De politieke ontwikkelingen van de afgelopen week hebben twee zaken mooi geïllustreerd: dat de politiek soms nog wisselvalliger is dan het weer in April, en dat ook politici beter werken onder druk. Gelijk een projectgroep studenten werd er door wat inmiddels de ‘Kunduz-coalitie’ is gaan heten een begrotingsakkoord in elkaar gezet dat weliswaar geen schoonheidsprijs mocht verdienen, maar dat in ieder geval op tijd kon worden afgeleverd. Alzo kon Nederland dan toch voorkomen dat het van de ontstemde schoolmeesters in Brussel een onvoldoende zou ontvangen.

Inmiddels is er echter ook, als gevolg van deze onverwachte wending, een politieke strijd ontstaan over welke partij nu de overwinnaar is. Het electoraat lijkt de voorkeur te geven aan het trio van de Kunduz-coalitie, maar deze ligt verder wel zwaar onder vuur vanaf haar flanken. Ook zijn er genoeg commentatoren die de kant kiezen van de Partij van de Arbeid in haar verzet tegen dit akkoord. Ook hier op Vrij-Zinnig woedt deze strijd inmiddels hevig.

Mijn eigen opvatting is dat de afgelopen week vooral kan worden gezien als een overwinning van de VVD. In de peilingen heeft deze partij weliswaar twee zetels moeten inleveren, maar anderzijds heeft zij wel een behoorlijke tactische overwinning geboekt. Zelfs als geen opzet was, en ik ben zeker de laatste om Mark Rutte het tactisch genie van een Julius Ceasar toe te dichten, zien we hier een uitmuntend voorbeeld van de eeuwenoude ‘verdeel en heers’ strategie.

Want wat is er immers gebeurd? Eerst heeft de VVD, met medewerking van een gewillig CDA en bijzonder uitgesproken PVV in Brussel de 3%-norm in beton laten gieten. Door dit beleid allereerst te verkopen als gericht tegen de perfide en spilzieke Zuid-Europeanen kon de VVD hier de PVV gebruiken als instrument om de nalatenschap van Zalm in ere te herstellen. Het zal de VVD echter zeker niet zijn ontgaan dat deze norm haar ook op binnenlands niveau van dienst zou kunnen zijn. Niet alleen werkt een plafond aan de overheidsuitgaven automatisch in het voordeel van de partij die het inkrimpen van de overheid als raison d’être heeft, maar het werkt tegelijkertijd als beperking van de politieke tegenstanders. Bovendien geeft het de VVD een uitgelezen mogelijkheid om bij het invoeren van impopulaire maatregelen Brussel tot zondebok te maken.

Toen deze horde eenmaal genomen was, kon de PVV zonder al teveel problemen overboord gezet worden. Dat Wilders uiteindelijk zelf verongelijkt de onderhandelingen verliet, is voor de VVD alleen maar aangenamer. Vervolgens kon de VVD de collaboratie van de PVV bij het tot stand komen van de gewraakte 3%-norm tegen haar uitspelen, hierin gesteund door de nationale media. Want hoewel de positie van de PVV vanuit een puur nationalistisch oogpunt zeker logisch is, is zij desalniettemin bijzonder openlijk en dus pijnlijk hypocriet. Zelfs een nationalist als Wilders siert het niet dat hij, als het hem uitkomt, via Brussel wel eisen aan de Grieken wil opleggen, maar deze zelf weigert te ondergaan. Het dwepen met de Nederlandse ouderen kon dit meten met twee maten geenszins verhullen.

