…en het morele faillissement van de PvdA

Met het halfbakken en inhumane bed, bad, brood-compromis tussen de PvdA en de VVD, heeft deze coalitie een nieuw dieptepunt bereikt. Hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen!

Na dagenlang onderhandelen was de kabinetscrisis geweerd: als het aan de VVD en de PvdA ligt, mogen uitgeprocedeerde vluchtelingen alleen worden opgevangen door vijf grote gemeentes. Alleen zij mogen de broodnodige zorg verlenen.

Direct kondigden diverse gemeentes aan niet mee te gaan werken aan dit plan. Ze hebben groot gelijk en wel vanwege een scala aan argumenten. Wat moeten andere steden en dorpen immers doen als ze worden geconfronteerd met vluchtelingen die op straat staan? Doorsturen naar Eindhoven, Amsterdam of Utrecht? En is het wel zo verstandig om deze vijf steden verantwoordelijk te houden voor een grote concentratie van uitgeprocedeerden, die waarschijnlijk voor een groot deel weer op straat belanden? Veel van deze vluchtelingen worden al adequaat opgevangen zoals door Stichting GAST in Nijmegen. Het is toch van de ratten besnuffeld om betrokken bewoners en stadsbesturen te verbieden om dakloze vluchtelingen opvang te bieden? Worden dit soort daden van medemenselijkheid nu verboden?

In een rake column betoogde kunstenares Tinkebell al waarom ons huidige asielbeleid schuurt. Zoals de bureaucratische chaos en aanpak van de IND (dus de overheid zelf) bij het beoordelen van asielaanvragen, vanuit vaak ondeugdelijk beleid. Veel uitgeprocedeerden kunnen simpelweg niet de nodige bewijslast verzamelen om aan te tonen dat ze worden vervolgd in hun thuisland, omdat de ambassade weigert mee te werken. Sommige vluchtelingen kunnen niet terugkeren, omdat ze eenmaal geland op een vliegveld in het thuislandweer worden teruggezet op het vliegtuig naar Nederland. En er zijn vluchtelingen die vrezen voor hun leven of dat van hun familie, omdat ze worden vervolgd door hun regering of door hun familie (bij eerwraak). Juist het asielbeleid vraagt om een doordachte en humane aanpak op Europees niveau. In plaats daarvan vaart Nederland een eigen koers, waarbij dit kabinet lak heeft aan diverse internationale verdragen op het gebied van mensenrechten. We zijn allang niet meer het braafste jongetje van de klas; op gebieden als schone energie, democratische legitimiteit en nu ook de mensenrechten bungelen we onderaan in de lijstjes.

Verzet door gemeentes

Het is niet de eerste keer dat gemeenten op ramkoers liggen met dit kabinet. Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn lokale bestuurders eerder in opstand gekomen over de verdeling van de gelden vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) en het (gebrek aan) sturing bij de decentralisaties in het sociale domein. Dat wil wat zeggen, dat gemeentes die toch afhankelijk zijn van dit kabinet op zulke belangrijke dossiers hun tanden laten zien.

Zorgen zijn er vooral over de zorg. PGB’s worden slecht of helemaal niet uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank, waardoor zelfstandige hulpverleners deurwaarders op de stoep hebben staan. De eigenlijke wanbetaler is de overheid zelf. De overheveling van zorgtaken vanuit het Rijk naar de gemeenten verloopt chaotisch, al zegt verantwoordelijk staatssecretaris van Rijn dat het allemaal wel meevalt. De bedoeling was dat er minder bureaucratie en regeldruk zou komen, maar het tegenovergestelde is het geval: een welzijnsorganisatie als de William Schrikker Groep is al 1,5 miljoen euro per jaar (!) meer kwijt aan administratie en gedoe.

Naïef als ik ben dacht ik altijd dat politici het goede voorbeeld moeten geven. Maar als ik de racistische uitlatingen van Wilders hoor, luister naar Mark Rutte die zegt dat gediscrimineerde mensen zich maar moeten invechten, een frauderende en geschrapte advocaat lijsttrekker kan worden en declaratieschandalen tot de orde van de dag gaan behoren, vraag ik me af in welke bananenrepubliek we eigenlijk leven.

