Gisteren zag ik het bijzonder goede nieuws dat minister Bussemaker van OCW van plan is kansarme mbo-opleidingen eerder te sluiten. Bovendien wil ze geld steken in voorlichting voor aanstaande mbo-studenten. Dit is een prima idee in mijn ogen, want waarom zou je mensen een vak leren waar geen behoefte aan is?

Voor ik begin met minder subtiele opmerkingen: het volgende is niet negatief bedoeld tegenover degenen die werken in de sectoren waar ik het over heb. De mensen zijn zeker nodig en het is nuttig werk. Echter, er zijn blijkbaar te veel mensen die dergelijk werk willen doen. Bovendien vind ik de bijbehorende mbo-opleidingen weinig toevoegen.

In de brief aan de Tweede Kamer van Bussemaker lezen we “Grote opleidingen als verkoper detailhandel (niveau 2) en vakbekwaam medewerker dierverzorging (niveau 3) kenmerken zich meerjarig door een hoge werkloosheid (respectievelijk 17% en 22% over periode 2006-2011). Ook zijn gediplomeerden van deze opleidingen vaker buiten het eigen domein en onder het niveau werkzaam.”

No shit Sherlock. Voor de duidelijkheid: met deze opleidingen ben je gecertificeerd om respectievelijk spijkerbroeken te verkopen en om huisdieren & klein vee te verzorgen. Heb je daar nou echt een vakopleiding voor nodig?

Laat me een situatie schetsen over hoe je in een winkel komt te werken. 1) Jij bent een persoon die via via met een of andere baas van een winkel in contact komt; 2) hij/zij zoekt iemand om de spijkerbroeken op te vouwen en af te rekenen, met hopelijk ook nog wat servicegerichtheid; 3) je hebt werk. Gaat diegene van je verlangen dat je een niveau 2 verkoper bent? Nope – dagje of drie meelopen met een huidige medewerker en je leert ook ongeveer alles wat er te leren is. Als er tegelijk iemand anders langs komt die veel enthousiaster overkomt, of er alleen maar leuker uit ziet en daarmee klanten naar de winkel kan trekken, dan nemen ze diegene aan.

Daar sta je dan, met je diploma spijkerbroeken verkopen. Gelukkig gaat een deel van de afgestudeerden vervolgens buiten de sector aan de slag, wat bewijst dat je prima een vak kan leren door het te doen. Degenen die minder geluk hebben en thuis zitten hadden waarschijnlijk achteraf gezien liever een kansrijkere opleiding genoten, zoals een binnen de techniek.

Helaas weet ik niet uit ervaring hoe de gemiddelde mbo’er zijn keuze voor een opleiding maakt, maar aangezien ik een jaar de voorlichting (ofwel recruitment) van mijn faculteit heb gedaan, heb ik daarmee wel ervaring in het hoger onderwijs. Hoe kiezen vwo’ers voor een universiteit? Op basis van wat ze in leuke foldertjes lezen, hun indruk van de meeloopdag, wat hun vrienden gaan doen en/of waar hun passie ligt. Dit rapport van Surf bevestigt mijn eigen observaties: slechts 47% van de vwo’ers bekommert zich bewust om de kans op een baan. Ik kan me niet voorstellen dat een zestienjarige vmbo’er een meer rationele keuze maakt dan een achtienjarige vwo’er, dus zo’n 40-50% van de mbo’ers zal niet lang over baanperspectief gedacht hebben bij het kiezen van de opleiding “verkoper detailhandel (niveau 2)”.

Het is daarom prima dat de overheid de (v)mbo’ers een beetje helpt. Bussemaker neemt hiervoor een prima initiatief, door enerzijds enkele tientallen miljoenen te investeren in voorlichting, en anderzijds opleidingen waar teveel plekken voor beschikbaar zijn te sluiten door hun financiering te stoppen en ze geen diploma’s meer te laten verstrekken. Zo krijgen de werkgevers de geschoolde vakmensen die ze zoeken en voorkomen we werkloosheid.