En zodra de PVV haar rol had vervuld en was afgedankt, wist de VVD zich bijna onmiddellijk gesteund door het Kunduz-trio. Dit mag geen verrassing genoemd worden, aangezien deze partijen al veel eerder hadden aangegeven bereid te zijn tot samenwerking als de VVD de PVV maar buiten de deur zou zetten. De ietwat dweperige bereidwilligheid van deze partijen gaf de VVD ook de ruimte om de PvdA bij voorbaat al de deur te wijzen, daar laatstgenoemde niet nodig was voor een meerderheid in het parlement. De voordelige bijkomstigheid was dat de VVD hiermee meteen een wig wist te drijven tussen de verschillende ‘linkse’ en ‘progressieve’ partijen. Immers, het Kunduz-trio kon niet anders dan stelling nemen vóór het gesloten akkoord, terwijl de buitenstaanders gedwongen waren er stelling tégen te nemen. In de daaropvolgende discursieve strijd lijkt het Kunduz-trio de overhand te hebben, dankzij succesvol gebruik van de bloemrijke retoriek van ‘noodzaak’, het ‘over de schaduw heenspringen’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’. De gekozen bewoording is hier veel minder relevant dan het gegeven dat een nominaal linkse partij als GroenLinks nu het beleid van de VVD moet verdedigen tegen twee andere linkse partijen. Eveneens vindt de PvdA zichzelf nu in hetzelfde kamp als de SP, terwijl het daar nu juist geen gezamenlijk front mee wilde vormen.

Zo bezien lijkt de VVD hier dus de meeste vruchten van te plukken. De partij heeft zich weten te ontdoen van de labiele en internationaal compromitterende PVV en heeft een akkoord kunnen sluiten dat zelfs aan ruggengraatloze vazal-partij CDA een schijn van daadkracht verleent. Door GroenLinks en D66 uit te spelen tegen de PvdA heeft de VVD een eventueel samenwerkingsverband tussen deze partijen een klap toegebracht voordat ze er zelf goed en wel aan begonnen waren. Tussen de bedrijven door hebben de salonseculieren zich zelfs nog kunnen ontdoen van de enigszins beschamende noodzaak tot samenwerking met de SGP. En mocht het voor de komende verkiezingen opportuun blijken om de nare schaduw van de gijzelconstructie af te werpen, kan er altijd nog voor worden gekozen om de huidige besmette partijtop a-la Verhagen te vervangen. 

Uiteindelijk is het natuurlijk nog afwachten wat de verkiezingen ons zullen brengen. Maar voor zover de VVD een ‘verdeel en heers’ tactiek beoefent, heeft zij het eerste deel daarvan behoorlijk weten uit te voeren.

Tagged with:
 

20 Responses to Divide et Impera

 1. jasper s says:

  Volgens mij lijdt rutte wel flink gezichtsverlies door deze gang van zaken. Hij heeft maandenlang gewacht en gepraat met de PVV. Zijn kabinet is na 1,5 alweer gevallen. beide zijn geen teken van god leiderschap.
  Het CDA daarentegen was van af het begin af aan sceptisch over deze coalitie. Tevens heeft Jan kees een akkoord in elkaar getimmerd. Volgens mij spit deze partij er dan ook meer garen bij

 2. Frank says:

  Ah, maar daarom heb ik in het hele stuk ook gepoogd consistent ‘VVD’ te gebruiken, en niet ‘Rutte’. Dat Rutte e.e.a. valt aan te rekenen wat betreft leiderschap en zijn kruiperige gedrag richting Wilders zal ik niet ontkennen. Maar de VVD, als partij, kan dat gewoon net als het CDA oplossen door haar gezicht in dit kabinet te lozen en met een schone lei verder te gaan.

  • Maar bedoel je nou dat de VVD Rutte zelf moet opofferen? Want de VVD gaat Rutte echt niet opofferen. Althans niet de komende jaren. De VVD heeft het tijden niet zo goed gedaan als nu met Rutte.

   Eventueel zou de VVD wel wat rancuneuze types als Henk Kamp of Ton Elias kunnen droppen en hen de schuld proberen te geven van het paupere beleid van de afgelopen jaren, maar of de kiezers daar werkelijk in zouden trappen…

   Maar vooralsnog is daar volgens mij uberhaupt geen aanleiding toe. De VVD doet het goed in de peilingen en zal waarschijnlijk zelfs nog een aantal PVV stemmen terug weten te winnen bij de electorale aftocht van Geert.

