Op dinsdag 25 maart doet het voltallige college van Nijmegen aangifte tegen de Wilders vanwege zijn recente uitspraken.

Ik vind dat een slecht idee.

Eerst de tegenwoordig vrijwel noodzakelijke disclaimer: nee, ik heb niks met Wilders en ja de grens met haat zaaien begint onderhand wel erg dun te worden. Doe daar als individu of belangenorganisatie gerust aangifte van als je vindt dat hij hierom voor de rechter moet verschijnen.

Wat mij steekt, is dat juist het stadsbestuur deze stap zet. Wanneer het een politieke partij zou zijn geweest, dan zou ik me er weliswaar erg ongemakkelijk bij hebben gevoeld: het parlement, de Staten of de raad zijn de arena’s waar politieke partijen elkaar horen te bevechten, maar niet de rechtszaal. Maar ik zou het tenminste nog kunnen begrijpen, omdat politieke partijen vaak een specifieke achterban hebben. Wat je er ook van vindt, machtspolitiek gezien kun je prima jouw kiezers bedienen door de tegenstander voor de rechter te dagen. Een stadsbestuur daarentegen, zou de belangen van de héle stad moeten dienen.

Stel je nu eens voor dat je een inwoner bent die er werkelijk van overtuigd is dat het land naar de gallemiezen gaat. Grote kans dat je ook vindt dat ‘de gevestigde partijen’ het flink verprutst hebben en dat de PVV de enige partij is waar je nog terecht kunt als het om het belang van het land gaat. Dan is zo’n aangifte olie op het vuur ― het bewijs dat jouw stadsbestuur écht jouw belang niet dient, misschien zelfs wel een regelrechte klap in het gezicht, al is die dan misschien niet zo groot als de klap van Wilders zelf.

Wilders mag misschien wel de duivel zijn; zijn kiezers zijn veelal gewone mensen, met doodgewone en terechte zorgen en angsten. Ik kan niet voor hen spreken, maar denk aan: een afname van de veiligheid, verlies van identiteit, niet meer aan een baan kunnen komen. Daar kun je allerhande standaard-wetenschappelijke argumenten tegen in stelling brengen, dat het allemaal wel meevalt en zo, maar dat werkt slechts averechts. Je laat je immers meteen kennen als de ‘elite’ waar ze hun vertrouwen reeds in verloren hebben. Laten we zijn aanhang niet verder van de politiek vervreemden. Focus minder op de verwerpelijke oplossingen die de PVV-stemmers aanhangen, en juist meer op de zorgen die eraan ten grondslag liggen. En laten we daar onze eigen oplossingen voor in de plaats stellen. Dat werkt volgens mij veel beter dan hun politiek leider namens een hele stad aan te klagen.

 

Afbeelding: Jost Amman / Justitia, Kupferstich von Jost Amman (wikimedia commons)

17 Responses to Steden klagen geen politici aan

 1. Pepijn says:

  Ja nee, natuurlijk moet je deze groep mensen helpen en als politiek hun zorgen en angsten wegnemen. Daar is Nijmegen lokaal ook druk mee bezig. Maar moet je deze groep niet ook een signaal geven (en tegelijkertijd de groep van Marokkaanse komaf een signaal geven) dat grenzen ver worden overschreden op het moment dat kinderen op schoolpleinen, tijdens voetbalwedstrijden “minder minder minder” wordt toegesist? Als je dat signaal niet afgeeft, als je mensen niet wijst op fatsoensnormen en gevolgen van discriminatie, radicaliseert alles alleen maar meer. Want de door jou gesignaleerde zorgen en angsten kunnen en zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen.

  • Je kunt je afvragen wat het nut van aangifte doen is. In de meeste gevallen is het (volgens mij) vooral zorgen dat iemand voor de rechter verschijnt, en of dat dan na 1 of na 100 aangiftes gebeurt is dan niet zo relevant.

   In dit geval is het massaal aangifte doen tot een soort protest verheven. Natuurlijk interessant, want ik vind de uitspraak van Wilders ook over de rand van het toelaatbare, en als zoveel mensen aangeven dat ook te vinden is aangifte doen daarmee een georkestreerde wijze om door het hele land de weerzin kenbaar te maken.

