het er over eens dat de invloed van de mens minimaal is. Die 97% klopt wel alleen wordt er niet bij gezegd dat het hier gaat over slechts 60 wetenschappers die de 2 vragen beantwoordt hebben en waar van 57 beide vragen goed hebben beantwoord.

  Vind er opwarming plaats? Er is volgens RSS (satelietmeting) al 18 jaar en 7 maanden geen opwarming. De Noordpool is nog steeds niet ijs vrij en de hoeveelheid ijs is nu gelijk aan 2006 en bovendien dikker. De zuidpool overigens zelfde laken en pak.

  Natuurlijk mag je die agw bullschit geloven sterker nog ik heb niks liever dan dat je het gelooft. Des te harder namelijk kan ik lachen want de waarheid is helaas dat we sneller in en ijstijd belanden dan een ieder lief is en nee global warming compenseert dit niet.

  • Als er fouten in mijn tekst staan, zou je ze dan willen aanwijzen? Dat maakt een inhoudelijke discussie eenvoudiger.

   Verifieerbare sluitende bronnen die het tegendeel bewijzen ook trouwens.

  • Leo van Lierop says:

   Jouw RSS satellieten die zogenaamd geen opwarming waarnemen zweven op 700 km hoogte en meten niet eens temperatuur. De gemeten waarden moeten dan flink omgerekend door distorsie van waterdamp, veranderende banen om de aarde en nog veel meer naar temperatuur toe. Dit proces is verre van nauwkeurig wat Carl Mears van RSS ook ruiterlijk heeft toegegeven.

   De ouderwetse thermometer op de grond doet het wat dat betreft veel beter en de verschillende datasets zijn goed met mekaar in overeenstemming. Deze overeenstemming laat overduidelijk een toenemende opwarming zien.

  • Ture says:

   Uit ‘If Google was a guy’:
   “Vaccines cause autism”
   “Well, I have 1 million results that say they don’t, and one result that says they do”
   “I KNEW it!”

   Nou vervang de eerste zin door “Global warming fake”
   Also, in het kader van domme stukken vol fouten, heb ik in blokhaken wat taalfouten aangestipt. Ik hoop dat je er iets mee kunt:

   “Nee[,] het gros van de wetenschappers is het er over eens dat het klimaat verandert ([niet] wil niet [per se] zeggen dat het opwarmt)[.] E[e]n zeer grote groep (40[.]000+) is het er over eens dat de invloed van de mens minimaal is. Die 97% klopt wel alleen wordt er niet bij gezegd dat het hier gaat over slechts 60 wetenschappers die de 2 vragen [beantwoord] hebben en [waarvan] 57 beide vragen goed hebben beantwoord.

   [Vindt] er opwarming plaats? Er is volgens RSS ([satellietmeting]) al 18 jaar en 7 maanden geen opwarming. De Noordpool is nog steeds niet [ijsvrij] en de hoeveelheid ijs is nu gelijk aan 2006 en bovendien dikker. De zuidpool overigens zelfde laken [een] pak.

   Natuurlijk mag je die agw [bullshit] geloven[,] sterker nog ik heb niks liever dan dat je het gelooft. Des te harder namelijk kan ik lachen want de waarheid is helaas dat we sneller in [een] ijstijd belanden dan [eenieder] lief is en nee global warming compenseert dit niet.”

  • Jasper says:

   @ Ronald. Dat er 1 jaar is over de afgelopen 10 jaar dat er meer ijs was zegt heel weinig over de invloed van de mens op klimaat verandering. Er kan de overige 9 jaar minder ijs zijn geweest. Verder kan de temperatur op de rest van de aarde nog steeds zijn opgewarmd zonder dat het ijs in 2006 minder was.

   En zelfs gesteld dat de aarde niet opwarmt dan zegt dat niks over de invloed van de mens op het klimaat. Er zou spraken kunnen zijn van een kortdurend klimatologisch temperatuurdal veroorzaakt door natuurlijke omstandigheden.

   Het klopt wel dat men denkt dat de invloed van de mens minimaal is. Volgens mij hebben de meest uitgesproken wetenschappers het over een paar graden per in een eeuw of wat. Dat is op een jaar tijd minimaal en in vergelijking met een ijstijd ook niet veel soeps. Dat zegt echter weinig over de natuurlijke gevolgen. Een paar graden kouder of warmer kan nog steeds verkeerd uitpakken.

   Verder ben ik altijd verbaasd over de eenzijdige concentratie op C02. denk eens aan de invloed van steden en andere centra’s. Of de invloed van verbrandig alleen al. Zet in de kamer een ouderwetse gloeilamp aan en je hoeft minder te stoken zo’n ding verbruikt meer aan warmte dan aan licht. Kun je nagaan wat alle energiebronnen en verbruikers over de hele aarde wel niet produceren.

 2. Linkse Rakker says:

  De 97% is ook niet kloppend, de consensus dat het klimaat veranderd wordt gedeeld door 99,9% van de wetenschappers.

  Mensen die Anthropogenic Global Warming nu nog steeds afwijzen zijn niet feitelijk bezig, maar die hebben reeds hun mening gevormd en speuren het internet af naar soortgelijke gekkies die feiten verdraaien en noemen iedereen die de consensus accepteert iemand die “achter de meute aan hobbelt”. Vaak zijn het mensen die zichzelf als “libertariër” beschouwen en aangezien het klassieke libertarisme geen oplossing biedt voor klimaat- en milieuproblemen is het makkelijker om dat soort zaken gewoon te ontkennen en bagatelliseren.

 3. Tom Louwerse says:

  Let ook op de response rate van 26,3%. Het is niet ondenkbaar dat de bereidheid mee te doen aan de survey afhing van het hebben van sterke opvattingen over klimaatverandering. Bovendien, zo meldt het artikel, is er binnen de AMS (American Metereological Society) sprake van ‘spanning’ inzake de opvattingen over klimaatverandering. Het zou zo kunnen zijn dat degenen die twijfels hebben over klimaatverandering, meer bereid zijn mee te doen.

  Het valt op dat onder degenen die primair klimaatonderzoek doen 73% de mens als grootste oorzaak ziet, onder andere onderzoekers 62% en onder degenen die niet publiceren 37% (zie Tabel 1; in de blog staat 62%, maar dat kan ik niet terugvinden). Die laatste groep is dus helemaal niet wetenschappelijk actief en al helemaal niet klimaatwetenschappelijk.

  • Dank voor de reactie. Met een lage response rate is het altijd lastig sluitende conclusies trekken, maar het is vaak het beste dat voorhanden is. Ik sluit me overigens aan bij je suggestie. Ook voor wat betreft de beoordeling van het geënquêteerde personeel – publicerend of niet publicerend. Het oordeel van iemand die op het hoogste niveau onderzoek doet naar dit onderwerp lijkt mij eveneens het meest relevant.

   De cijfers zijn, analoog elders in het artikel, een som van alle rijen waar de onderzoeker invloed van de mens veronderstelt (eventueel samen met natuurlijke factoren). In dit geval van de nonpublishers:
   Yes; mostly human -> 37
   Yes; equally human and natural -> 11
   Yes; insufficient evidence – some human -> 14
   37 + 11 + 14 = 62%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.