 3. Frank says:

  Van mij moet de VVD niets. Maar ze hebben natuurlijk altijd de optie om een leider te lozen wanneer deze te zeer gecompromitteerd is. Met Rutte lijkt dat vooralsnog inderdaad niet nodig, omdat het falen van dit kabinet, het slepen van de onderhandelingen en het gedweep met Wilders hem blijkbaar niet aankleeft. Maar mocht het nodig zijn, dan is de VVD vast net zozeer in staat als het CDA of de PvdA om het boegbeeld van de partij te vervangen.

  Maar zoals je zelf al aangeeft, als het Rutte et al lukt het falen van de onderhalingen grotendeels op het conto van een onwillige Wilders te schuiven, en als er hier en daar nog wat meer opluchting vanuit het kabinet wordt geventileerd over het ontsnappen uit de gijzel-constructie, dan denk ik dat men bij de verkiezingen allang weer vergeten is welke rol Rutte speelde ten tijde van een Polenmeldpunt, en dergelijke zaken.

  • Uiteraard bedoelde ik “volgens jou zou kunnen opofferen om te…”. Maar toch is het een groot verschil: Maxime Verhagen is sinds jaar en dag de “bad cop” van het CDA. Het vertrek van Verhagen zal geen enkele stem kosten. Het vertrek van (inmiddels) populaire Rutte daarentegen zal ook met verlies van stemmen gaan.

 4. jasper s says:

  HEt was al met al toch beter voor de VVD geweest als ze een krachtdadig en eenduidig bezuinigend kabinet hadden gehad. Uiteraard kan men Rutte lozen echter kabinetsverantwoordelijkheid geeft dit soort mensen vaak een premier bonus. Als Rutte dan een blok aan je been wordt dan is dat toch geen mooi scenario. Verder mis ik je mening over waarom het CDA niet de grote winnaar is van deze maand. Die hebben immers van meet af aan laten merken dat regeren met de PVV tegen wil en dank was. Nu hebben ze een belangrijke criticaster een gevoelige klap toegebracht en was het hun de Jager die de regie herstelde waar Rutte die kwijt was.

 5. Arno says:

  Ik heb twee problemen met dit stuk. Het eerste is dat niet de PVV maar de PvdA de regering op alle Europa-punten aan een meerderheid heeft geholpen. Dat nu blijkt dat die 3%-regeling ook op ons van toepassing is en dat de PvdA er dan meteen probeert onderuit te komen met een ‘uitzonderlijke situatie’, vind ik nogal laf. De PvdA was in principe voor die 3%-norm, blijf dan bij je standpunt.

  Verder, al is het een vooropgezet plan van de VVD, wat mij zeer onwaarschijnlijk lijkt, wat is er dan mis mee? Gewoon goed gespeeld, toch? Als GL stemt voor een pakket wat ze niet kunnen verdedigen tov de andere linkse partijen, dan is dat juist een mooie manier om zich af te zetten tov die twee partijen. En dat de PVV zo de schuld toegeschoven krijgt kan ik al helemaal niet erg vinden.

  En ja, natuurlijk had de VVD vanaf het begin afaan liever zonder de PVV een stabiele regering gevormd. Het probleem was dat de VVD haast niet anders kon door de enorme winst van de PVV en het falen van de paars-plus onderhandelingen. Waarom de paars-plus onderhandelingen niet lukten zullen we nooit precies weten, maar ik vind het erg waarschijnlijk dat er volgens de VVD dan niet genoeg bezuinigd zou zijn. Dat was het enige voordeel van regeren met de PVV: die zeiden ten minste dat ze dat wel wilden. Dat de PVV nu puntje bij paaltje komt uiteindelijk toch niet bleek te willen bezuinigen, vind ik niet de schuld van de VVD. Ondanks dat is het natuurlijk geen pluspunt voor Rutte op zijn CV, maar ook niet bepaald het einde van z’n carriere.