Jelle Veraa

25 Responses to Bussemaker voorkomt terecht het opleiden van spijkerbroekenverkopers

 1. Thijs1973 says:

  Wat een kortzichtig stukje. Het detailhandelonderwijs is in Nederland decennia oud en maakt het verschil voor wie wil worden geholpen door mensen die verstand hebben van het product, enig idee hebben van het bijhouden van het kasboek, inzicht hebben in de manier waarop een winkel wordt ingedeeld en die bovendien zijn voorzien van een basale kennis van het Nederlands, Engels en Duits.

  Dus geen kauwgombellen blazende tiener die met zijn telefoon staat te spelen in een zaak, maar iemand die iets kan vertellen van de herkomst van het product en bijvoorbeeld weet waar hij informatie moet halen als mensen met vragen komen over mogelijke allergische reacties die een product kan veroorzaken.

  Je neemt in je stukje aan dat voor vakken die jou simpel lijken geen vakmanschap nodig is. Er zijn immers genoeg pubers en Polen die kunnen worden uitgebuit in de detailhandel of voor ander werk waarvan jij verwacht dat je er te slim voor bent. Helaas denken veel winkeliers er net als jij over en voor de coalitiepartij die zich opwerpt als de hoeder van de onderjnemerjs is het dus een mooi stokpaardje. Niet nieuws: voor de VVD is de arbeider toch vooral iemand waarop je kunt bezuinigen zodat de baas een grotere BMW kan kopen.

  Wat tegenvalt is dat een sociaaldemocraat als Bussemaker zich van dezelfde retoriek bedient. Iedere opleiding verdient een kritische blik van de overheid. Ook deze: maar als een scholier voor zichzelf een toekomst ziet als bedrijfsleider in een spijkerbroekenshop, dan heb ik liever dat hij dat doet via een mbo-opleiding die hem behalve broeken vouwen en een kassa bedienen nog wat extra bagage meegeeft dan dat hij de methode toepast die je hierboven beschrijft. Heeft diegene aan het eind van de rit wel een diploma waaruit blijkt dat hij een bepaald werk- en denkniveau aankan. Dat gebeurt niet als je de scholing overlaat aan de werkgever: die kijkt alleen naar het voor hem meest essentiële. Dat is vanuit zijn optiek overigens verdedigbaar, maar laten we alsjeblieft geen nationaal adagium van maken.

  De inspectie moet toezien op de kwaliteit van die opleidingen en zo dragen we er zorg voor dat ook mbo’ers zich via het onderwijs verheffen. Het effect: wordt onze spijkerbroekenverkoper (of dierenverzorger) in de ene sector ontslagen en de markt voor zijn activiteiten, dan vindt hij makkelijker zijn weg in een andere branche.

  Is een mbo-opleiding in de techniekhoek kansrijker als je afrekent op werkgelegenheid? Vast. Maar niet iedereen wil of kan techneut worden. En een maatschappij waarbij de regering op aangeven van de kruideniers uit het midden- en kleinbedrijf bepaalde opleidingen schrapt omdat het te weinig zou schuiven….liever niet (en dat schrijf ik op in het besef dat we ons al een heel eind in die richting hebben ontwikkeld).

  Overigens is je redenatie min of meer identiek aan die van lieden die roepen dat je de bekostiging van opleidingen als Grieks of filosofie wel kunt schrappen. Die studies leiden volgens critici ook op tot werklozen.

  • Jelle Veraa says:

   Hey Thijs,

   Je gaat wel voorbij aan mijn “De mensen zijn zeker nodig en het is nuttig werk. Echter, er zijn blijkbaar te veel mensen die dergelijk werk willen doen.”

   Ik ga zeker vaker naar winkels waar ik goed geholpen wordt door het personeel, en betaal daar dan ook graag een tientje meer voor dezelfde spijkerbroek.