   Je zou een deel van de actie van B&W kunnen interpreteren als het faciliteren van het aangifte doen van burgers. Dat lijkt me een passende taak voor een college. Want ik ben het met je (Pepijn) eens dat een signaal van gelijkheid en fatsoen afgeven an sich wel gepast is voor een college.

   Toch vraag ik me met Thijs af of het daadwerkelijk aangifte doen naar aanleiding van een racistische uitspraak van een Kamerlid ideaal is voor een stadsbestuur in die functie. Zelf (maar goed, ik ben natuurlijk geen college van burgemeester en wethouders ;)) had ik liever een symbolische verklaring opgesteld waarin je als gemeente stelt dat in Nijmegen het handelen van het individu, en niet diens (culturele/nationale/religieuze/etc.) herkomst telt. Daarbij zouden alle Nijmegenaren die dat willen deze verklaring kunnen ondertekenen en tegelijkertijd (desgewenst) gefaciliteerd aangifte kunnen doen.

   Daarmee maak je duidelijk waar we als Nijmegen wel voor staan, en geef je burgers tegelijkertijd een podium om hun onvrede te uiten. Politici houden zo de handen vrij om Wilders op inhoud te bestrijden. Om dat zowel in de politieke arena als via de rechter te doen vind ik persoonlijk geen optimale combinatie. Laat individuen of het OM aangifte doen, en bevecht politiek wangedrag politiek.

 2. Arno says:

  Hoezo egl ‘we als Nijmegen’ Joep? Zelfs in Nijmegen wonen vast PVV’ers die het waarschijnlijk grondig met Wilders eens waren toen zijn uitspraken deed.

  • Het grote verschil is dat het statement dat ik hierboven schets gewoon in lijn met de Nederlandse wet is. Daar behooort een gemeente gewoon langs te handelen. Einde discussie wat mij betreft.

   Daarmee is de aanleiding van eventuele racisten die het met het statement oneens zijn misschien niet onbelangrijk, hun conclusie hoeft een gemeente niet te respecteren.

 3. Irene says:

  Als stad ben je er voor alle burgers, ook de Marrokaanse. Wanneer de situatie omgekeerd zou zijn (bijv. een Marrokaanse partij die oproept tot het plaatsen van een grote muur om Venlo en het opsluiten van alle PVV stemmers daar) zou ik er exact hetzelfde over denken, hoewel ik toe moet geven dat in de huidige situatie mijn verontwaardigingszenuw meer is geraakt. Discriminatie op afkomst, politieke voorkeur of wat dan is abject en infaam en ik juich alle acties die dat tegen gaan van harte toe.

 4. Thijs says:

  Precies, Irene, de stad moet er voor alle burgers zijn, ook voor mensen die PVV stemmen, ook al gaat daar misschien ons beider sympathie minder naar uit.

  Als de gemeente een vorm had gevonden om de recente uitspraken van Wilders aan te grijpen om zich tegen discriminatie en haatzaaien uit te spreken en tegelijkertijd PVV-aanhangers niet verder van de (normale) politiek te vervreemden, dan had ik dat van harte toegejuicht. Maar dat is op deze manier imho niet het geval.

 5. Wenneke says:

  Het gaat hier om het afgeven van een signaal, niet om het werkelijke nut van de aangifte. Ik las net dat ook het CvB van de Radboud Universiteit aangifte heft gedaan. Zelf ben ik als burger ook al een tijd aan het worstelen met wat er gaande is in het land en het weinige antwoord dat ‘de gevestigde partijen’ geven op uitlatingen van Wilders en de zijnen. Precies wat je hier schetst, maar dan andersom. Al jaren heb ik het gevoel dat het land wordt vergald door populistische praat, verrechtsing enz. Vandaag voel ik me nu juist eindelijk weer eens bediend en heb ik weer een sprankje hoop dat er nog mensen zijn die varen op een morel kompas. Tijd voor een genuanceerd debat is er altijd nog, maar vuur moet je met vuur bestrijden. Vandaag ben ik blij dat ik in Nijmegen woon en bij de RU werk!

