Het was “feest” bij GroenLinks, gisteren. In de een-dag-lang durende scene rond de wel of niet kandidaatstelling van Tofik Dibi voor het lijsttrekkerschap is een hoop  gezegd over procedures. Die waren fout, en ondemocratisch, en stom. Exemplarisch is Ineke van Gent, die twitterde:

Hoewel procedures een makkelijk slachtoffer zijn, is de kritiek onterecht. Als één ding toch wel is aangetoond is dat het belang van zorgvuldige procedures.

Laten we even grofweg op een rijtje zetten wat er gebeurd is.

 • Op 7 mei lekte via Powned uit dat Tofik Dibi zich kandidaat wilde stellen. Volgens de procedure is het niet de bedoeling dat kandidaten campagne gaan voeren voor het moment dat de kandidatencommissie (die uiteindelijk het laatste woord heeft of iemand zich überhaupt kandidaat mag stellen) zich uitspreekt.
 • Onder druk van de (social) media (“we leven in 2012, je kan dit soort dingen niet onder de pet houden, bla bla bla”) besluit GroenLinks om hier van af te wijken.
 • Dibi kon de openbaarheid in en gaf 14 mei een persconferentie: BAM!

Maar gisteren werd uiterst pijnlijk duidelijk waarom er een procedure is die stelt dat lijsttrekkerskandidaten hun kandidatuur pas bekend mogen maken ná het oordeel van de kandidatencommissie: de commissie achtte Tofik Dibi ongeschikt. Dat is beschadigend en, laten we wel wezen, enorm lullig voor een Kamerlid.  Als de procedure netjes was gevolgd was dit binnenskamers gebleven (en had Tofik zelf kunnen kiezen of hij het in de openbaarheid had willen brengen).

Maar goed, het partijbestuur staat dan plotseling voor een duivels dilemma. Volgens de regels van de partij was een referendum eigenlijk niet meer aan de orde met slechts één geschikte kandidaat, aldus partijvoorzitter Heleen Weening. Ze zullen best geweten hebben dat dit besluit enorm veel heisa zou geven. Ondertussen is Dibi op weg naar het volgende tv-programma om zijn kandidatuur toe te lichten. Dat kan tot een uiterst pijnlijke situatie leiden, als hij op tv staat te vertellen waarom hij een geschikte leider is, terwijl tegelijk, of vlak daarna, hij niet voorgedragen wordt omdat hij ongeschikt zou zijn. Hem op dat moment naar het partijkantoor roepen om over de ontstane situatie te praten leek waarschijnlijk een logische stap. Ware het niet dat vervolgens opnieuw een hele geruchtenmachine op gang kwam en een shitstorm losbarstte op twitter. Mede ook met hulp van Tofik zelf, die twitterde:

en

 

Weinig mensen zullen Dibi deze uiterst nare situatie gunnen. De man zit nu al zes jaar in het parlement, hij werkt hard en zet zich oprecht in voor wat hij denkt dat goed is. Nu hij een stap verder wil en zich vier jaar nóg harder in wil zetten voor zijn partij als leider, krijgt hij te horen dat hij hiervoor ongeschikt is. Dit kan ook nog veel pijnlijker voor hem worden, omdat de kandidatencommissie nu ook openbaar moet maken waarom ze hem ongeschikt vinden. Ongeacht of de kandidatencommissie een punt heeft, dit is heel erg confronterend en zal voor hem waarschijnlijk voelen als een mes in de rug.

Als lijdend voorwerp in de hele situatie zijn de emotionele tweets van Dibi begrijpelijk. Anderzijds is er ook best iets voor te zeggen dat een politicus zich houdt aan de regels van je eigen partij en zich neerlegt bij een besluit van zo’n commissie. Minder begrijpelijk zijn in ieder geval de tweets van andere partijprominenten: Jolande Sap, Mariko Peters, Femke Halsema, Ineke van Gent: allemaal twitterden ze dat er gestemd moest gaan worden. Politici en aanhangers van andere partijen riepen, onder het motto ‘een dag niet gestookt is een dag niet geleefd‘, vrolijk mee. En allemaal onder het mom van “democratie” (Peters) “kunnen kiezen” (Halsema) “#feestvandedemocratie” (Van Gent en Van Tongeren). Ook Jolande Sap “zou het betreuren als er geen referendum kwam”. De algehele teneur, in de media, op twitter, en bij Knevel & Van den Brink, was dat GroenLinks een ondemocratische achterkamertjespartij aan het worden was en dat het partijbestuur het He-Le-Maal fout aan het doen was, met hun procedures.