 6. Janoz says:

  Arno: eeeh, die laatste alinea… van je.

  Ten eerste heeft Rutte als ik mijn niet vergis vanaf het begin een voorkeur uitgesproken voor regeren met de PVV, dus dat heert niets met het mislukken van de onderhandelingen van Paars+ te maken.

  Ten tweede is Rutte die onderhandelingen ingegaan met een aantal taboes op nodige hervomringen op bijvoorbeeld de woningmarkt (zijn onzalige ‘piketpaaltjes’), waardoor eigenlijk alleen met CDA en PVV regeren een optie was.

  Ten derde hebben alle andere partijen in Paars+ indertijd aangegeven ook tot 18 miljard te willen bezuinigen.

  Ten vierde heeft Rutte helemaal geen 18 miljard bezuinigd, in zijn begroting zitten miljarden van het vorige kabinet en ook een aantal ongedekte bedragen (zoals minder afdracht europa, verkleinen parlementen waar grondwetswijziging voor nodig is).

  Ik ben bang dat je gelijk hebt dat het niet het einde is van de carriere van Rutte, hij zal ongetwijfeld nog veel meer kapotmaken dan hij reeds gedaan heeft. Maar wat ik jammer vind is dat je blijkbaar een hoop halve waarheden en wat onwaarheden nodig hebt om de VVD te verdedigen. Kom op, als trouw aanhanger lukt je dat toch ook wel met argumenten die wel kloppen?

 7. Arno says:

  Wat ik begrepen heb van de paars-plus onderhandelingen is inderdaad dat aan de HRA voor de VVD niet te tornen viel. Maar qua miljarden lag volgens mij voor de andere partijen de max zo rond de 11 a 14 miljard. En dat is denk ik belangrijker geweest dan die HRA, want daar heeft de VVD nu ineens wel aan getornd om maar een akkoord te bereiken.
  Verder heeft Rutte destijds inderdaad aangegeven dat regeren met de PVV wel zou moeten worden onderzocht ivm de verkiezingsuitslag, dat is niet hetzelfde als dat het zijn voorkeur zou zijn.
  Qua ongedekte begroting ben ik het niet geheel met je eens. Dat miljard bij de EU is inderdaad nog twijfelachtig, maar de regering heeft zich wel erg hard gemaakt voor matiging van de begrotingen van de EU voor 2012 en nu weer voor die van 2013. En matigen van de EU-begroting betekent ook minder afdracht aan de EU voor ons. De rest van die 18 miljard zat grotendeels in de pijplijn maar is nu door de val van het kabinet gestrand.

  Dat verkleinen van het parlement is idd lastiger maar dat gaat ook niet om miljarden. Dat was meer een symbolische daad om te tonen dat de regering ook op zichzelf zou bezuinigen.

  Verder vind ik natuurlijk niet dat Rutte iets kapot heeft gemaakt en ik denk ook niet dat de VVD het bezuinigen zo super leuk vindt. Pijnlijk maar noodzakelijk zou ik het noemen.

 8. Janoz says:

  “Verder vind ik natuurlijk niet dat Rutte iets kapot heeft gemaakt”

  Dat dacht ik al 😉

  Ik weet niet uit mijn hoofd waar de overige ‘gaten’ in die 18 miljard zaten, maar volgens mij waren het er nog een paar. Dat verkleinen van het parlement is idd grotendeels symbolisch, en onzalig imho, zie ook http://vrij-zinnig.nl/wp/2011/08/08/minder-kamer-meer-geld-minder-wat/, maar dat terzijde.

  Maar laat ik deze 1 mei maar gebruiken om braaf te arbeiden en geen google search te houden, misschien kom ik er morgen ofzo nog op terug.