 6. Arno says:

  Ja, laten we vuur met vuur gaan bestrijden! Dat lijkt me nu juist het allerslechtste wat je nu kan doen, dat is effectief oproepen tot geweld. Woorden dien je met woorden te bestrijden, domme of ondoordachte meningen met argumenten. Niet vuur met vuur. En je kan veel zeggen van Wilder c.s., maar oproepen tot geweld is hij nog nooit op te betrappen geweest.

  • Janos Betko says:

   Arno: “dat is effectief oproepen tot geweld”, sorry, maar wat een onzin. Dat lees ik echt nergens. Ik lees iemand die de populistische praat van Wilders duidt als ‘vuur’ en blij is dat dat nu bestreden wordt met een aangifte (ook ‘vuur’). Waar is het geweld dan? Wat mij betreft mag je wel boter bij de vis leveren als je iemand daarvan beschuldigt.

   Er is iets heel raars gebeurd in NL, een soort kramp, waarbij mensen die kritisch op Wilders zijn heel voorzichtig ieder woord op een goudschaaltje moeten wegen, waar de PVV zelf ongegeneerd los kan gaan. Zie ook hoe Wilders iedere vergelijking met Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot mag maken, maar ow ow ow hoe er gejankt wordt als hij een keer vergeleken wordt met een dictator uit het verleden. Ergens misschien begrijpelijk gezien de geschiedenis met Fortuyn, maar ondertussen helemaal doorgeslagen.

 7. Arno says:

  Ik, en met mij veel mensen, associeer ‘vuur met vuur bestreiden’ met geweld, niet met discussieren. Verder is het inderdaad waar dat van mensen die kritisch zijn op Wilders wordt verwacht op de woorden te passen. Echter is het nogal onzin om te zeggen dat Wilders maar kan roepen wat hij wil. Waarmee was deze hele discussie ook weer begonnen? Met een onverstandig woordkeuze van Wilders in zijn overwinningsroes!

  Dat heeft hem X raadszetels, X provinciale statenleden en 2 2e Kamerleden gekost, en nog 7 zetels in de peiling. Dus nee, Wilders kan zeker niet ongestraft alles maar roepen.

  • Janos Betko says:

   Je bent volstrekt inconsequent Arno. Je zegt zelf dat Wilders alleen woorden gebruikt en niet oproept tot geweld (m.i. overigens de vraag of hij dat impliciet niet doet, maar dat terzijde), en als iemand dan stelt hem op zijn eigen manier te bestrijden, dan zie je daar een oproep tot geweld in. Nogmaals, het slaat helemaal nergens op, is een staaltje selectief lezen van jewelste. Ik trek het erg slecht als mensen in discussies zich beroepen op het criminaliseren van de ander (want dat is feitelijk wat je doet, oproepen tot geweld is immers strafbaar).

   Wat betreft Wilders: ja, inderdaad, nu heeft het (eindelijk) een keer wat effect, een abjecte uitspraak van hem. Maar de jaren en jaren daarvoor, waarin hij oa de koran vergeleek met mein kampf, voor de Deense TV aangaf dat er wat hem betreft miljoenen, tientallen miljoenen moslims uit Europa gegooid mochten worden, enz. enz. enz., klonk er toch bitter weinig tegengeluid. En in veel gevallen werd tegengeluid gelijk gesmoord door “dit soort uitspraken is demonisering!!1!”.

   Ondertussen is de kramp waarbij het not done is om kritiek te hebben op Geert en aanhang groter dan de kramp in de jaren negentig, toen het not done was om iets te zeggen over problemen met allochtonen.

 8. Wenneke says:

  Met ‘vuur met vuur bestrijden’ bedoel ik uiteraard geen geweld, dat is immers nergens een oplossing voor. Ik bedoel daarmee ongenuanceerdheid met ongenuanceerdheid. Proberen we niet al jaren met fluwelen handschoentjes te zorgen dat de zaken rond Wilders niet escaleren? Met welk effect?

 9. Herman says:

  “Een stadsbestuur daarentegen, zou de belangen van de héle stad moeten dienen.”

  Die van Marokkaanse Nijmegenaren incluis. Door Wilders is een hele bevolkingsgroep weggezet. Het lijkt me terecht dat het college voor die bevolkingsgroep opkomt.