Het is natuurlijk mogelijk om vraagtekens te zetten bij het concept ‘kandidatencommissie’ . Waarom zou je een apart orgaan, in een gesloten procedure, een voorselectie laten maken, in plaats van direct De Leden Te Laten Spreken? Daar valt iets voor te zeggen, al bleek bij de lijsttrekkersverkiezing van het CDA wel duidelijk het nut van een commissie die het kaf van het koren kan scheiden (waarmee ik overigens Dibi niet bij het Kaf wil onderbrengen). Echter, op het moment dat een partij kiest voor zo’n commissie, dan hebben de leden van die partij als congres er democratisch voor gekozen dat het spel zo gespeeld wordt. Die commissie krijgt een mandaat mee om op basis van een eveneens democratisch vastgesteld profiel de kandidaten te kiezen. Als GroenLinks dat anders wil, moeten de reglementen worden aangepast. Maar het is raar en unfair dat het partijbestuur wordt afgerekend op het feit dat het de huidige regels volgt en dat veel mensen eisen dat tijdens het spel de regels worden veranderd.

Juist door het partijbestuur te dwingen om af te wijken van de interne procedures wordt de interne partijdemocratie beschadigd. Want de kandidatencommissie is gepasseerd en de reglementen, het functieprofiel en de verkiezingsprotocollen worden genegeerd. Voor de kandidatencommissie moet dit overigens óók keihard zijn. Zij hebben zich wekenlang de blubber gewerkt om, onder grote tijdsdruk, naar eer en geweten een zo goed mogelijke afweging te maken. Vervolgens krijgen zij de zwarte piet toegespeeld.

Er is veel misgegaan de afgelopen dagen bij GroenLinks. Het is de vraag of de kandidatencommissie er verstandig aan heeft gedaan Dibi ongeschikt te verklaren, gezien het feit dat zijn kandidatuur al bekend was. Het is de vraag of het handig is dat het partijbestuur riep dat er niets aan de hand was en dat mensen rustig door moesten lopen. Maar de grootste vraag is toch wel hoe verstandig het is dat fractieleden en andere partijprominenten, via twitter en de media, hun eigen partijbestuur dwongen tot het overtreden van de regels en het passeren van hun eigen kandidatencommissie. Het lijkt heel verstandig dat, zoals Van Gent wil, het laatste woord bij GroenLinks nog niet is gesproken over de procedures. De vraag is echter of de woorden die zij wil spreken de verstandigste zijn, of dat haar en enkele andere prominenten wat reflectie past.

János Betkó vindt het ironisch dat een legitieme en democratische procedure door twitter buiten werking kan worden gesteld, in naam van de democratie.

28 Responses to Lofzang op de procedure

 1. Bart Linssen says:

  Janos, wat doe je nu! Ik deed zo hard mn best om van deze site een plek te maken waar je lekker ongenuanceerd over GroenLinks kon zeuren, kom je ineens met een van de meest redelijke en genuanceerde verhalen over deze partij in dagen! Daar gaat onze reputatie…

  • Janos says:

   Sorry! Weet je wat, als jij een zuur afzeikstuk schrijft, plaatsen we die gewoon maandagochtend, dan is deze alweer wat naar onder verschoven… 😉

 2. jasper s says:

  “Het is de vraag of de kandidatencommissie er verstandig aan heeft gedaan Dibi ongeschikt te verklaren, gezien het feit dat zijn kandidatuur al bekend was”
  Als iemand ongeschikt is dan is hij niet ineens geschikt als hij een mediahype is geworden. Als een commissie hebt dan moet die eerlijk kunnen oordelen.


  via twitter en de media, hun eigen partijbestuur dwongen tot het overtreden van de regels en het passeren van hun eigen kandidatencommissie.”
  Ik vind het niet zo erg als ondemocratische en onredelijke regels overtreden worden. Wel erg onhandig als mensen van dezefde partij dat via Twitter gaan schreeuwen. Hebben die mensen geen telefoonnummers, mail adressen enzo en een partijraad en dergelijke. Kans lijkt me best aanwezig dat het bestuur met iets minder harde hand hiertoe bewogen had kunnen worden.
  Het waren inderdaad lijkt mij de leden die het bestuur hadden klemgezet.
  Men kon immers moeilijk de regels gaan veranderen nog voor Dibi was afgewezen. Dat was helemaal oneerlijk geweest voor iedereen die zich ook kandidaat had willen stellen. En onafhankelijkheid van een commissie heeft ook wel wat.