   Echter, dat 20% van die excellent voorbereide verkopers geen werk hebben is nu eenmaal gewoon zo. Als ze echt die meerwaarde zouden toevoegen voor al het winkelend publiek zou iedereen bereid zijn te betalen voor hun spijkerbroeken, en niet naar de goedkopere concurrent gaan. Dan zouden de mbo-detailhandel-mensen toch allemaal werk hebben? In die wereld zou de winkelhouder wel gek zijn om een kauwgumbellen-blazende tiener daar neer te zetten.

   Maar feit is dus dat dat niet zo is, en dat ze meer baat gehad zouden hebben bij een andere opleiding voor een sector waar wel vaklui voor nodig zijn. Dat had ik je 3 jaar geleden toen zij startte ook al goed beargumenteerd kunnen vertellen 🙂

   “Maar niet iedereen wil of kan techneut worden.” Dat ze het niet kunnen lijkt me niet, als ze een kasboek kunnen bijhouden kunnen ze een moer aandraaien – ik vraag ze niet om theoretische natuurkunde te gaan studeren op de universiteit. Dat ze het niet willen komt door de beeldvorming & een mogelijk verkeerd beeld van waar ze later gelukkig van worden. Wat zou jij in hun positie doen – werkloos thuis zitten of een best prima baantje als onderhoudsmonteur?

 2. Jasper van s says:

  Ik heb onvoldoende kennis van de opleidingen. echter ik hoef niet worden geholpen door iemand die kennis heeft van kasboek. Nog van de modelmatige indeling van de winkel. Ik wil iemand die wijst waar de broeken zijn die ik zoek en die mij verteld of ik de goede maat heb en passende broek bij de kleding.
  de bedrijfsleider dient bredere bagage te hebben. alleen ik weet niet of mensen dankzij deze opleiding ook bedrijfsleider worden wat vrij hoog is met MBO diploma.
  Ik maaak me trouwens wel zorgen over de doorstroom. er is nu doorstroom van VMBO via MBO naar HBO. Knip je opleidingen weg dan komt die doorstroom in gevaar en dat staat los van het beroepsperspectief met het MBO diploma.

  • Thijs1973 says:

   Door wie jij wel of niet geholpen wenst te worden is natuurlijk niet relevant. Het gaat er om dat die mensen een opleiding volgen die ze enig perspectief biedt. Mensen bagage geeft waarmee ze verder kunnen als ze dat willen. Maar: veel succes met het staren naar je navel..

  • Jelle Veraa says:

   We gaan niet alle MBO’s dicht doen he, gewoon 20% minder – ik zeg niet dat de hele opleiding moet verdwijnen 😉 Die 20% stroomt ook niet door naar het HBO want als student zouden ze niet in de werkloosheidstatestieken voorkomen.

 3. Arno says:

  Natuurlijk is dat wel relevant! De winkel moet spullen verkopen. Dat is het hele bestaansrecht van de winkel en daarmee ook dat van de baan van de medewerker. Als om te verkopen de opleiding niets toevoegd, dan heeft die opleiding ook geen bestaansrecht.

  Dat neemt geen perspectief weg bij de mensen, want ook zonder dat diploma kunnen ze dus aan de slag. Het scheelt alleen een heleboel verkwisting van gemeenschapsgeld, en van tijd en geld van de toekomstig medewerker.

  Ennuh, Thijs, zullen we het niet op de persoon spelen? Het gaat hier nog steeds om de discussie: dat jij iemand een navelstaarder vindt is totaal irrelevant.

 4. Ilse says:

  Als je deze opleidingen gaat weghalen komen de studenten terecht op andere opleidingen, waar ze misschien minder voor gemotiveerd zijn, wat weer meer schooluitval tot gevolg kan hebben. En wat als alle detailhandelaars opeens overstappen naar de kappersopleiding of de hoveniersopleiding? Krijgen we daar weer een overschot in, dat lijkt me ook niet handig. Als deze opleidingen echt teveel werkloosheid als gevolg hebben, moet er dan niet een selectie aan de poort komen, zoals bij andere opleidingen die veel toekomstig werklozen opleiden ook handig kan zijn (psychologie, filosofie, grieks?).

