Currently viewing the tag: "UvA"

Ja. Briljant idee. Selectie aan de poort in het hoger onderwijs, daar hebben we het al een tijdje niet meer over gehad. Dus wil Dymph van den Boom, aftredend rector van de Universiteit van Amsterdam, het daar nog even over hebben. Aanleiding is haar constatering dat opeenvolgende regeringen klaarblijkelijk niet in staat zijn om de […]

Lees verder...

Beste studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA), medewerkers, onderzoekers, hoogleraren, geachte samenleving, Met veel interesse en gedeelde verontwaardiging heb ik kennis genomen van de open brief van ReThink UvA in De Volkskrant. Bij deze wil ik mijn kandidatuur als rector magnificus of voorzitter van het College van Bestuur aan uw universiteit bekendmaken en dit […]

Lees verder...

Beste Kamerleden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, In het verleden heb ik als bestuurder van de Landelijke Studenten Vakbond vaak met u of uw voorgangers gesproken over uitbreiding van de rechten van de medezeggenschap. Samen met collega Westerveld hebben we het tussen 2007 en 2009 gehad over het uitbreiden van de rechten van studenten en […]

Lees verder...

“Als we dit (de ontwikkelingen in het hoger onderwijs – red.) aan de kaak willen stellen, dienen de gesprekken over de invulling van het academisch onderzoek en onderwijs landelijk te worden gevoerd en niet in het Bungehuis”, schrijft UvA-studente Annelot Prins op de website van de Volkskrant. En ze heeft gelijk. Zorgen van studenten over […]

Lees verder...