  Dat Sap twittert dat ze geen moeite heeft met Democratie heb ik overigens alle begrip voor. Anders wordt zij in no-time weggezet als iemand die er zit dankzij haar ´vriendjes´ in de commissie.

 3. Robin says:

  Je zegt dat je bij het CDA zag dat een selectieprocedure niet zo verkeerd is, maar waarom dan?

  Ja oke Henk Bleker was een grap, maar kom op, het is toch niet zo omdat een klein groepje vindt dat hij niet geschikt is dat zij dan mogen spreken voor iedereen. Laat de mensen dat zelf bepalen.

  Hoewel aan de andere kant het mij wel deugd doet dat beide het cda en pvda niet met politieke wonderen als lijsttrekkers zijn aangekomen. Sybrand vind ik is een lijsttrekker voor de goede tijden. Hij raakt geen kiezers kwijt maar zal ook niet zoveel aantrekken. Samson leek eerst wel een “goede”, maar heeft in de situatie met het wandelgangenakkoord laten zien dat hij te verlamd is uit angst voor de SP om serieus mee te doen met oplossingen.

  Maar om op GL te blijven. Misschien is Dibi wel geschikt als GL leider. Hij is in ieder geval meer een persoonlijkheid dan die kleurloze Sap (ook leer je bij elke mediatraining dat er kwaad uitzien op tv je niet vooruit helpt).

 4. Ik vind de procedure correct en ook correct uitgevoerd.
  Ook als je je eigen leden wilt laten stemmen, werkt een onafhankelijke kandidatencommissie kwaliteitsverhogend.

  Wisdomn of the Crowd werkt alleen als de crowd een beetje is geïnformeerd

  De kandidaten commissie beoordeelt de kandidaten en heeft er indringende gesprekken mee.
  Dat kunnen de stemmers allemaal niet doen, daarom heeft de kandidaten commissie toegevoegde waarde.

  Het risico en dilemma om je kandidatuur eerder bekend te maken dan het oordeel van de commissie, is voor de kandidaat.
  Maar die heeft ook de vrijheid om er mee om te gaan zoals die zelf wil.

  De partij had de kandidaten overigens wel toestemming gegeven hun kandidatuur zelf en eerder bekend te maken, maar niet expliciet aangegeven in welke mate ze campagne mochten voeren.
  Gezien het vrijzinnige karakter van GroenLinks, moeten we aannemen dat die ruimte volop aanwezig was, en Tofik pakte de ruimte ook.
  Telkens meer risico nemend. Maar wel zijn eigen risico.

  Daarom blijkt nu de waarde van een onafhankelijke kandidaten commissie.

  Een lijstrekkerscampagne is een heel goede training voor Jolande, heeft ze nodig.

 5. Marc says:

  Ik ben het volkomen eens met deze analyse van János. Ik denk dat de bestuurders van Groenlinks er wijs aan hadden gedaan, toen de kandidatuur van Tofik Dibi eenmaal bekend was geworden, dat niet alleen maar passief over zich heen te laten komen. Discreet en off the record is er altijd van alles mogelijk, en vooral daarin onderscheiden ‘goede bestuurders’ zich van ‘inspirerende en effectieve leiders’.