  Verder ben ik er heel erg voor om de MBO opleiding gewoon weer eens wat meer waardering te gaan geven. Zo’n papier is tegenwoordig weinig meer waard dan een alternatieve toelating voor het HBO, in de gewone maatschappij wordt het steeds minder gewaardeerd als volwaardig diploma. Maar wat heb je aan allemaal HBO’ers als er ook behoefte is aan MBO’ers? Al die HBO’ers op MBO functie laten werken is een goeie deal voor de werkgever, maar frustrerend voor degene die tijd, geld en energie heeft gestoken in zijn HBO opleiding maar door krapte in de HBO-markt niet op dat niveau een functie kan krijgen. Laten we ophouden anderen als minderwaardig te zien, ok?

  • Jelle Veraa says:

   Je moet inderdaad voorkomen dat ze met z’n allen kapper worden. Ik heb de details niet voor de hand, maar ik kan me indenken dat dat ook een iets te populaire studie is gebaseerd op het aantal stagiaires wat ik bij kappers altijd zie.

   Selectie lijkt me niet direct de oplossing hier, maar dat is vooral kostentechnisch denk ik lastig. Tenzij je gewoon limieten aan de instroom stellen al selectie noemt & dan is dat dus inderdaad het plan.

   Ik denk niet dat iemand een bewuste keuze maakt om iets als minderwaardig te zien, maar dat de mensen in de samenleving samen vanzelf er op uitkomen dat iets het is. Het papiertje verliest in dit geval zijn waarde doordat er een overschot aan lijkt te zijn. Niemand die ik ken & er een ingelezen mening over kan vormen zal het mbo minderwaardig noemen, maar zeker wel bepaalde opleidingen als van mindere waarde voor de samenleving bestempelen – waaronder mbo opleidingen. Dat zijn dezelfde mensen die roepen ‘geef ons alsjeblieft meer mbo geschoold technisch personeel!’.

   Ik vind ten slotte inderdaad dat sommige hbo opleidingen ook niet direct goed zijn voor de kansen op de arbeidsmarkt voor de student. Maar: een hbo student kiest er op iets latere leeftijd pas voor om hbo te gaan doen, en is iets slimmer. Die hoeft m.i. minder tegen zichzelf beschermt te worden.

 5. Arno says:

  Wie vindt hier anderen minderwaardig? Ik vind alleen dat wanneer, en ik benadruk WANNEER, een opleiding geen meerwaarde op de arbeidsmarkt oplevert, hij DAN opgeheven of aangepast moet worden. Verder is het niet verplicht om een MBO te doen: als het diploma blijkbaar niet nodig is om een baan te krijgen, waarom moet iemand dan een andere MBO-opleiding gaan doen? Je kan toch ook gewoon beginnen met die baan? Een opleiding doen is na je 16e alleen verplicht wanneer je geen werk hebt.

  • Jasper van s says:

   Als je mensen bij P&O en andere doorslaggevende kantoor functies spreekt dan is het beeld: HBO betekent u bent redelijk slim.
   En wat is hte heerste oordeel over de MBO? Men had niet het niveau voor HBO dus WO danwel in dekniveau of zelfs gewoon simpelweg een lambal die geen tijd wilde steken in HBO. In beide gevallen heb je liever een HBO´er ook als die iets minder gespecialiseerd is in de vacature. Dat laatste compenseerd hij namelijk wel zo is het idee.
   Wo´ers geldt dat vaak niet voor en ook niet voor HBOérs met een groot carriere perspectief. Het idee daar is, die blijven toch niet op zo´n simpele lage MBO functie zitten dus dan heb je zo´n jobhopper waarin je niet kan investeren en die geen plezier zou hebben in zijn werk.
   Probleem is duidelijk, oplossing lastig.

