Eén van de interessante kanten aan ons invalide-kabinet, is dat de regeringspartijen sporadisch een poging moeten doen om het publiek te overtuigen dat ze, los van hun PVV-kruk, ook nog een eigen mening hebben. Tijdens de Algemene Beschouwingen was het de beurt aan Rutte. Hij mocht op televisie bijzonder gedurfd Wilders vermanen zich normaal te gedragen, nadat de de Hoeder der Neerlandsche Cultuur een misplaatste impressie van een Limburgse hangjongere deed. Deze week was het blijkbaar de beurt aan Gerd Leers, onze minister voor Grensbewaking en Deportatiezaken.

Als een Westerborkse kampbewaarder met gewetenswroeging gaf Leers in het theologisch kwartaalblaadje van het CDA toe dat hij immigratie een ‘verrijking voor de samenleving vond‘. Ook was hij van mening dat immigratie weer in een ‘positief daglicht’ moet komen te staan. Op zijn minst opmerkelijke woorden uit de mond van een minister die aan de Grote Gedoger heeft moeten beloven de raszuiverheid van de Natie te bewaken. De Limburgse Kruisvaarder was dan ook bijzonder ontstemd, en liet weten de minister ‘een beetje dom’ te vinden. Nota bene een uitspraak waarmee onze samenleving door een immigrante is verrijkt. Dat de ironie daarvan Wilders klaarblijkelijk ontgaat is niet verwonderlijk. De arme man kan het woord ‘mensenrechten’ immers ook niet spellen.

De vraag is dan ook met welk doel Leers deze uitspraken heeft gedaan. Hij kon weten dat Wilders inmiddels zo geconditioneerd is dat hij bij zo’n opmerking zijn onvermijdelijke Pavlovreactie niet kan nalaten. Wellicht is het een teken dat de ‘dissidente’ leden van de CDA fractie nog steeds bestaan. Dat mag dan ook wel. Het verzet van het CDA is het afgelopen jaar zo onzichtbaar geweest, dat je bijna zou denken dat ze daadwerkelijk ondergronds zijn gegaan.

Gelukkig kwam de aap alweer snel uit de mouw. De ‘verrijking’ van Leers bestaat er vooral uit dat immigranten goedkope arbeidskrachten kunnen leveren om de klusjes te doen die Henk en Ingrid laten liggen. De verrijking betreft dus ook niet zozeer de samenleving, als wel de ondernemers die deze migranten mogen importeren. Leers zal dan wel eerst met zijn collega Kamp moeten overleggen of deze uitheemse arbeiders dan ook een aardbeienplukvergunning kunnen krijgen. Voor de wat oudere lezers onder ons, dit is inderdaad het argument waarmee in de jaren ’70 door ditzelfde CDA de reeds hier verblijvende immigranten naar Nederland zijn gehaald.

Gezien al die ervaring van het CDA op immigratiegebied, zou je hopen dat ze van het verleden hebben geleerd. Helaas denkt dit kabinet dat nieuwkomers hun inburgeringscursus zelf laten betalen van hun aardbeienminimumloon een garantie voor succes is. Als we nu ook nog gaan geloven dat die Libische verzorgers wel weer terugkeren naar hun eigen land zodra alle bejaarden hier zijn overleden, zijn we weer helemaal terug bij af.

Ik hoop dus ook dat Leers volgende week al met een gepeperde reactie op Wilders komt, waarin hij uitlegt dat de Onderbuikspreker zelf ‘een beetje dom’ is. Dat de meeste migranten een uitstekende bijdrage aan de samenleving kunnen leveren, en niet alleen als uitgebuite dagloners en tweederangs burgers, als de samenleving op haar beurt deze mensen helpt hier hun weg te vinden. Dat andere immigranten nou eenmaal standrechtelijke geëxecuteerd worden als we ze terugsturen, en dat dat dus niet zo netjes is. Maar bovenal dat de minister geen werknemer is van OnLiberty BV, en dus prima kan zonder het constante gebrul van ‘s lands lawaaierigste stuurman aan wal.

 

4 Responses to De VOC mentaliteit van Leers:import-arbeid verrijkt de samenleving

 1. Arno says:

  Als eerste: wat is dan die verrijking die immigratie ons heeft geleverd? Ik weet dat het heel politiek correct klinkt enzo, maar ik zie het niet. Wat ik wel zie is een oververtegenwoordiging in de bijstand, de misdaad en overlast. Tevens is er de bijbehordende ondervertegenwoordiging in het (hoger) onderwijs, het bedrijfsleven etc. Eigenlijk is mijn vraag heel simpel: waarmee heeft immigratie, en daarmee bedoel ik niet-westerse of laten we eerlijk zijn: islamitische immigratie. Iedereen weet dat Wilders alleen problemen heeft met de Islam en niks heeft tegen immigranten uit de VS, Argentinie of bijvoorbeeld Hongarije..

  • Frank says:

   Daarmee leg je toch zelf al de vinger op de zere plek. “Immigratie” is veel breder concept dan alleen moslims. Over de Chinezen waar we onze afhaal betrekken hoor je niemand zeuren. Evenmin over de Polen die voor Henk en Ingrid de garage verbouwen.

   Daarbij komt dus dat de oorspronkelijke arbeidsimmigratie in de jaren ’60 en ’70 juist actief vanuit Nederland werd gestimuleerd, zowel door de overheid als het bedrijfsleven, om zo een te krappe arbeidsmarkt aan te vullen. Deze importwerknemers (Turken, Spanjaarden, Italianen) hebben ons dus in een bijzonder letterlijke zin verrijkt, namelijk door in onze bedrijven aan de lopende band te staan.
   Helaas waren dit ook de banen die met de deïndustrialisering als eerste op de tocht kwamen te staan. Dat wij toen dachten dat we deze migranten met een biljet van honderd euro weer naar Anatolië konden sturen, was naïever van ons, dan obstinaat van hen.

   • Arno says:

    Volgens mij is dat niet de ‘verrijking’ die Leers bedoeld. Hij heeft het meer over culturele verrijking volgens mij. Als het echt gaat om werk verrichten dat wij niet willen doen, dan hebben we nu niks meer aan migratie. Zeker het laagopgeleide werk dat migranten deden is allang verplaatst naar China etc. Werkloosheid is hoger onder immigranten dan onder Nederlanders, dat lijkt me in tegenspraak met het idee achter arbeidsmigratie.

    Nee volgens mij bedoelt Leers toch echt op culturele verrijking, maar als dat bestaat uit de afhaalchinees en de shoarmatent in ruil voor de bijbehorende problemen, doe dan maar geen migratie. Of zijn er betere voorbeelden te noemen? En bestaat er ook lekker Pools eten trouwens? Want volgens mij wordt er tegenwoordig nog meer geklaagd over Polen dan over Marrokanen.

 2. Arno says:

  …daar moet nog ergens een ‘ons verrijkt’ tussen… een edit-functie zou dus erg fijn zijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.