Zucht naar het pluche

Marchanderen met de rechtsstaat en mensenrechtenverdragen, onbehoorlijk gedrag van politici en ongeloofwaardige compromissen maken wat mij betreft dat dit kabinet zijn houdbaarheidsdatum ver heeft overschreden. Dat zowel de PvdA en de VVD in een lastige positie zitten, waarin moeilijke compromissen gesloten moeten worden, kan ik nog begrijpen. Maar dat principes en fundamentele beginselen zo gemakkelijk uitgeruild kunnen worden, daar kan ik met mijn kop niet bij. De VVD probeert de PVV rechts in te halen met allerlei bizarre proefballonnetjes en de PvdA probeert het laatste restje van geloofwaardigheid dat er nog is vast te houden, maar tegelijkertijd moeten ze zoveel water bij de wijn doen dat je de wijn niet meer proeft. Waarom? Ik kan niets anders verzinnen dan dat ze historisch laag staan in de opiniepeilingen en niet gebaat zijn bij nieuwe verkiezingen. De zucht naar het pluche lijkt dus het achterliggende belang.

Wat mij betreft mag het kabinet opstappen, liever gisteren dan vandaag. Het ligt niet in mijn aard om zo uitgesproken of negatief te oordelen over de politiek, maar de voorbeelden spreken voor zich. Een volgend kabinet met CDA, D66 en VVD ligt in het verschiet. Misschien een ruk naar rechts, al geloof ik dat er ook in het CDA en D66 krachten zijn die staan voor een solidaire en rechtvaardige samenleving. Vraag het simpelweg aan de mensen op straat en je weet: dit kabinet heeft haar geloofwaardigheid verloren en ontbeert het noodzakelijke vertrouwen in dit land om nog verder te besturen.

Juultje schrijft binnenkort nog een blogje over kafkaëske wantoestanden in de zorg.

 

Afbeelding door Roger McLassus (Photo taken and uploaded by Roger McLassus.) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

17 Responses to Waarom dit kabinet moet opstappen…

 1. Jasper says:

  Het asielbeleid is gevolg van de intolerantie van Nederlanders voor vluchtelingen. Je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat ze daar navolging aan geeft. En dan je alternatief. CDA, VVD , D66. waarom zou de VVD daar ineens een andere mening hebben. Zij zijn de architect van juist de dingen die je aan het comppromis kwijt wil. Met de PvdA lozen los je echt jouw problemen voor geen cm op.

  • Janos Betko says:

   Jasper, is dat zo? Ik heb het idee dat een CDA altijd vrij redelijk is geweest wat betreft vluchtelingen, behalve misschien in de periode onder Verhagen. En een partij als D66, al is het niet de mijne, heb ik nog niet kunnen betrappen op het doorvoeren van beleid dat tegen internationale mensenrechtenverdragen in gaat.

   Waarom ik de huidige situatie onbegrijpelijk vind, en waarom volgens mij de PvdA zoveel kritiek krijg: het voorstel dat er nu is lijkt geschreven door de populistische rechtervleugel van de VVD (want ook bij die partij lopen er gelukkig nog wat mensen met beschaving in hun donder die hier niets van moeten hebben); op geen enkele manier lijkt het een compromis tussen een partij die kritisch is op de opvang van uitgeprocedeerden en een partij die hier soepel mee om wil gaan.

   Ik zit trouwens nog steeds in de wtf-modus dat een groot deel van de VVD dit wil. Sinds wanneer hebben ze daar de mensenrechten definitief weggedaan? Dan vind ik misschien nog verbijsterender dan de zoveelste (opheffings?)uitverkoop in de PvdA…

 2. Jasper says:

  Onder Balkenende was het ook rijksbeleid om vluchtelingen na de procedure uit te zetten of op straat te laten belanden. Het bekende klinkeren. Enige verschil was dat de kerken en dergelijke in het begin weinig in de weg werd gelet om zee weer op te vangen. Sinds de kakerswet werd het vinden van ruimtes wel steeds lastiger. Het beleid van bed bad en brood van de afgelopen maanden ging verder dan wat er in die jaren werd gedaan door de rijksoverheid.
  Daarnaast heeft de PvdA met veel verzet van CDA en VVD de afgelopen jaren meerdere pardon regelingen binnen gehaald. Idee is echter wel dat het geen terugkerend patroon wordt dat mensen hier blijven hangen zonder status net zo lang tot er weer een regeling wordt getroffen. Vandaar de VVD ook steeds strenger wordt.
  Het is nu in de uitvoering ook nog een grote vraag hoe het uit gaat pakken. Er staat nadrukkelijk in het akkoord dat men afspraken wil maken met de steden en gemeentes over de uitwerking. Het kan best zijn dat we in grote lijnen terug keren naar de jaren van Balkenende. Met als verschil dat de overheid er in de 5 centra meer invloed probeert te houden zodat meer mensen worden aangespoord om terug te keren,

