Het CPB bracht vanmorgen cijfers uit over de economische verwachtingen: het begrotingstekort stijgt tot 4,5%  in 2013 en op dat moment zijn meer dan een half miljoen mensen werkloos. Daarom zijn naar goed Nederlands gebruik de coalitiepartijen en Wilders middels achterkamertjespolitiek bezig het huishoudboekje van Nederland te herschikken.

Is dat verstandig, verder bezuinigen in tijden van recessie? Economen, vakbonden en de oppositie zeggen dat de economie niet “kapot bezuinigd” moet worden. Daartegenover staan voorbeelden als Griekenland en Spanje, waar het begrotingstekort en de werkloosheid het land onbestuurbaar maken. Onbestuurbaar, omdat die landen geen politieke keuzes meer kunnen maken over de uitgaven omdat alles opgegeten wordt door de aflossing van en rente op de staatsschuld. Ter vergelijking: Nederland geeft nu 11 miljard per jaar uit aan rentelasten op de staatsschuld, wanneer wij echter tegen Griekse rente leenden zou dat 103 miljard zijn. Dan kun je de hypotheekrenteaftrek, defensie, alle uitkeringen en het complete ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afschaffen, zonder ook maar in de buurt van dat bedrag te komen.

Natuurlijk, voorlopig leent Nederland tegen een van de laagste rente van Europa, maar daar zit de crux: de langlopende rente kan alleen maar stijgen, waardoor onze politici moeten hervormen om in de pas te blijven. Het huidige tekort is al een onmogelijke opgave voor de potpourri van CDA, VVD en PVV. Belastingstijging en hervorming van de hypotheekrenteaftrek is vloeken in de kerk bij de VVD. De PVV wil af van de 4 miljard aan ontwikkelingssamenwerking, maar daar kunnen de brave borsten van het CDA niet tegen. Als deze Januskop van een regering 9 miljard al niet kan tackelen, hoe moet dat dan wanneer de rente explodeert onder de stijging van het begrotingstekort en de werkloosheid in 2013? De huidige tussenformatie is slechts een schot voor de boeg, de partijpolitieke stokpaardjes van de drie partijen in het Catshuis zullen, wanneer Nederland het water aan de lippen staat, de Rutte I doen zinken.

Tagged with:
 

7 Responses to Stijgende rente: de bom onder Rutte I

 1. Arno says:

  Of.. ze kiezen alledrie gedeeltelijk eieren voor hun geld en gaan gewoon door. Het CDA heeft alleen maar te verliezen bij een val, maar ook Wilders en de VVD staan niet op winst. Dus ik denk dat ze er toch uitkomen.

 2. Frank says:

  Want, me even aansluitend bij Arno, het is ook maar de vraag of er andere coalities voor de hand liggen die de situatie momenteel beter kunnen aanpakken.
  SP-GroenLinks-PvdA heeft niet genoeg zetels. Paars+ heeft dezelfde problematiek als Rutte I, om over Paars++ nog niet te spreken. En een ‘middenkabinet’ van VVD-CDA-PvdA is nou ook niet echt een feestnummer…

 3. Janos says:

  Misschien geen feestnummer Frank, maar deze coalitie stoort me echt enorm, buiten inhoudelijke keuzes waar ik het wel of niet mee eens ben, wat betreft de ‘visie’. Er wordt echt kortetermijnpolitiek bedreven; tal van bezuinigingen die leveren nu geld op, maar gaan in de toekomst een veelvoud kosten. Bezuinigingen die op de lange termijn noodzakelijk zijn, maar onpopulair, worden vooruitgeschoven. De regering er te duidelijk voor zichzelf en voor de herverkiezing, en niet voor de inwoners van dit land. Deels is dat altijd wel het geval, maar zo erg als nu heb ik het nog niet meegemaakt.

 4. Arno says:

  Ik zeg ook niet dat ik blij ben met dit kabinet. Ik denk dat elke samenwerking met de PVV niets anders dan een noodoplossing is. Ik zeg alleen dat ik verwacht dat ze er wel weer uit gaan komen.

 5. Frank says:

  Je hebt gelijk Janos, en ik ben inhoudelijk ook niet blij met dit kabinet. Maar het probleem dat Willem beschrijft gaat niet automatisch weg bij een andere coalitie. Elke andere configuratie zou ook onder zware druk komen te staan bij een gestaag oplopend begrotingstekort.

  Overigens heeft de zittende regering de opvolgers wel een behoorlijke poets gebakken door ons nu in Europees verband vast te leggen op die 3% norm. Nouja, bij de eerstvolgende ‘linkse’ regering kunnen we dat altijd nog inzetten om te verdedigen dat de HRA eraan moet.

 6. jasper van Sprundel says:

  @Arno dat ze bij verkiezingen alleen kunnen verliezen wil niet zeggen dat ze bij uitstellen erop vooruit gaan.
  Ik zou niet willlen zeggen dat het dieptepunt al bereikt is, laat staan dat het duidelijk is dat de prognoses solide zijn.
  Neem het CDa. Die zijn bezig met de uiotvoering van een akkoord dat economisch haaks staat op het strategisch rapport. En de PVV Blijft bij door regeen achter de SP aanlopen. Verder kan de VVD wel eens gaan profiteren van een strijd met de SP. Wie de zogenaamde communisten niet aan de macht wil kan immers het beste op Rutte stemmen.
  Wt het tekort betreft. Een planmatig streven naar 0 is beter dan dan korte termijn maatregelen om bij nmin 3 te blijven hangen,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.