  Ik bedoel het volgende. Toen enkele weken geleden de kandidatuur van Tofik Dibi bekend werd, had iemand uit het bestuur informeel met Tofik Dibi daarover kunnen praten. Vooral om zijn bereidheid te polsen zelf geen aandacht aan zijn kandidatuur te schenken. Dat had ongetwijfeld opgeleverd dat Tofik liever in de bekendheid trad.
  Het is voor beide kanten beter dat daar geen grote discussie over was ontstaan, dus het is goed om Tofik Dibi daar de nadelen van te laten zien, maar het zeker niet te verbieden. Ook niet de suggestie wekken dat het bestuur het niet goed vindt. Daarom moet het gesprek onofficieel en discreet, met wederzijds respect, gevoerd worden.
  Vervolgens had die bestuurder eens discreet bij de kandidatencommissie kunnen informeren hoe de kansen van Tofik Dibi lagen. Natuurlijk zonder dat bekend te maken, en zeker zonder ook maar de suggestie te wekken te willen beïnvloeden. Daar had deze bestuurder waarschijnlijk in een vroeg stadium geleerd dat de kansen van Tofik Dibi op een goedkeuring van de commissie niet groot waren.
  Vervolgens had de bestuurder nog een paar dagen tijd gehad om zich voor te bereiden op schadebeperking. Want het bekend worden van een negatief oordeel is zowel voor Tofik Dibi, als voor Groenlinks pijnlijk. Afgezien van of dat oordeel terecht is, uiteraard.
  Er zijn dan niet veel prettige ontsnappingen meer. Inderdaad, dat de kandidatencommissie helemaal geen oordelen meer geeft is een hele goede. De reden daarvoor moet dan zorgvuldig gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld: “Nu voortijdig de kandidatuur is uitgelekt, is het niet meer zinvol de rest van de voorselectie te doen. Wij hebben bij het vaststellen van de procedure te weinig rekening gehouden met het voortijdig bekend worden van kandidaten. Mede omdat er maar twee kandidaten zich hebben aangemeld, besluiten we alle kandidaten mee te laten doen met de stemming. In het vervolg moeten we dit waarschijnlijk anders organiseren”.

  En uiteraard bespreek je dat voor met zowel Tofik Dibi, Jolande Sap en de kandidatencommissie. Om discussies op Twitter voor te zijn. En je doet dat op een discreet moment, zeker niet door Tofik Dibi op het laatste moment een interview af te laten zeggen.

  Het had Tofik Dibi overigens gesierd, als hij had weten te voorkomen dat zijn kandidatuur was uitgelekt. Ook als lijsttrekker zou hij nog vaak te maken krijgen met delicate situaties. Het is een belangrijke vaardigheid om zulke situaties al in een heel vroeg stadium te herkennen, om dan nog bij te kunnen sturen. Het is jammer dat hij niet heeft beseft tot wat het voortijdig bekend worden van zijn kandidatuur zou kunnen leiden.
  Het lijkt er op dat ook Jolande Sap op de achtergrond niet heeft ingegrepen volgens die hierboven voorgestelde lijn, en het is duidelijk dat Heleen Weening niet het grootste talent is voor op de achtergrond manoevreren.
  Ook Femke Halsema had hier, met haar gezag en het haar toekomende respect binnen de partij op de achtegrond wat kunnen betekenen. Het is jammer dat zoveel hier de kansen lieten liggen.
  Hoewel het goed verlopen van dit soort processen, en het op de achtergrond bijsturen ervan, natuurlijk eigenlijk de taak van Heleen Weening is. Zo zie je maar weer hoe een bestuurlijke taak die redelijk uit de wind lijkt, bij falen opeens de kern van het politieke debat kan raken.

 6. jasper s says:

  Als je discreet met de commissie praat als voorzitter. En het lekt uit. Dan moet je openbaar weer gaan uitleggen wat je hebt besproken met de commissie, terwijl dit niet is vastgelegd.

  Dat de voorzitter niet wil beinvloeden is leuk. Alleen maak dat in de media maar eens duidelijk. Als de kandidatuur van Tofik kan uitlekken dan kan alles uitlekken. En het heeft ook wel wat Als tofik de eerste is die hoort dat Tofik niet door de test kwam. En dat Sap 15 minuten laten hoort dat zij er wel doorheen kwam. Of andersom.

 7. Thijs says:

  Goed en compleet stuk hoor, János. Punt is natuurlijk wel dat de kandidatencommissie een bepaalde opdracht heeft, maar ook een heleboel ruimte heeft om een interpretatie te geven aan die opdracht.

