Ondanks de uitgesproken meningen van haar auteurs is Vrij-Zinnig in beginsel een politiek onafhankelijk platform. Onderstaande tekst is een ingestuurde oproep van DWARS secretaris Mariska Kortie aan de leden van GroenLinks. Discussie over haar oproep hoeft zich uiteraard niet tot leden van die partij te beperken.

Aankomende zondag is het congres van GroenLinks. Dit wordt niet zomaar een congres, maar het congres dat gaat bepalen hoe de partij verder gaat. GroenLinksers moeten goed nadenken over hoe zij de partij vorm gaan geven, zowel intern als naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de partij terugkeert naar haar kernwaarden: groen, links en vrijzinnig. Die laatste, vrijzinnigheid, wordt binnen de partij helaas nogal eens vergeten. GroenLinks moet daarom dit ideaal krachtiger gaan uitdragen, zodat duidelijk wordt waar de partij voor staat en wat het is dat haar leden met elkaar verbindt. Ik wil alle GroenLinksers oproepen om meer invulling te gaan geven aan het vrijzinnige gedachtegoed. Een eerste stap daarin is het stemmen voor het amendement van DWARS, waarin we oproepen om vrijzinnigheid als derde pijler van GroenLinks te benoemen. Vrijzinnigheid is namelijk de logische aanvulling op ‘groen’ en ‘links’: een eerlijke, duurzame samenleving is ook vrijzinnig.

GroenLinksers delen een visie op de wereld die het beste beschreven kan worden met het begrip vrijzinnigheid. Vrijzinnig is meer dan alleen een bijvoeglijk naamwoord: het is een bundeling van idealen. Tolerantie, zelfontplooiing, creativiteit, uitburgering en eigenzinnigheid vormen, volgens het Vrijzinnig Manifest dat DWARS vandaag heeft gepubliceerd, de basis van de vrijzinnige wereldblik. Juist nu moeten we die vrijzinnige kijk op de wereld aanwakkeren. De afgelopen eeuwen zijn er individuen opgestaan die vrijzinnigheid op hun manier predikten. Mensen als Martin Luther King, Harvey Milk en Aletta Jacobs zijn nu helden, omdat zij tegen de status quo in durfden te gaan. De huidige tijd van economische en ecologische crises vraagt bij uitstek om vrijzinnige geesten. Nu is een enkel individu niet genoeg om een verandering tot stand te brengen, er is een groep mensen nodig die samen tegen de stroom in willen zwemmen.

Laten we daarom samen strijden voor een open en tolerante maatschappij, waarin iedereen zich thuis kan voelen en waarin we diversiteit koesteren. Laten we samen een samenleving creëren waarin je jezelf kan ontplooien zoals jij dat wil en niet zoals er van je verwacht wordt. Laten we samen de creativiteit doen floreren, zodat ontwikkeling gestimuleerd wordt en iedereen kan genieten van de ontspanning die creativiteit kan bieden. Laten we samen streven naar uitburgering, een maatschappelijke transformatie die ertoe leidt dat oude, vastgeroeste denkbeelden en regels ons niet meer ongewenst beïnvloeden maar eenieder de vrijheid van gedachten, lichaam en identiteit kan voelen. En laten we samen eigenzinnigheid stimuleren, waardoor we bestaande kaders kritisch blijven benaderen en we onze vrijheid van meningsuiting durven benutten. Samen kunnen we de vrijzinnige samenleving verwezenlijken.

GroenLinksers, spreek jullie idealen duidelijk uit! Laat het besef dat vrijzinnigheid onontbeerlijk is (voor de partij en voor de maatschappij) doordringen in de partij en benoem deze derde pijler concreet. Laat de partij de voortrekkersrol op zich nemen om Nederland, én de wereld, stukje bij beetje vrijzinniger te maken.

DWARS, GroenLinkse jongeren heeft een amendement ingediend dat oproept om van vrijzinnigheid een prioriteit te maken binnen GroenLinks. Bovendien hebben de jongeren een Vrijzinnig Manifest geschreven om enerzijds een handvat te bieden over wat vrijzinnigheid inhoudt en anderzijds GroenLinks op te roepen weer een echte vrijzinnige partij te worden. Ga naar www.dwars.org om het Vrijzinnig Manifest te downloaden en stem voor het amendement!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.