Er is heel wat gelachen om de motie ‘mijnheer’ Beertema waarin wordt opgeroepen juffen en meesters met ‘u’ aan te spreken in de klas. Dinsdag tijdens de stemmingen bleek dat alleen de PVV voorstander was, maar daarover zijn al genoeg grappen gemaakt. Over het algemeen vinden Kamerleden dat juffen en meester zelf mogen bepalen hoe ze worden aangesproken. De overheid gaat immers over de grote lijnen, hoewel dit argument enkel van stal wordt gehaald wanneer het uitkomt.  Tijdens hetzelfde debat als waarin deze motie werd ingediend, hield CDA onderwijswoordvoerder Jack Biskop een vlammend betoog over rookvrije scholen, proclameerde VVD’er Ton Elias een lofrede van ruim een half uur over het kabinetsbeleid en hield een pleidooi voor een cultuuromslag – dat kost immers geen geld. Minister Van Bijsterveldt trok de meeste aandacht met haar brief waarin zij aangaf meer betrokkenheid van ouders te willen. Zelf was ze niet zo’n betrokken ouder, maar ook daar is al eerder over geschreven. De minister gaat het zelfs eigenhandig regelen door een heuse ouderbetrokkenheid-tour 2012. In praktijk betekent dit dat ze met chauffeur, een handvol ambtenaren en wat persvoorlichters een handjevol Randstad-scholen bezoekt, een paar toch al betrokken ouders spreekt, zes multicultureel verantwoorde foto’s laat maken en daarna het idee in een bureaulade verdwijnt. Maar dat maakt niet uit, het plan is al geslaagd.

De minister wil namelijk helemaal geen tour door het land houden, de PVV denkt niet dat u zeggen in de klas haalbaar is en het CDA gaat al helemaal niet voor een rookvrij schoolplein zorgen. Het doel van het lanceren van dergelijke plannetjes is dan ook allerminst dat hier beleid uit volgt. Nee, de communicatieafdeling van OCW heeft bedacht dat het beter is voor de minister als het debat niet over beleid gaat, brainstormt een uurtje en bedenkt dan een onderwerp dat de aandacht afleidt en natuurlijk geen geld kost.

… En daar trappen we fijn met z’n allen in. De o zo kritische Nederlandse media schrijft echt niet over de onderwijsbegroting als er ook een super interessant voornemen tot meer ouderbetrokkenheid ligt. De PVV aanvallen is veel makkelijker dan het schrijven van een gedegen stuk over een minister met een lekkende begroting. In de Kamer zijn dergelijke manoeuvres aan de orde van de dag en spreekt men elkaar er ook niet op aan. Heel bijzonder, want overal in het land is de voorzitter degene die zorgt dat de discussie niet te ver afdwaalt van het onderwerp van debat, behalve in de Tweede Kamer. Hier zijn alle dwaalwegen geaccepteerd, zo lang de spreker er af en toe een woord in gooit dat zijdelings met het debat te maken heeft.

Dit is jammer, want in plaats van scherp op elkaar te zijn en daadwerkelijk beleid te maken op hoofdlijnen, zijn Kamerleden bezig met incidenten-politiek – en hun smartphone natuurlijk. Kamervragen hebben het doel te scoren en gaan vaak over eenmalige gebeurtenissen. Misstanden die men toevallig treft tijdens een werkbezoek worden veralgemeniseerd, want dan kunnen er namelijk regels voor worden bedacht. Politici willen het liefst niet alleen bepalen waar  het geld naartoe gaat, maar ook hoeveel uur les moet worden gegeven, waarover, in welke volgorde, met welke methode, wanneer de lunchpauzes zijn en wat het minimale aantal overblijfmoeders is. Dat wordt vervolgens allemaal netjes bureaucratisch geregistreerd.