 9. Arno says:

  Haha, ja dat heb ik altijd belachelijk gevonden: dat driekwart Europa een vrije dag krijgt op de ‘Dag van de Arbeid’…

  Dat het verkleinen van het parlement niet perse nuttig is ben ik met je eens, maar daar is inderdaad al uitgebreid over gediscussierd.

 10. jasper s says:

  Vind je dat inderdaad belachelijk. Is waardig werk niet iets dat brede steun verdient. Zelfs in de landen die blij zijn dat ze onder de onderdrukking van Rusland uit zijn wordt het massaal gevierd.
  Dit betekent trouwens niet dat het verboden is om de handen uit de mouwen te steken op 1 Mei.

  “En ja, natuurlijk had de VVD vanaf het begin afaan liever zonder de PVV een stabiele regering gevormd.”
  Laten we wel wezen Rutte had de partners in 2010 voor het uitkiezen. Hij kon Paars plus, Centrum liberaal of over de rechterflank. Het werd de rechter flank maarja als je dat meteen doet dan staat dat zo bruut.

  Als Rutte niet met de PVV wouw wat had hij dan moeten doen. Met 2 centrum linkse partijen wilde hij in ieder geval niet namelijk.
  Met VVD, CDA, CU zeker. Hoef je die flank tenminste niet uit te leggen dat je in het landsbelang met de rooie rakkers omgaan. En zelfs nog met de roodgroene rakkers erbij. Ja CDA, VVD, PvdA had men leuk gevonden. Kon de PvdA zichzelf decimeren tegenover de SP en de PVV en kon het destijds aan de VVD vastgeklonken CDA, als ze geluk hadden nog een beetje profiel overhouden.

  Uit de campagne bleek weinig sympathie voor het centrum. Uit de hakken tijdens de Paars plus onderhandelingen bleek niet veel anders Komt bij dat een flink deel van de begroting bij samenwerking met de PVV bestond uit bestuurlijke voornemens in het ambtenaren apparaat. Zo van de overheid moet efficienter! Niet stap 1, 2,3,4 leiden tot een uit te rekenen bezuiniging. En tja als je dan 3 jaar verder bent en de economie ziet er anders uit heeft Niemand het er meer over. De VVD was hetr gat naar links toe gewoon groot aan het maken en dacht daar gunstig mee weg te komen. Was ook min of meer omdat PVV anders ruimte kreeg.

  Wat die 3% norm betreft. Jij vergeet voor het gemak het hele verhaal achter die norm dat PvdA verkondigd. De 3% Norm is voor de PvdA een lange termijn verhaal. Althnans sinds de neergng van eind 2011. Dat Italie, Belgie, Portugal en Frankrijk niet aan de 3% norm zitten en op termijn problemen hebben is heel wat anders dan AAA/AA Nederland dat een jaartje overslaat en een procent duikt. Jij doet maar weer net alsof het PvdA geen donder uitmaakt wat er uit de begroting rolt. Allemaal erg stereotype wat ik hier lees. Dat een land solide begroting voorop stelt wil niet zeggen dat men ieder jaar de cijfer fetisished gaat uithangen.

 11. Arno says:

  Ja, ik vind het belachelijk dat men daarvoor VRIJ krijgt. Dat betekent niet dat ik het belang van werken onderschat, maar ik vind het vreemd dat te vieren door vooral niet te werken.

  Wat men nu ziet zijn jaarlijkse krakersrellen, zoals gisteravond weer in Amsterdam. Die hele ‘jullie wetten, niet de onze’-instelling vind ik verschrikkelijk. Nu is 1 mei gekaapt door krakers, communisten en ander anti-kapitalistisch gespuis, wat het liefst elke dag tot 14.00 uitslaapt en vooral zo min mogelijk doet. Dat gespuis geef ik liever geen podium.