 6. J. says:

  Wat Thijs1973 volgens mij onder andere probeert aan te snijden is dat je met het opheffen van deze opleiding mensen die zonder deze opleiding geen verkoper kunnen worden kansen ontneemt.

  Natuurlijk zijn er veel mensen die het gegeven is zo’n baan te doen zonder opleiding. Vanuit onze hoogopgeleide ivoren toren is het makkelijk te zeggen: zo’n simpel baantje kan toch iedereen. Maar misschien is het niet handig om vanuit die mensen te redeneren die het toch al kunnen, misschien kunnen die mensen beter voor iets anders gaan studeren. (Dat doen ze waarschijnlijk ook.) Maar voor mensen voor wie het hoogst haalbare verkoper NA het voltooien van zo’n opleiding is, voor die mensen, daarvoor is het jammer dat dit wordt opgeheven.

  Als je de kennis en kunde, en dus economisch kapitaal, in je samenleving wil maximaliseren, moet je dat denk ik niet alleen voor de bovenlaag maar ook voor de onderlaag doen.

  • Jasper van s says:

   Het blijft dan de vraag of een MBO opleiding je een goede verkoper maakt. Verkopen is een talent en dat leer je vooral in de praktijk als het al in je bloed zit. Sommige mensen kunnen bewijzen van spreken nog een doodpaard met verrot velees aan een zwerver verkopen. andere kunnen zelfs de beste goedkoopste duurzaamste broek nog amper slijten en het is de vraag of de opleiding dat verandert.

   Daarnaast is het de vraag of er voor een goede broeken verkoper een goede HBO opleiding bestaat. welicht moet die gewoon eerst 4 jaar broeken verkopen en daarna in een sale calcenter van tele 2 gaan werken ofzo.

  • Jelle Veraa says:

   Al hierboven getikt maar gezien ik alle comments af ga: niemand heeft het over opheffen, alleen over terugbrengen van instroom tot een percentage wat de markt kan dragen.

 7. Lisa says:

  Een van de problemen waarvoor Bussemaker een oplossing zoekt is dat veel mensen worden opgeleid voor sectoren waar vervolgens geen baan in is te vinden. Mij lijkt echter niet dat een minister dan moet bepalen dat deze opleidingen moeten sluiten. Wel kan zij de opleidingen verplichten om aankomende studenten goed voor te lichten, over zowel de inhoud van de studie als het beroepsperspectief. Een deel van het probleem zal daardoor al verdwijnen.

  • Jelle Veraa says:

   Yup, dus goed dat ze het beide doet 😉 Gewoon deels sluiten is denk ik wel kosteneffectiever, dat zal ook meespelen.

 8. Janos Betko says:

  Nog buiten het feit dat een opleiding, ook een mbo-opleiding, niet alleen een beroepsopleiding is en men daarnaast mensen een stukje ‘bildung’ bij dient te brengen… en dat een papiertje, ook op het gebied van dierverzorging, een bepaald denk/werkniveau aantoont… waar komt het idee toch vandaan dat iemand kan voorspellen waar de arbeidsmarkt over twee, vier of zes jaar behoefte aan heeft? En dat als er al iemand is die dat kan, dat het de overheid is? Mensen die in 2007 een studiekeuze moesten maken (voor welk opleidingstype dan ook) hadden prima een advies ‘bouw’ of ‘financiële sector’ kunnen krijgen. Tja.

  Daarnaast: iets met eigen verantwoordelijkheid? Zolang een aankomend dierenverzorger weet dat de kans klein is dat hij/zij daadwerkelijk een baan vindt in die richting, wie is Bussemaker om die persoon de kans te ontnemen om daar toch voor te gaan?