  Ze moeten kandidaten als ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ voor het lijsttrekkerschap bestempelen aan de hand van de volgende criteria en ‘indicatoren’:
  1. Is het gezicht van GroenLinks, “Heeft breed draagvlak binnen de partij en is een verbindende factor tussen alle geledingen en stromingen; Toont leiderschap, zowel in- als extern; straalt realisme en daadkracht uit; Zorgt voor een sterke positionering van GroenLinks; Gaat waar nodig strategische allianties met andere partijen aan.”

  2. Geeft politieke richting aan GroenLinks, “Geeft en houdt focus op de kernwaarden; Bepaalt met de stuurgroep Strategie en Communicatie de politieke strategie van de partij; Bouwt een coherente politieke agenda op voor de fractie en bewaakt koers en focus”

  3. Geeft professioneel en adequaat leiding aan de fractie, ”
  Geeft leiding aan de fractie en is verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen de fractie en tussen fractie en medewerkers, Landelijk Bureau en andere geledingen; Voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de Kamerleden in samenwerking met de kandidatencommissie.”

  Nou zijn dit grotendeels aspecten waarvan je kunt vaststellen / voorstellen in hoeverre iemand daar geschikt in is, maar niet dichotoom vaststellen dat iemand wel of niet geschikt is.

  Veel ‘spelers’ en prominenten hebben gisteren m.i. steken laten vallen, maar ik vindt dat een kandidatencommissie deze normen niet zo strikt zou moeten handhaven dat zelfs een kamerlid er niet aan voldoet. Een kandidatencomissie zou niet meer dan de grootste clowns eruit moeten filteren.

  Ik kan me prima voorstellen dat de kandidatencommissie van het CDA Henk Bleker, gezien zijn verleden, ook als ongeschikt voor het lijsttrekkerschap vond. Maar hij mocht toch meedoen.

  Democratie vereist vertrouwen. Vertrouwen in de capaciteiten van de kiezer, dat deze een geschikte kandidaat zullen kiezen. Maar ook berusting, wanneer de kiezer uiteindelijk niet kiest wie jij het liefste zou zien. Juist bij een partij als GroenLinks die democratie zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan, vind ik een dusdanig rigoreuze voorselectie niet gepast.

  (Bovendien vind ik het strategisch een nogal onhandige zet van de kandiatencommissie; konden weten dat, omdat zijn kandidatuur toch al bekend was, uitsluiting van Dibi tot veel commotie zou leiden. Maar dat terzijde.)

 8. Lisa says:

  Natuurlijk heeft een kandidatencommissie heel wat speelruimte en ik zie ook best dat Tofik prima in bovenstaande criteria in te passen is. En natuurlijk hadden er strategisch gezien misschien andere keuzes gemaakt kunnen worden. Maar het gaat er toch om dat er een commissie is ingesteld die via – zij het een omslachtige – democratische procedure een mandaat heeft gekregen. En dat die commissie nu een keuze heeft gemaakt waar bepaalde mensen het niet mee eens zijn.

  Zonder nu inhoudelijk iets te willen zeggen over de keuze die in dit specifieke geval gemaakt is, vind ik in ieder geval de manier waarop de commissie en het bestuur nu bejegend worden beneden alle peil. Vooral omdat dit op een medium als twitter gebeurt. Overigens baart het me ook zorgen voor mate waarin de kandidatencommissie haar taak nog fatsoenlijk zal kunnen uitvoeren. Gaat het nu zo zijn dat, wanneer zij er bijvoorbeeld voor kiest om bepaalde personen minder hoog te zetten dan dat de ‘partijtop’ wil, we weer een nieuwe twitterrel krijgen?

 9. jasper s says:

  “En natuurlijk hadden er strategisch gezien misschien andere keuzes gemaakt kunnen worden. ”

  Ook ingaande op deze quote

  (Bovendien vind ik het strategisch een nogal onhandige zet van de kandiatencommissie; konden weten dat, omdat zijn kandidatuur toch al bekend was, uitsluiting van Dibi tot veel commotie zou leiden. Maar dat terzijde.)”

  Ik zie dit punt nu bij twee mensen en ik snap het nog steeds niet. In mijn ogen toetst een commissie de kwaliteiten van een persoon. en dus is er geen ruimte voor strategisch handelen.
  Ik ging hier eerder op in. Als commissie vind je toch A, geschikt ofwel voldoet aan de criterea.
  Of B je vind iemand niet geschikt.

