Op 5 oktober, ‘de dag van de leraar’, zijn vier leraren in het zonnetje gezet door minister Jet Bussemaker, tijdens de verkiezing tot leraar van het jaar. Op die dag geeft de minister van onderwijs een blijk van waardering aan onderwijsgevenden. De vraag is of één dag genoeg is om de beroepsgroep te geven wat echt nodig is.

Roeping en geld

Tijdens de ‘teacher summit’ 2013 op 13 maart benadrukte Bussemaker dat leraar zijn een passie is. Zij die onderwijs geven zijn bevoorrecht om dag in dag uit met jonge mensen te werken. Tot zover zijn leraren en minister het eens, maar niet als het om de invulling gaat. Het is tenenkrommend om te zien hoe vanuit Den Haag het onderwijs bepaald wordt en het met steeds minder geld betaald wordt. Nederlandse investeringen in het onderwijs blijven ver achter bij andere landen en de beloning van leraren staat al jaren stil. Wie het onderwijs serieus wil nemen, zal daarin moeten investeren.

De menselijke maat en volle klassen

Op mijn school tellen de meeste klassen 27 of meer leerlingen. Van een leraar wordt verwacht dat hij gedifferentieerd les geeft. Ieder kind krijgt persoonlijk aandacht bij zijn ontwikkeling in de verschillende vakgebieden maar ook in die van zijn persoonlijke en sociale vaardigheden.  De kwaliteiten waarover een leraar moet beschikken om dat waar te maken zijn weergegeven als competenties in de wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs). In een gemiddelde Nederlandse middelbare schoolklas kan een leraar echter maar twee minuten aandacht aan een leerling geven, als een les vijftig minuten duurt. En daar wringt de schoen, want de klassen zijn te vol en het programma wijzigt met ieder nieuw kabinet. Er komt alleen maar meer bij, maar geen middelen om het te bekostigen.

Voldoende middelen en lumpsum

Het kind van de rekening zit nu op school, hoogstwaarschijnlijk in een oud gebouw. Sinds 1995 stelt de overheid de schoolbesturen verantwoordelijk  voor de besteding van het geld, door het toekennen van de zogenaamde lumpsum. Het gevolg is dat er minder geld naar de klas gaat en meer naar management en onderhoud van oude gebouwen. Uiteindelijk is het een verkapte bezuiniging, want er komt steeds minder geld beschikbaar voor onderwijs vanuit Den Haag.

‘De dag van minister Jet’

Een excellente minister weet dat zij niet top down moet regeren en dat zij leraren vertrouwt en eerlijk beloont horen te worden. En zo weten professionals die les geven wat leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen tot creatieve en innoverende mensen. Een 21ste-eeuw-kind verdient dag in dag uit, voldoende aandacht van een bevlogen leraar in een goed geoutilleerd klaslokaal en dat kost geld. En de minister van het jaar weet dat.

Elly Brugge is docent biologie.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.