  Het midden van je betoog hangt net zo goed aan vooroordelen aan elkaar als wat ik stelde, dus dat behoeft geen uitleg.

  Verder, als de PvdA vindt dat de 3%-norm alleen op de lange termijn moet gelden, moeten ze hem niet per 2013 laten ingaan. Ze namen voor het gemak aan dat wij wel veilig zaten en toen de rapen gaar bleken te zijn gaven ze niet thuis. Dat vind ik zwak.

  • Herman says:

   Je pakt wel heel makkelijk de dingen die jij graag wil horen uit de media op he? Ten eerste ging het in Amsterdam gisteravond niet om een krakersbetoging, maar om een anarchistische betoging. Zo heeft dat ook op de posters aangekondigd gestaan. Dat politie en media graag doen alsof het met het kraken te maken heeft is vooral een tactiek om de aandacht van het doel af te leiden.

   Ten tweede heeft de ME, zoals wel blijkt uit het artikel over de demonstratie in de papieren Volkskrant van vandaag, ook niet bepaald haar best gedaan om de-escalerend te werk te gaan. Sterker nog, er lijkt bewust veel geweld ingezet te zijn. Van tevoren was Van der Laan eigenlijk al een excuus aan het zoeken om de inzet van fors geweld te legitimeren. In de media werd namelijk van tevoren al flink geänticipeerd op dat de anarchisten rellen gingen schoppen.

   Ten derde is het jammer dat de media alleen aandacht besteed aan de anarchistische demonstratie. Gisteravond was er eveneens in Amsterdam een socialistische bijeenkomst met interessante sprekers, een behoorlijke opkomst en veel informatie van socialistische organisaties. Omdat dat op een leuke manier verlopen is, hoor je daar in de media echter niets over.

   Ter illustratie even een filmpje waarop is te zien hoe de ME een fuik maakt om er zeker van te zijn dat niemand aan het geweld van de politie kan ontsnappen. Deze mensen worden bewust in de val gedreven. Dat soort laffe paramilitaire tactieken horen niet in de Nederlandse rechtsstaat thuis.

   http://www.at5.nl/artikelen/80417/video-vuurwerk-en-charges-bij-demonstratie

  • jasper vs says:

   “Ja, ik vind het belachelijk dat men daarvoor VRIJ krijgt. Dat betekent niet dat ik het belang van werken onderschat, maar ik vind het vreemd dat te vieren door vooral niet te werken. ”
   Ik had het over waardige arbeid. dus geen slavernij enzo. Geen kinderarbeid. Het lampje wil niet echt branden geloof ik. Wacht dacht je van de positie van flexwerkers in Nederland of van die van arbeiders wereldwijd.
   en dan ga jij een punt maken van 1 dag vrij. Alsof de Nederlander 365 dagen of 5×52 dagen werkt.
   Kijk zoals ik al zei het is niet verboden om de handen uit de mouen te steken. En wellicht kan je een dag maken waar maatschappelijk projecten ter bevordering van het waardige arbeids aanbod op de aardbol met werktijd kunnen worden ingevuld.
   Dat wordt er alsnog niet op de reet gezeten en bevorder je ook nog de economie. Echt onbegrijpelijk dat iemand bij een dag van de arbeid met deze wereldwijze omstandigheden en onze eigen geschiedenis gaat zaniken over een paar uur dat er minder gewerkt wordt.

   Nu is 1 mei gekaapt door krakers, communisten en ander anti-kapitalistisch gespuis, wat het liefst elke dag tot 14.00 uitslaapt en vooral zo min mogelijk doet. Dat gespuis geef ik liever geen podium.

   Juist dat voorkom je door het als samenleving op te pakken. Maarnee jij gaat zaniken op de traditie. denk je dat 1 Mei in heel Europa alleen door krakersgespuis wordt gevierd. Laaat me niet lachten. Tja en als je het anders op wil lossen zal er een flinke veiligheidsverodening afgekondigd moeten worden op 1 mei. Dat zal Arno als rechtgeaarde liberaal vast mooi vinden. Op een dag die gaat over arbeidsrechten.