  Ik heb de indruk dat je aangifte tegen Wilders verwart met aangifte tegen Henk en Ingrid. Er is door het stadsbestuur geen aangifte gedaan tegen de PVV-kiezer, zelfs niet tegen de PVV, maar tegen de uitspraken van een persoon die mogelijk strafbaar zijn. Het lijkt me daarbij niet aan het college om weg te kijken als een strafbaar feit wordt geconstateerd.

  Daarnaast lijken de mensen die stellen dat er met Wilders gediscussieerd moet worden me enigszins naïef. De afgelopen jaren hebben politici van de SP tot aan D66 niets anders gedaan dan proberen te discussiëren met Wilders. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan vooraleer er überhaupt een zinvolle discussie kan worden gevoerd. Respect voor je tegenstander is daar een goed voorbeeld van. Door, zoals Wilders doet, je tegenstander bij voorbaat te diskwalificeren (dhimmi’s, shariasocialisten, linkse kerk etc.) is het onmogelijk om nog op een zinvolle manier een discussie te voeren. Wilders heeft dan ook keer op keer laten zien helemaal niet bereid te zijn tot een discussie. Dan houdt het op een gegeven moment op met de goede bedoelingen en zijn andere middelen die de wet biedt wat mij betreft zeker geoorloofd om te gebruiken.

 10. Thijs says:

  Je hebt er even op moeten broeden, blijkbaar. 🙂 Een puntsgewijze reactie erop vind je hieronder.

  “Die van Marokkaanse Nijmegenaren incluis. Door Wilders is een hele bevolkingsgroep weggezet. Het lijkt me terecht dat het college voor die bevolkingsgroep opkomt.”

  Er zijn meer manieren om voor een bevokingsgroep op te komen. Als je voor álle bevolkingsgroepen op wilt komen als stad, dan probeer je iets te doen waar je opkomt voor de ene groep, maar de andere niet van je vervreemdt. Het college had ook —ik noem nu maar iets— Nijmegen symbolisch tot Discriminatievrije Stad uit kunnen roepen, waar niemand achtergesteld wordt op basis van nationaliteit, kleur, geslacht, of whatever. (Er zijn vast nog betere manieren denkbaar, maar het verschil tussen beide manieren is je hopelijk duidelijk.)

  “Ik heb de indruk dat je aangifte tegen Wilders verwart met aangifte tegen Henk en Ingrid.”

  Oh, was hij tegen Wilders gericht, serieus? Misschien heb je over de hele vijfde paragraaf van het stuk heengelezen, dat kan. Maar wat ik daar duidelijk probeerde te maken is dat die mensen hun laatste hoop op een beter Nederland op Wilders hebben gevestigd. Die hebben zich vaak erg met hem geïdentificeerd. Een aanklacht op Wilders zal mogelijk inderdaad als een aanklacht op henzelf ervaren worden. Althans door hun.

  “Het lijkt me daarbij niet aan het college om weg te kijken als een strafbaar feit wordt geconstateerd.”

  Er niets mee doen, is niet hetzelfde als wegkijken.

  “Daarnaast lijken de mensen die stellen dat er met Wilders gediscussieerd moet worden me enigszins naïef.”

  Ik weet niet of je hier op mij doelt, maar ik zeg volgens mij nergens dat je met Wilders moet discussieren. Je moet zijn aanhang voor je proberen te winnen (dat zal de ene partij overigens beter lukken dan de andere). Dat kun je doen door met henzelf te discussieren, door je direct tot hen te wenden, of door ze in het poltieke debat voor je te winnen. Wanneer welke manier het beste werkt, laat ik aan anderen over.

 11. Herman says:

  Je hebt er even op moeten broeden, blijkbaar.

  Omdat de bijdragen hier nogal onregelmatig van aard zijn kom ik hier niet zo vaak meer. Ik realiseer me dat ik op een discussie van meer dan een week oud reageer, maar wilde toch nog even m’n plempsel kwijt.

  Oh, was hij tegen Wilders gericht, serieus? Misschien heb je over de hele vijfde paragraaf van het stuk heengelezen, dat kan. Maar wat ik daar duidelijk probeerde te maken is dat die mensen hun laatste hoop op een beter Nederland op Wilders hebben gevestigd. Die hebben zich vaak erg met hem geïdentificeerd. Een aanklacht op Wilders zal mogelijk inderdaad als een aanklacht op henzelf ervaren worden. Althans door hun.