  Die persoon kan nog zo´n item worden in de media. Echter dat maakt hem toch niet ineens zomaar geschikt. Omdat hij toevallig Teveel in beeld is om strategisch nog een negatief cijfer op zijn bord te krijgen. tofik verdiende volgens de commissie geen 6. En dat is niet ineeens anders als zijn kandidatuur is uitgelekt. Toik heeft de kwaliteiten van Tofik.
  Als een commissie die mensen selecteert iets niet hoort te doen dan is het wel strategisch aanpassen aan de media. Een toetsingscommissie die speelbal wordt van de media heeft ook haast geen functie. Want de media bekijken we allemaal.

  • Lisa says:

   @Jasper, eens dat een toetsingscommissie geen speelbal moet worden van de media. Maar toch begrijp ik best dat commissies vaak, behalve met de geschiktheid van een persoon, ook een aantal andere zaken meewegen. Zou niet moeten, maar is wel begrijpelijk.

 10. tjark says:

  het is de vraag waarom de kandidatencommissie Tofik ongeschikt heeft verklaard in de wetenschap, dat ogv het reglement van GroenLinks hij dan geen kandidaat meer zou zijn? dat de commissie hem niet, of in ieder geval minder, geschikt vond dan een (of wellicht zelfs meer) andere kandidaten zou ook gebleken zijn als de commissie gewoon in haar rapport geadviseerd had Jolande als lijsttrekker te kiezen. heeft de commissie hiermee geprobeerd de weg naar de top voor Jolande te plaveien.

  het is vervolgens ook de vraag waarom het partijbestuur publiek heeft ingegrepen nog voordat een (eventueel) beroep door Tofik bij de geschillencommissie afgehandeld was. ik ben geen fan van de beroepsprocedure omdat ik vind dat die bij het Congres thuishoort, maar nu hij er is had hij eerst doorlopen moeten worden, met een gerede kans dat de geschillencommissie in het gelijk gesteld had en hij dus wel (weer) kandidaat zou kunnen zijn.

  en ik ben benieuwd naar het rapport van de kandidatencommissie, maar heb dat nog nergens kunnen vinden.

 11. jasper s says:

  Als je een geschillencommissie hebt dan neem ik aan dat die alle reglementen en zo moet afwegen. En dan een redelijk oordeel moet vellen. Dan had tofik denk ik niet dit weekend al een uitspraak gehad. Dan had Tofik nog lekker kunnen bungelen.

  En verder Als ik alles goed begrepen had toetst de commissie op basis van een profiel.

  Groenlinks heeft dit profiel vastgesteld in de wetenschap dat…. Echter als commissie die nog enigszins arbitrair wil toetsen zul je denk ik toch niet zomaar alles erbij moeten halen. Immers je krijgt een opdracht en daarin werd nadruk gelegd op het profiel.

  Jasper, eens dat een toetsingscommissie geen speelbal moet worden van de media. Maar toch begrijp ik best dat commissies vaak, behalve met de geschiktheid van een persoon, ook een aantal andere zaken meewegen. Zou niet moeten, maar is wel begrijpelijk.”

  Dat een commissie niet altijd alles zorgvuldig uitvoert kan ik begrip voor hebben. Echter blijft staan dat er binnen een zorgvuldig handelen alleen ruimte is voor het toetsen van de persoon aan de criterea. Dat dit moeilijk is begrijp ik. Maar als je een commissie instelt dan doe je andere kandidaten zeer veel tekort als je niet vasthoudt aan dit streven.
  Kijk je kan iemand die een indrukwekkend optreden heeft in een programma extra punten geven. MAar je kan hem niet stratisch naar voren schuiven omdat anders de media over iedereen heenvalt. Dan is het eind ook zoek. Als met Tofik vanwege de media de commissie gaat draaien omdat anders de partij in het verkeerde daglicht komt. Dan heb je straks bij de volgende verkiezingen straks 5 lijsstrekkers die met media strategie de commissie in een lastig pakket brengen.
  Geef je toe aan een dergelijke strategische afweging dan verlochend een commissie namelijk gewoonweg het profiel en de kwaliteit dat de grondslag is voor het bereiken van hun doelstelling. Ik zie dus geen enkele redelijke ruimte om als commissie strategische argumenten mee te nemen. Al heb ik er nog zoveel begrip voor.