  • Janos Betko says:

   Ok, volgens mij zit je er beter in dan ik… zoals het akkoord in de media kwam, vind ik het het een rechts gedrocht, maar ik wacht af wat er gebeurt in de uitvoering. Maar als Nijmegen straks toch serieus een boete gaat krijgen, omdat we mensen die niet meer terug kunnen onderdak, voedsel en sanitair bieden, zie ik mezelf ook nog wel een stukje tikken, en minder genuanceerd dan bovenstaand.

 3. Jasper says:

  Ik ben ook niet echt positief over dit beleid. Echter als je naar de peilingen kijkt is een beter compromie vinden niet makkelijk. Ik denk ook dat Nijmegen eerder te maken zal krijgen met sterk aandringen om mensen richting Eindhoven danwel Utrecht te sturen. Vanuit Nijmegen is dat nog tot daar aan toe. Echter ik hoop dat dit Groningen en Leeuwarden bespaart blijft want dan zijn deze mensen echt voor de zoveelste keer op de vlucht. Zeker aangezien er naar ik hoor ook gezinnen met kinderen tussen zitten.

 4. Arno says:

  …ergens proef ik tussen de regels door dat de auteur een bepaalde politieke (GL- ?) affiliatie heeft die op z’n zachtst gezegd een minderheid vertegenwoordigt. Er wordt bijzonder links geoordeeld en ik vraag me bijzonder af hoe het aanstellen van Moskovitz als lijsttrekker van een partij die niet eens in de Kamer zit, laat staan in het kabinet, bijdraagt aan een oordeel over dit kabinet.

  Er valt veel te zeggen over het compromis tussen VVD en PvdA, maar dat dit uit de rechtse hoek van de VVD komt lijkt me onjuist. Bijna de hele VVD wil géén opvang voor uitgeprocedeerden, behalve een gratis vliegticket en paar uur opvang in de vertrekhal van Schiphol. Het is aan de PvdA te ‘danken’ dat er nog opvang komt. Dat kan je te weinig vinden maar je kan het ook als een overwinning van de PvdA zien.

  Op zich ben ik het eens dat dit kabinet redelijk is uitgeregeerd. De doelstellingen op de begroting zijn gehaald en een liefdeshuwelijk was het bepaald niet. Tijd voor verkiezingen zou je inderdaad best kunnen onderbouwen. Maar beargumenteer dat dan op een andere manier. Want je kan heel verontwaardigd doen omdat dit kabinet geen GL-politiek voert maar dat mag je ook niet verwachten. Nederland is geen Groot-Nijmegen en GL vertegenwoordigt een kleine minderheid. Dat beleid gaat dus nooit landelijk uitgevoerd worden.

  Edit: typo

 5. Arno says:

  Dat stuk gaat over enkele VVD-bestuurders. Als de mening van veel VVD-stemmers goed aanvoel dan zijn deze bestuurders (zoals zoveel politici) het contact met hun achterban al aardig kwijt. Blijkbaar is de VVD net als alle andere partijen…

  Sommige VVD-bestuurders geven aan mee te willen werken aan de BBB-regeling zolang die opvang leidt tot terugkeer. En ook dát blijkt vaak niet zo te zijn. VVD’ers willen naar mijn idee bijna unaniem geen permanente voorzieningen voor uitgeprocedeerden. Niet terug wíllen keren mag geen reden zijn, dan volgt als het goed is gedwongen uitzetting. Bij niet terug kúnnen keren dan moet er een oplossing gezocht worden met grote druk op de regering van dat land. Het zijn burgers van dat land en het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze daar niet naar terug kunnen. Dan schuift dat land zijn interne problemen op ons bordje en daar zijn we als het goed is unaniem niet van gediend.