Hoe paradoxaal ook, daar ligt natuurlijk wel de oplossing. Politici hebben vaak weinig verstand van hetgeen zij over praten, maar hebben wél verstand van politiek. Het tot in detail regelen van zaken zou daarom meer gefocust moeten zijn op de ministeries zelf. Het debat wordt bijvoorbeeld alleen maar beter als bewindspersonen voortaan geen afdeling misleiding en bedrog voorlichting en communicatie meer hebben. Dat bedrag kan beter in een paar ambtenaren met verstand van onderwijs gestopt worden. Of desnoods symbolisch worden verbrand op het Plein, want momenteel doet het alleen maar kwaad.

5 Responses to Afdeling Misleiding & Bedrog

 1. Matthijs says:

  Ik geloof niet dat het afschaffen van een communicatieafdeling bij OCW (of van de AOb) nou de oplossing van alle problemen in het onderwijs is, maar ik vind het wel een mooi stuk 🙂

 2. jasper vs says:

  Communiceren doen ze toch al niet. Een afdeling propaganda is niet waarvoor belastinggeld bedoeld is toch. Kan je het beter in het onderwijs steken.
  Ik zou afleiding en bedrog trouwens ook een leuke titel vinden. De PVV zorgt met zijn gedrag voor een nieuwe vorm van brood en spelen.

 3. Lisa says:

  @Matthijs, ik stel niet dat het de oplossing is voor alle problemen, maar het afschaffen van bepaalde communicatieafdelingen bevordert zeker gesprekken over de inhoud.

 4. Erwin says:

  De strekking van je verhaal spreekt me aan. Maar de analyse mag wel een slagje dieper. Iedereen doet er aan mee: ook bijvoorbeeld de koepels en de (studenten)bonden zien zich vaak genoodzaakt tot zulke tactieken omdat er anders geen media-aandacht is. En met eigen ogen heb ik tijdens kamerdebatten vaak genoeg gezien hoe bonden dankbaar gebruik maakten van de scoringsdrift van kamerleden met een smartphone… 😉 Bye bye hoofdlijnen.

  Het is bovendien een vicieuze cirkel die we allemaal zelf in stand houden. Want we kijken ernaar op tv, we zorgen voor hits als we berichten lezen op nieuwssites en we retweeten en replyen ook en masse al die kortetermijnissues. We houden daarmee de hype in stand.

  Een deel van de oplossing zou zijn dat we als nieuwsconsument veel selectiever zijn in wat we willen lezen en wat niet. Pas als wij de vraag naar nieuws veranderen – meer berichtgeving op hoofdlijnen en meer kritische en serieuze analyse, minder hype en symboolbeleid – zullen politici hun strategie aanpassen.

 5. Lisa says:

  @Erwin, goed punt, dat van die vicieuse cirkel die we allemaal in stand houden. Ik wilde het oorspronkelijk meenemen in de discussie, maar vond het dan te lang worden en afleiden van het belangrijkste punt in mijn betoog.

  Het klopt dat iedereen meedoet, maar zoals je zelf ook al aangeeft wel uit noodzaak. Op het moment dat het ministerie bezuinigingen aankondigt is het logisch dat belangenorganisaties kijken welke gevolgen dit heeft en daar iets tegen proberen te doen of juist meewerken aan het beleid. Voor je achterban opkomen lijkt me prima tot op zekere hoogte; in mijn ogen moeten objectieve gegevens niet verdraaid worden, maar ik weet maar al te goed dat dit vaak gebeurt.

  De onderliggende ‘aanklacht’ in mijn stuk is dat ik de minister niet integer vind; veel bewindspersonen lijken op een bepaalde plek te zitten omdat het ze aanzien geeft (of om een andere reden), maar lijken dit niet te doen omdat ze het algemene belang voorop stellen. Daarom vind ik het erg kwalijk dat een minister probeert om tijdens een van de belangrijkste onderwijsdebatten in het jaar, vooral niet een goede discussie over onderwijs te hebben.

  Scoringsdrift van Kamerleden lijkt me een ander probleem. Heb daar niet lang geleden ook een stukje over geschreven: http://vrij-zinnig.nl/wp/?p=387

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.