  Juist het bestuur heeft een hele andere opdracht en kon dus wel meenemen dat de leden een verkiezing wenselijk konden vinden.

 12. Thijs says:

  @jasper s: door het tussen haakjes te zetten en er ‘terzijde’ bij te vermelden, wil ik aangeven dat het voor mij een op zijn hoogst secundaire overweging is. In de eerste plaats wilde ik betogen dat het langs de meetlat leggen van kandidaten op heel verschillende manieren ingevuld kan worden en de commissie dat in mijn ogen op een veel te strenge manier gedaan heeft. Daarnaast kunnen er dus strategische overwegingen plaathebben. Ik sluit me daarmee ongeveer bij Lisa aan; het is niet wenselijk dat een commissie zich (al te veel) met strategische argumenten inlaat, maar het gebeurt nu eenmaal.

 13. Hugo Besemer says:

  De kandidatencommissie had zich ook kunnen onthouden van een oordeel over de geschiktheid van kandidaten. Je zou als reden kinnen aanvoeren dat het oordeel niet meer relevant was, omdat er al een verkiezingsstrijd begonnen was. je kan ook zeggen dat een oordeel negatieve gevolgen zou kiunnen hebben (zoals gebleken is) . Procedures zijn als machines, alle essentiele onderdelen moeten het doen. Als sommige onderdelen er niet zijn, en andere onderdelen blijven doordraaien, kan er schade ontstaan en hoe dan ook kan de machine niet doen waar hij voor bedoeld is.
  Overigens: Als ik kijk naar het rijtje ‘Bekkers / Brouwer/Rabbae, Rosenmoeller, Halsema, Sap’ dan zijn opvolgingen bij GroenLinks altijd ad hoc gegaan, niet volgens vastgestelde procedures. Dat neemt niet weg dat een partij er wel een procedure voor moet hebben.

  • Een analyse van hoe de partijtop heeft gefunctioneerd die helaas zeker wat zaken bij de naam noemt die er zijn gebeurd. Toch vind ik de diskwalificaties van Dibi sterk overtrokken. Natuurlijk heeft Sap meer levenservaring die haar goed van pas kan komen, maar Dibi is tot meer in staat dan velen hem toeschrijven. Ik vond het debat van gisteravond daar een aardig voorbeeld van. Ik vind het erg verfrissend en goed voor het totale beeld van de partij dat ook zijn presentatie van GroenLinks dankzij deze verkiezingen de ether krijgt. Zo’n onaantastbare vanzelfsprekendheid hoeft het lijsttrekkerschap van Sap echt niet te zijn.

   • J. says:

    Natuurlijk. Dat is juist wat deze zaak zo raar maakt. Dat de commissie zelfs tweede kamerleden diskwalificeert. Volgens mij is dat ook wat de schrijver betoogd:

    “Het volmondig ongeschikt noemen van een prominent Kamerlid dat zich al jaren met zoveel toewijding, kracht, nuance, lef, eigenheid en visie profileert, is al erg genoeg. Het is niet alleen een devaluatie van Dibi, het is ook een belediging voor het eervolle ambt van parlementariër.”

 14. J. says:

  Trouwens, volgens mij wordt het nu echt een shitstorm. Als ik http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/22/afgewezen-kandidaat-lijsttrekker-groenlinks-bekend-oscar-dijkhoff/ lees, denk ik: oude jongens krentenbrood, achterkamertjes, daar bij GroenLinks.

  Ik sluit me wat dat betreft volledig aan bij de reactie van Thijs hierboven, zo’n commissie is prima om de clowns eruit te filteren (de Wesselinks, zullen we maar zeggen). Echter het wordt wat raar als het niet gaat om een voorselectie, maar om een inhoudelijke keuze.