  • Jelle Veraa says:

   Niemand wordt een kans ontnomen, nergens staat dat het volledig dicht gaat/moet – deels alleen maar. Als iemand er echt over droomt om dieren te verzorgen, dan gaat hij langs bij Artis, vertelt daar gepassioneerd zijn verhaal & staat een dag later bij de olifanten. Degenen die het niet echt per se willen, die vallen wel buiten de boot ja – en vinden vervolgens werk in een andere sector/zitten de echt gepassioneerde niet meer in de weg. Win-win 🙂

 9. Jasper van s says:

  Ik zie weinig kan dat de behoefte naaar dierverzorgers ineens schrikbarende vormen gaat aannemen. Er wordt al jaren geschreeuwd om mensen in de techniek. Men kan niet alles voorspellen nee. Echter nodeloos willikeurig mensen opleiden omdat men dat cool vind is het andere uiterste. Je kan ook worden opgeleid inde historie van de postzegel eb dat vervolgens aan de complete jeugd aanbieden.
  Verder ben ik ook voor prioriteit aan voorlichting. Vraag is wel of dat genoeg is en haalbaar is. Een opleiding dient ook met een zeker arbeidsmarkt idee te worden ingericht. En hoe lager de opleiding des te harder nodig.

 10. Janos Betko says:

  “Echter nodeloos willikeurig mensen opleiden omdat men dat cool vind is het andere uiterste.” Is dit (volgens jou) momenteel aan de hand dan?

  In het hoger onderwijs wordt iedere opleiding trouwens, voor hij mag starten, getoetst op doelmatigheid, ik kan me niet voorstellen dat er in het mbo niet iets soortgelijks is.

  “Een opleiding dient ook met een zeker arbeidsmarkt idee te worden ingericht. En hoe lager de opleiding des te harder nodig.” Is dat zo? Zie voorbeeld van filosofie dat Thijs hierboven al geeft… moeten we dat soort opleidingen dan afschaffen/inperken?
  Ik ben wel geneigd het met je eens te zijn dat hoe lager het opleidingsniveau, hoe belangrijker dat wordt: een wo’er kan vaak hbo-werk gaan doen waar hij/zij niet voor is opgeleid als het niet lukt in het vakgebied waarvoor hij/zij is opgeleid, een hbo’er mbo-werk, maar dat houdt een keer op.

 11. Jasper van s says:

  Ik heb aan het begin al gemeld dat ik onvoldoende kennis heb. Ik zeg dus wat niet de bedoeling is gebasseerd op wat mogelijk volgens de geruchten van het ministerie gebeurt.

 12. Frank Hemmes says:

  Persoonlijk wil ik de discussie graag wat breder trekken dan het vraagstuk of spijkerbroeken verkopen nou wel of niet minderwaardig werk is. Hoe ik het zie, is het fenomeen dat de auteur beschrijft een uitvloeisel van een veel groter probleem en structureel probleem in post-industriële samenlevingen zoals Nederland.
  Zodoende wil ik een aantal constateringen/stellingen in de discussie werpen.