  Hoe PVV-stemmers dat ervaren is aan hen. Je moet die mensen wat mij betreft niet als zielig en dom gaan behandelen door voor hen te gaan denken. Ik acht de meeste PVV-stemmers best goed in staat om te begrijpen dat een aangifte tegen Wilders niet hetzelfde als een aangifte tegen hen is. Je zou dat hooguit nog een keer duidelijk kunnen maken. Wat mensen daar dan vervolgens mee doen is aan henzelf.

  Overigens heb ik de indruk dat er bij een groot deel van de Wilders-stemmer geen enkele hoop is dat hij iets beter gaat maken. Mijn indruk is dat de meeste Wildersstemmers diep cynische mensen zijn die überhaupt niet geloven dat iets ooit beter kan worden voor henzelf en daarom maar op iemand stemmen die het systeem frustreert.

  Ik weet niet of je hier op mij doelt, maar ik zeg volgens mij nergens dat je met Wilders moet discussieren. Je moet zijn aanhang voor je proberen te winnen (dat zal de ene partij overigens beter lukken dan de andere). Dat kun je doen door met henzelf te discussieren, door je direct tot hen te wenden, of door ze in het poltieke debat voor je te winnen. Wanneer welke manier het beste werkt, laat ik aan anderen over.

  In de inleiding heb je het over het focussen op de zorgen die ten grondslag liggen aan een stem op de PVV en het bieden van oplossingen daarvoor. Maar is dat niet precies wat politieke partijen al sinds mensenheugenis doen, oplossingen aandragen voor maatschappelijke problemen? Wat moet er dan anders?

  Moeten we Henk en Ingrid meer naar de mond praten? Dat lijkt me persoonlijk niet. Het lijkt me niet dat andere partijen bijvoorbeeld ineens een Marokkanenprobleem moeten gaan zien, omdat Henk en Ingrid vinden dat er een Marokkanenprobleem is. Of dat andere partijen ineens moeten vinden dat we uit de euro moeten, omdat Henk en Ingrid dat vinden.

  Henk en Ingrid hebben hun keuze gemaakt. Dat is een keuze voor een wat mij betreft verwerpelijke partij. Zij dragen de volledige verantwoordelijkheid voor die keuze en wat mij betreft geven andere partijen daar geen duimbreed aan toe.

  Wat dat betreft sluit ik me graag aan bij de woorden van Tofik Dibi:

  Je gaat op de PVV stemmen en dat is je goed recht. Maar dat doe je niet willoos. Dat doe je in de volle wetenschap, dat je op een racistische partij stemt. En dan zeg ik nog niet eens iets over het racisme, het antisemitisme en de homohaat bij de Europese politieke vrienden van de PVV.

  Ik heb als Tweede Kamerlid mijn uiterste best gedaan om te luisteren naar je zorgen en daar iets mee te doen, maar dit keer ben jij het die moet luisteren.

  Je bent geen slachtoffer.

  Misschien is je leven niet zoals jij dat wenst. Misschien is je onrecht aangedaan. En misschien zie je anderen, die meer lijken te hebben, maar dat is geen excuus.

  Je bent een volwassen Nederlander die er bewust voor kiest op een racistische partij te stemmen. Maakt dat jou een racist? Ik weet het niet. Het maakt je in ieder geval medeplichtig aan racisme.

 12. jasper says:

  Er worden hier 2 dingen verweven. Het stadsbestuur. of wat wordt bedoeld het college bestaat uit personen. Als al die personen aangifte doen. Dan vult men als persoon het formulier in. Dat wil dan dus niet zeggen dat het stadsbestuur aangifte doet.
  We kunnen leuk er wat van vinden. Echter iemand die in het college zit mag net zo makkelijk het politiebureau binnen lopen als ieder ander.

 13. […] Of Wilders’ uitspraken binnen de grenzen van de wet zijn is aan de rechter om te bepalen. De aangifte tegen Wilders, massaal en terecht of niet, is in dat opzicht in ieder geval de weg die zou moeten worden […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.