 12. Matthijs says:

  “Eerst heeft de VVD, met medewerking van een gewillig CDA en bijzonder uitgesproken PVV in Brussel de 3%-norm in beton laten gieten.”

  Ik vind het vreemd dat je de 3%-norm zo sterk aan de VVD ophangt.

  De 3%-norm is al in 1992 afgesproken in het Verdrag van Maastricht (kabinet CDA/PvdA). In Paars-I is het Stabiliteits- en Groeipact gesloten om die norm te bestendigen. Alle kabinetten sinds 1997 hebben met hetzelfde enthousiasme de norm verdedigd. Of de premier nou Kok, Balkenende of Rutte was en de minister van Financiën nou Zalm, Hoogervorst, Bos of De Jager. En volgens mij hebben alle partijen in de regerings-, gedoog- of lentecoalities de norm van harte omarmd en verdedigd. Dat zijn inmiddels alle partijen in de Tweede Kamer op de SP en de PvdD na.

  Kortom, bijna alle partijen dragen verantwoordelijkheid voor de 3%-norm en dat heeft weinig met de VVD te maken. Je kunt hooguit zeggen dat Rutte en De Jager de norm in Nederland nóg enthousiaster hebben uitgedragen, mede vanwege de eurocrisis, dan hun voorgangers Balkenende en Bos al deden. Maar die hielden er net zo goed aan vast in alle Europese vergaderingen.

 13. Arno says:

  Dat wist ik niet maar na een wiki-check blijkt het te kloppen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_begrotingsdiscipline. Dan moet de PvdA echt z’n muil houden en gewoon doen waar ze zelf ook altijd voor waren, stelletje hypocrieten. Lekker zaniken op anderen die niet voldoen, maar zodra je zelf niet voldoet doen alsof je neus bloed.

  Verder is dat gedoe over 1 mei slechts bedoeld als grapje, geen groot punt. Vier vooral je feestdag hoor, alleen het uitschot dat het aangrijpt voor rellen en vernielingen mag wat mij betreft de cel in.

  En verder: alles wat de media niet haalt is in deze tijden niet gebeurd. Een bijeenkomst van wat socialisten kan best gezellig voor hun zijn, maar niet van belang als de berichtgeving wordt gekaapt door diezelfde vernielende krakers/anti-kapitalisten/communisten (potato potato to me).

 14. jasper s says:

  Ik had het twee reacties gelede ongeveer over die visie van de PvdA op de norm. Arno doet alsof zijn neus bloed. De Pvda beargumenteert een visie op begrotingsdiscipline die ver gaat dan de portemonee trekken als het uitkomt of als ik naar Arno luister in overvloede en ook niet uitgaat van 3 % alsof het en heilige norm is. Inplaats van een richtlijn. Opvallelnd je wenst niet in te gaan op wat Samson zegt. Je praat gewoon je riddeltje.
  Verder levem we niet meer in de jaren van toen de bomen tot in de hemel reisde Arno. Dat Kok zich redelijk aan de 3% norm hield maakt hem in mijn ogen geen betere leider dan Samson.

  En verder: alles wat de media niet haalt is in deze tijden niet gebeurd. Een bijeenkomst van wat socialisten kan best gezellig voor hun zijn, maar niet van belang als de berichtgeving wordt gekaapt door diezelfde vernielende krakers/anti-kapitalisten/communisten (potato potato to me).”
  Ik heb op radio 1 van beide niks gehoord nogh op 1 mei s´avonds nog op 2 mei s´´ochtends. Dus ja wat moet ik dan denken van die kaping.
  Ik verklaar de berichtgeving niet heilig. trouwens. En verder nogmaals In landen waar de dag van de arbeid wel breed gevierd wordt. draait het daar om krakersrellen?