 15. Arno says:

  Ware het niet dat ook ‘clown’ in dit geval onbepaald is en bij GL is die voorselectie er om de lijn van de partij ook te verzekeren. Verder kan je Dibi ook best een clown vinden. Als men bij GL wil dat de commissie alleen mafketels uitselecteert en niet op inhoud selecteert moeten ze het partijregelement aanpassen. Dibi heeft willens en wetens voordat hij ‘goedgekeurd’ was de openbaarheid gezocht en daarmee zelf het afbraakrisico genomen, dat was erg dom van hem.

  Verder is het erg raar om de regels niet toe te passen omdat zijn kandidaatstelling al bekend was, dan zal voortaan elke kandidaat die denk dat hij niet geschikt geacht zal worden voortaan zijn kandidatuur in de media gooien en kunnen ze die commissie net zo goed afschaffen. Regels zijn regels, ook voor Dibi, en die pas je niet tijdens het spel aan.

  • J. says:

   Ik ben het deels met je eens. Er kan voor gekozen worden een commissie van wijze mannen en vrouwen de opvolging van lijsttrekkers te laten regelen. Dat zou een werkwijze kunnen zijn. Ik vind dat niet ondemocratisch, want uiteindelijk kunnen burgers stemmen voor een partij die hen al dan niet aanstaat. Als je die procedure hebt moet je je er inderdaad ook aan houden.

   Echter moet je dan ook niet de schijn op willen houden dat er een lijsttrekkersverkiezing is. En dat doet GroenLinks nu wel. Zie mijn vorig commentaar: In dit geval is de “selectie” zo streng dat zelfs een kamerlid er niet doorheen komt. Dan kun je toch niet meer spreken van een verkiezing?

   • Janos says:

    Tja. Dat hangt er dus helemaal van af op basis waarvan de commissie de beslissing heeft genomen, en dat weet niemand. Misschien hebben ze heel zwaarwegende en legitieme redenen waarom hij het niet moet worden… dan is het knap lullig (en schadelijk voor de partij) als ze overruled worden door een aantal bekende (oud)fractieleden die via de media deze verkiezingen hebben afgedwongen. Misschien hebben ze ook geen goede redenen, ik weet het ook niet, maar ik vind het bizar dat iedereen nu de kandidatencommissie voor gek verklaard, oa omdat Tofik het nu goed doet in publieke optredens, terwijl niemand hun beweegredenen kent (wat ook niet zo gek is bij een sollicitatie, die horen m.i. vertrouwelijk te zijn).

 16. Arno says:

  Verder kan het nog heel goed dat een kamerlid heel goed is in publieke debatten en nog steeds niet breed genoeg is qua kennis om ook lijsttrekker te kunnen worden, volgens de criteria die GL zelf hanteert.

  Niks tegen goede kamerleden, maar je kan prima specialist zijn op een bepaald gebied zijn en toch geen goede lijsttrekker. Dat is niet aan Dibi om uit te maken maar aan de commissie door GL zelf is opgericht. Dibi wist dit toen hij lid werd, of op z’n minst toen hij zich kandidaat stelde, dus ik vind het nog steeds eigen schuld.

  Nu is er dus de situatie dat de commissie zich niet kan verdedigen, omdat ze dan hun nogal gevoelige argumenten moeten openbaren, wat weer in het nadeel van Dibi zou zijn. Als die jongen zich gewoon aan de procedure had gehouden, was dit allemaal niet gebeurd. Of hij voelde aankomen dat hij niet zo worden goedgekeurd, en dan is het wel een heel smerig spelletje van Dibi, maar dat is pure speculatie natuurlijk.

 17. Janos says:

  Ik had niet gedacht dat dit moment ooit zou komen, maar “wat Arno zegt”. Met uitzondering van die laatste speculatieve regel, a la.

 18. jasper s says:

  Het is weer zover. Groenlinks kamerleden lekken per hun kritiek naar de media. Dit keer over de procedure van de kiesommissie. Begrijp me niet verkeert mij best dat men een mening heeft,. Echter net als bij de zaak Dibi springt iedereen weer gelijk naar de media.
  Een van de redene voor het Succes van ondermeer de SP is dat dit soort zaken binnenskamers worden opgelost.
  Juist Kamerleden hadden moeten leren van de EK misere inplaats er voor de zoveelste keer een te creeeren voor de partij.

  P.s. ik weet dat het niet helemaal on topic is maar ik vond het wel een toepasselijk voortzetting van een toch al doodgelopen discussie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.