  En ik kan me haast niet voorstellen dat er echt mensen uitgeprocedeerd worden en naar Syrie terug zouden moeten. Als dat wel zo is dan zijn ze of al heel lang uitgeprocedeerd of is er iets goed fout gegaan met de procedure. Dat moet natuurlijk wel zorgvuldig gebeuren maar in de meeste gevallen zijn is vele rondes procederen dezelfde conclusie van ‘geen status’ bereikt. Dat kan dus haast niet elke keer fout gegaan zijn.

  Wat de media regelmatig suggereren is dat het bij de BBB-regeling gaat om de mensen die op dit moment omkomen op de Middellandse zee. Natuurlijk is dat een drama en, ondanks dat de zaken wel gerelateerd zijn vanwege een mogelijk aanzuigend effect, gaat het om hele andere mensen die al vele procedures in NL hebben doorlopen en niet mogen blijven. Deze mensen uitzetten is dus niet hetzelfde als bootvluchtelingen aan hun lot overlaten.

  • Janos Betko says:

   Tja Arno, even aangenomen dat je gelijk hebt en dat de VVD-kiezer bijna unaniem van mening is dat je uitgeprocedeerden geen bed/bad/brood moet geven: dat zou ik toch wel heel erg teleurstellend vinden. Omdat, zoals ik hierboven al aangeef, veel VVD’ers die ik ken ten minste zich nog willen conformeren aan universele mensenrechten.

   Dat vind ik niet alleen populistisch rechts, tegen elke opvang voor deze groep zijn, ik vind het ook dom. Want als je mensen niet daadwerkelijk uitzet (en als dat kon dan gebeurde het wel), en niet meer opvangt, dwing je ze tot leven op straat, met ten minste overlast en in het ergste geval criminaliteit tot gevolg.

   Leuk dat je stelt “Bij niet terug kúnnen keren dan moet er een oplossing gezocht worden…” etc., maar als dat zo makkelijk was, was dat natuurlijk allang gebeurd. En totdat er zo’n oplossing is, moet je toch iets met die mensen: of op straat laten zwerven, met alle gevolgen van dien, of je internationale verplichtingen nakomen en een paar honderd, max. een paar duizend (want daar gaat het om) arme stakkers die helemaal niets hebben in ieder geval een nachtopvang, incidentele douchebeurt en wat eten geven.

   Ten overvloede: ook niet mijn stuk, onder een onderwerp als dit had ik best mijn naam durven zetten.

  • Jasper says:

   Ter reactie op Arno. naast de PvdA ligt er ook een resolutie van de kamer over opvang. Om dan te zeggen dat tegenstand tegen dit compromis puur uitzonderlijk links is vind ik overdreven.
   Er is wel inderdaad een grote groep rechtse kiezers ook bij de VVD die het graag nog strenger had gezien. Echter het compromis ligt ergens op een heel dunne lijn in de buurt van het midden.

   De BBB zijn inderdaad geen Syriërs wel mensen uit Somalie en omstreken en Irak. Verder hebben deze landen een soortgelijke houding als Nederland. Namelijk geen bewijs geen toegang. En Zeker in het geval van Somalie vraag ik me af of ze allemaal een paspoort hadden. Irak wil ook alleen gewillige burgers terug. Gezien de burgeroorlog daar kan ik daar ook wel enig begrip voor opbrengen

 6. Arno says:

  Internationale verdragen zijn bijzonder leuk maar daar moet je ook onderuit kunnen als de meerderheid daarvoor is. Dat verdrag waar het nu over gaat spreekt expliciet over rechten van ingezetenen van een land, waaronder illegalen zonder status dus niet vallen. Nu heeft een of andere raad besloten die regels in het verdrag te negeren, maar daar hoef je je als ondertekenaar van zo’n verdrag niet zomaar bij neer te leggen.

  Verder heeft de teleurstelling onder VVD’ers niet alleen betrekking op dit punt maar het is het zoveelste ‘compromis’ (wel of geen opvang, daarin bestaat geen compromis) dat in het voordeel van de PvdA uitpakt. En dat in de in onze ogen grote aantallen compromissen die gemaakt zijn aan de PvdA waar weinig voor in de plaats is gekomen. Dat heeft de PvdA slim gespeelt via het sociaal akkoord.