 15. Arno says:

  Ach, je kan het wel blijven ontkennen maar dat heeft bijzonder weinig zin. Het is gewoon een natuurlijke reflex van de socialist om als het geld op is vooral niet te kijken waar het naartoe gaat en de belastingen te verhogen. Dat zien we nu weer in Frankrijk waar Hollande het laatste restje vertrouwen van de markten in Frankrijk om zeep gaat helpen met z’n 75%-regeling.
  Verder kan Samson wel zeggen dat voor hem de 3%-norm een richtlijn is, daar denken ze in Brussel heel anders over. Nederland kan met gemak die norm halen en dan is er dus geen sprake van een bijzondere uitzonderingspositie. Kan Samson hoog of laag springen, maar dan krijgen we gewoon 1.2 miljard euro boete, waarvan we zoveel leukere dingen kunnen doen.

 16. jasper s says:

  Ontkennen? Ik geef gewoon een genuanceerd beeld. War jij vervalt in generalisering en stereotypen ga ik inhoudelijk de discussie aan.

  Dat Nederland die 3% norm vermoedelijk best kan halen is duidelijk. Dat het niet beter voor onze economie is om via eerst een daling van ik geloof ruim 4, zoveel naar 3, nog wat en dan naar 2, zoveel te gaan, is echter over te discusieren. Werkloosheid, economisce groei, goede al dan niet fysieke infrastuctuur en een minder risicovol verdienmodel met minder afhankelijkheid zijn stuk voor stuk net zo belangrijk voor een gezonde overheidsfinancien. De crisis treft Nederland namelijk harder dan bijvoorbeeld Duitsland en Belgie en daar mag best naar gekeken worden.

  Dat jj zonder uberhaupt samsons plan te behandelen of naar de stand economische effecten het niet alleen akeurd maar er ook al ervanit gaat te weten wat de EU gaat doen is ook nogal makkelijk. Natuurlijk zegt men niet direct dat Nederland het rustig aan mag doen. Dan staan er namelijk morgen 10 andere landen op de stoep. Dat is echter heel wat anders dan dat een degelijk plan om begrotingsevenwicht te bereiken gesteund door alle belangrijke partijen behalde de PVV direct zou worden afgewezen.

  Verder is Hollande, hollande en samson samson. Je bent behooorlijk aan het generaliseren. Iemand als Bill Clinton was bijvoorbeeld een van de meest sociale presidenten en een van degene met de beste begroting. Ook in landen als Zweden, Duitsland en diverse anderen hebben regelmatig sociaal democraten gezeten die goed op de portemonee lette. En sap zal bij jou wel gelijk niet meer bij de sociale stroming horen nu ze een belangrijke pilaar vormt van de Rutte begroting. Verder is niet ieder vorm van lastenverzwaring altijd fout en iedere vorm van kosten terugdringing altijd goed. Neem de huidige bezuingingen op de psychiatrische zorg. Het is zee de vraag of de kas daarvan gezonder wordt of dat je gewoon de kosten doorschuift. Neem het eindeloos uitstellen van de aanpak van de HRA. Die had 6 jaar gelede al beperkt kunnen worden toen er nog geen huizencrisis was,
  Ik ben trouwens ergens anders in discussie over of de PVV wat bereikt heeft met haar regeringsdeelname. Dat thema komt dichtbij dit topic. Want hoewel je kan betwijfelen of de VVD profiteert van de afgelopen 1,5 jaar als het om haar electorale positie gaat kun je volgens mij wat zeggen over de PVV. Het lijkt er namelijk op dat Rutte diverse zaken heeft kunnen realiseren uit het VVD programma. Terwijl Geert door zijn vroege exit volgens mij maar bar weinig in handen heeft gekregen. Hadden Koppejan en Ferrier mischien toch een punt toen ze zeide dat Wilders werd blijgemaakt met een dode mus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.