  1) Het structurele, achterliggende probleem is een geleidelijke erosie van werkgelegenheid aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. Dit is deels te wijten aan automatisering, deels aan deïndustralisatie en deels aan concurrentie van een steeds groter legioen ‘hoger’ opgeleiden die ook niet allemaal een baan op niveau kunnen vinden.
  2) We zitten in een, historisch gezien, unieke situatie waarin mensen voor laaggeschoold werk door enorme educatieve instellingen gestuwd worden, in plaats van op de werkvloer worden opgeleid. Een oudere vorm van meester-leerling educatie werkte automatisch stremmend, omdat er nou eenmaal maar een beperkt aantal meesters beschikbaar was.
  De incongruentie tussen vraag en aanbod waar het vakbekwaamheid betreft, is dus in feite inherent aan ons massale onderwijssysteem.
  3) Het is twijfelachtig of de overheid in staat is de aanbod van geschoolde arbeid daadwerkelijk op een macro-niveau te coördineren. In het verleden behaalde resultaten stellen wat dat betreft niet optimistisch. En dat zeker niet in een tijd waarin de economie en het type werk dat daarin te vinden is, snel verandert.
  4) Zelfs al zou de overheid een coördinere rol op zich kunnen nemen, dan is de vraag of de resultaten bestendig zijn. Tien jaar geleden was er hier in het VK misschien enorme vraag naar kassamedewerkers. Inmiddels zijn die voor 50% vervangen door zelfbedieningsautomaten. Tijdens mijn laatste bezoek aan Nederland zag ik dat deze ontwikkeling zich nu ook bij de Albert Heijn aandient.
  Zelfs als je mensen dus de ‘juiste’ opleiding kunt geven, is dat waarschijnlijk alleen effectief op korte termijn.
  5) Daarnaast moeten we ons de vraag stellen of de overheid wel de taak moet hebben sturing (danwel dwang) uit te oefenen om het aanbod van arbeid te laten aansluiten op de vraag. Dit riekt naar een soort invers (pervers?) communisme, waarin de overheid niet banen schept aan de hand van de beschikbare arbeiders, maar arbeiders vormt aan de hand van de waargenomen vraag naar arbeid. De overheid verwordt daarmee tot een instrument van werkgevers om het ‘menselijk kapitaal’ (een afgrijselijke term overigens) optimaal te benutten.

  Gezien deze waarnemingen, zou ik twee ‘oplossingen’ voor het beschreven dilemma willen voorstellen.

  1) Allereerst dient educatie niet alleen bepaalde vakbekwaamheden aan te leren, maar ook de vaardigheid om later in het leven deze vaardigheden uit te bouwen of andere vaardigheden aan te leren. In een samenleving die zo snel kan veranderen als de huidige, zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen van belang.
  2) We moeten ons als samenleving realiseren dat er een groep mensen is, die wellicht intellectueel, emotioneel of fysiek gezien niet in staat zijn het benodigde niveau van flexibiliteit en de benodigde vaardigheden te beheersen. Mijn vermoeden is dat, met toenemende druk op laaggeschoold werk, deze groep alleen maar zal toenemen. In een kapitalistische samenleving die inherent conformistisch is, moeten we ons afvragen hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook deze mensen in de maatschappij worden ingepast. Anders lopen we het risico dat een toenemend deel van de bevolking verwordt tot overbodig menselijk kapitaal, overbodig kapitalistisch restafval waar in de markt geen ‘vraag’ naar is en waarvan het bestaansrecht dus betwijfeld mag worden.

 13. Arno says:

  Gerelateerde discussie over ‘restafval van de automatisering’, over de oplossingen voor langdurig werkeloosheid: (door verkeerde opleiding, gebrek aan vaardigheden, of door ‘erosie van vaardigheden’ door langdurige werkloosheid)

  http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/04/15/companies-wont-even-look-at-resumes-of-the-long-term-unemployed/

  http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2011/08/a_tough_job_but_someones_gotta_do_it.html

  http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/05/how-much-structural-unemployment-was-there-during-the-great-depression.html

  Deel van de conclusie is dat overheden bijzonder weinig kunnen doen tegen langdurige werkloosheid, en dat er na de grote depressie van de jaren 30 een forse oorlog nodig was om het op te lossen. Hopelijk kunnen we dit keer een wat minder destructieve oplossing vinden..

 14. Jasper van s says:

  Dat je massa werklosheid niet kan voorkomen wil niet zeggen dat je niet je systeem zodanig kan inrichten dat je het minder in de hand werkt.
  Ofwel het opleiden voor de arbeidsmarkt is nog altijd beter dan hele volksstammen opleiden tot postzegel verzamelaars.
  daarmee los je de werkloosheid niet op maar je bent wel een constructieve partner bij het probleem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.