  Dat een paar duizend man de straat op kan sturen niet wenselijk is is duidelijk, maar aan de andere kant zijn het niet zoveel mensen. Die worden uiteindelijk toch wel weer ergens opgevangen, en het tegenargument is dat als je zelfs uitgeprocedeerden blijft opvangen en niet uitzet, wat is dan de waarde van de procedures?? Welke boodschap zend je aan mensen die op het punt staan met een gammel bootje de Middellandse zee te proberen te trotseren?? Dat het het risico waard is!

  Want iedereen mag toch blijven, ook als je niet wíl teruggaan! Niet kunnen gaan is natuurlijk een iets ander verhaal maar dan nog steeds vind ik dat het probleem van het ontvangende land. Zet ze bij wijze van spreken maar op het vliegveld van Baghdad neer en zet er flinke druk op. Geen druppel olie kopen uit Irak, geen F16-steun etc, totdat zij hun eigen burgers weer opnemen. Zo’n zelfde drukmiddel is vast wel te vinden voor Somalie, ik ben niet voor niets geen diplomaat.

  • “dat in het voordeel van de PvdA uitpakt”

   Misschien moet je ter inventarisatie eens de reacties van de lovende PvdA-aanhangers op facebook-wall van Hans Spekman lezen…

  • Jasper says:

   Als je ervan uitgaat dat ze toch wel worden opgevangen is het enige resultaat dat ze uitzicht zijn. Dan verlies je ook iedere mogelijkheid om ze alsnog terug te sturen. Verder komen die mensen met die bootjes aan in Italie en omstreken. Die krijgen in de meeste gevallen daar al dan niet asiel en komen o zijn hoogst voor een klein deel hier.

 7. Arno says:

  Ja ik weet dat ze bij de PvdA vinden dat zij veel concessies doen aan de VVD. Dat geeft aardig aan hoe sterk dit liefdeshuwelijk is…

  Officieel moeten asielzoekers altijd asiel aanvragen in het eerste land van aankomst in de EU. Echter, dat zou betekenen dat er zo goed als geen asielzoekers in NL zouden zijn. Maar het is algemeen bekend dat Griekenland, Italie en Spanje wel een oogje dichtknijpen en doorreizen naar bijv. NL, Dui en VK prima mogelijk is. Vervolgens wordt daar dan asiel aangevraagd. Begrijpelijk vanuit de Zuid-Europese landen gezien maar zoals de EU-verdragen het voorschijven werkt het dus niet in de praktijk.

  • Asielbeleid lijkt me dan ook bij uitstek iets dat je als EU nog veel meer centraal zou willen organiseren. Je voorkomt daarmee waterbed-effecten tussen de Europese landen, en de toch al kwetsbare landen aan de grens kunnen op die manier worden ondersteund – ook om economische vluchtelingen aan de grens beter tegen te houden. Het is ook niet helemaal eerlijk dat we op basis van de huidige asielregels vragen aan landen als Griekenland en Italië om de Nederlandse grens te bewaken.

 8. Arno says:

  Op zich heb je daar gelijk in maar beide voorstellen bleken meerdere malen voorlopig een brug te ver qua overdracht van bevoegdheden. Iets waarvoor juist landen aan de buitenkant vaak nog alergischer voor zijn dan NL (op het VK na dan..).

  Dat het verdwijnen van binnengrenzen het versterken van de buitengrenzen betekent is relatief logisch. Dat de beveiliging van die buitengrenzen gedeeld kan worden wordt gezien als het uitbesteden van de eigen veiligheid en dat is op dit moment politiek onhaalbaar. Meebetalen mag natuurlijk dan weer wel altijd.

  Maar, wat is het nut van het patrouilleren langs de buitengrens, met name de zuidelijk zeegrenzen, als iedereen die wordt betrapt wordt opgepakt daarna IN de EU wordt gedropt?? Dat is een bewaking van niks natuurlijk.

  • Ture says:

   Investeren in coördinatie aan de andere kant van de plas. Open een asielkantoor in Tunis en (indien de veiligheid het toelaat) in Libië-aan-zee, waar vluchtelingen asiel kunnen aanvragen voor de EU. Iedereen die toegelaten wordt, krijgt een veilige boottocht naar Italië, met papieren om door te reizen naar het land van bestemming. Wordt de asieldruk in Italië verlicht, wordt mensenhandel minder lucratief…
   En dan nog Tunesië sponsoren om opvang en integratie of terugkeer te regelen voor de mensen die afgewezen worden (zoals de avonturiers uit Ghana en Nigeria).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.