Oke, ik geef het toe: ik heb het niet zo op Jolande Sap. Toen ik begreep dat de nieuwe leider van GroenLinks politieke economie had gestudeerd, hoopte ik dat de partij weer wat linkser zou worden. Dat de voormalig pacifistische partij vervolgens instemde met Kunduz, was al een grote teleurstelling. De afgelopen 1,5 jaar is het echter niet veel beter geworden.

Maar nu is het helemaal uit de klauwen gelopen. Sap heeft haar partij, samen met de VVD, CDA, D66 en de CU, verbonden aan een akkoord waarin ze onder meer afspreekt de BTW te verhogen, het ontslagrecht te versoepelen en zich bovenal gaat houden aan die onzinnige 3%. Toch snap ik het ook wel. Je moet immers compromissen afsluiten. Wel is het opvallend dat de groene paragraaf van het akkoord zo mager is dat ze aardig overeen komt met het zwakke groene profilering van de partij zelf. Ik vraag me af waarom we deze partij voortaan niet gewoon LichtGroen noemen.

Mijn initiele schrik verloor het van mijn enorme verbazing. De inhoud van afspraken is natuurlijk totaal onbelangrijk wanneer de afspraken zelf niets waard zijn. En wat blijkt? Op vragen van Samsom antwoorde Jolande Sap dat het gesloten akkoord weliswaar over de begroting van 2013 gaat, maar vanaf de verkiezingen in september dit jaar weer helemaal overhoop kan worden gehaald.

Waar gaat het dan nog over?

Als dit waar is, dan had Jolande Sap net zo goed kunnen instemmen met het per 2013 verhogen van de pensioenleeftijd naar 100 jaar. De BTW had per 2013 naar 25% gemogen. Mensen die de afgelopen jaar PGB hebben ontvangen moeten deze per 2013 met 30% rente terugbetalen. Al deze maatregels had Jolande zomaar kunnen afspreken, wie weet in ruil voor  alleen nog maar groene energie en biologisch vlees vanaf 2013. Om vervolgens na de verkiezingen pas echt verantwoordelijkheid te nemen.

De Kunduzcoalitie probeert de rest van de wereld te foppen met afspraken die nergens over gaan. Wat dat betreft is de naam van deze coalitie niet slecht gekozen…

Tagged with:
 

30 Responses to Een akkoord van niks

 1. Anoniem says:

  Dit akkoord zorgt er wel voor dat we voorlopig weer serieus genomen worden in Europa. Dat scheelt ons een paar miljard aan boetes en aan buitenlandse handel, dan hoeven we straks weer minder te bezuinigen.

 2. Joost says:

  Dit akkoord is natuurlijk niet heel veel meer dan een gezamelijke vinger richting Wilders. Of dat een fier opgestoken middelvinger is of een wapperend belerend wijsvingertje laten we even in het midden.

  Wat groenlinks betreft denk ik dat ze hhier politiek gezien heel goed aan doen. Groenlinks zit al tijden in de knel tussen PvdA (iets gematigder links, maar realistischer), SP (linkser en dwarser), en aan de groene kant worden ze rechts(!) ingehaald door de DierenPoes.
  Door nu deze positie in te nemen plaatsen ze zich op de radar als de linkse partij waar WEL mee valt te praten, terwijl het PvdA als dwarsligger, en de SP als linkse tegenhanger van de PVV worden weggezet.

  Het is inderdaad jammer dat ze niet wat meer van hun punten in het akkoord krijgen, maar met 5 partijen en 1 dag onderhandelen is t ook niet zo raar. Wat ze uit dit akkoord halen is vooral het image van een serieuze partij bij de kiezer, en een plekje in de speeddial van de onderhandelaars bij VVD, CDA en D66.

  Dat dit akkoord qua inhoud weinig betekent, wil niet zeggen dat je het niet voor iets anders kan gebruiken, en dat heeft GL slim gedaan. Pragmatisme op links, op zich wel een fris idee!

 3. Rick (@RickH024) says:

  GroenLinks staat even op de kaart, ja, zo lang de partij nog deze uitgangspositie in de kamer heeft. Electoraal gezien voorspel ik echter een negatieve uitwerking, wat na de verkiezingen de partij mogelijk écht marginaliseert. Zeker nu de PVDD zo flink op de wagen zit met de ‘groene’ punten. En of GroenLinks als splinterpartij die minder “one issue” is dan de PVDD nog z’n punten naar voren kan krijgen betwijfel ik. Zeker voor Sap voorspel ik dat deze zet politieke zelfmoord was.

  • Herman says:

   Eigenlijk is mijn verwachting van wat dit met de electorale positie van GroenLinks gaat doen diametraal tegenovergesteld aan die van jou. Een groot aantal kiezers, met name kiezers die overgelopen waren naar D66 en de PVDA, zal in GroenLinks een verantwoordelijke linkse partij herkennen. Kiezers zullen het waarderen dat GroenLinks over haar eigen schaduw heen springt en tot een akkoord komt waarin, zoals JBC hieronder aangeeft, veel van haar programmapunten terug te vinden zijn.

   Of GroenLinks meer zetels zal behalen dan de tien die ze nu in de Kamer heeft valt te betwijfelen, maar ik verwacht zeker een kentering ten opzichte van het absolute dieptepunt van 5 zetels waarop GroenLinks de laatste tijd in de peilingen stond.

 4. Op groen terrein is dit akkoord een VERADEMING in verhouding tot hoe zaken ervoor stonden. Kolen, aardgas, leidingwater en rode diesel worden allemaal zwaarder belast waardoor duurzame alternatieven veel interessanter worden. Daarbij gaat er 200 mln extra naar milieu en is de aanschaf van zonnepanelen straks tegen het lage BTW-tarief van 6%. Winst!

  Maar ook op sociaal terrein is er veel winst. Het PGB wordt grotendeels gered en de bezuinigingen op passend onderwijs worden teruggedraaid. Ook de kunstsector valt weer onder het lage BTW-tarief en de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking worden teruggedraaid. Ook de inkomstenbelasting voor lagere inkomens gaat omlaag. De duur en de hoogte van de WW blijven gelijk voor de werknemers, wel worden deze regelingen zodanig omgevormd dat ze het veel meer stimuleren om de werknemer snel terug aan het werk te helpen.

  Natuurlijk kan er nog van alles beter, maar voor de situatie waarin Nederland verkeerde en het bescheiden aantal zetels dat GroenLinks heeft (slechts 1/15e van het parlement) denk ik dat dit een prachtige ontwikkeling is. Ja het kan en moet wat mij betreft op den duur nog beter en socialer, maar Nederland heeft een conservatief rechts parlement gekozen. Dan zijn helaas de mogelijkheden eindig. Het *was* veel slechter en de begroting schetste voor Nederland ook geen zonnig perspectief.

  De BTW-verhoging waar je over praat treft enkel het hoge BTW-tarief. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd. Verhoudingsgewijs besteden lage inkomens veel meer in het lage BTW-tarief dan in het hoge, en daarmee worden zij in grote mate ontzien. Het zijn voornamelijk de uitgaven aan luxe-artikelen die hierdoor 2% hoger zullen uitvallen. Moeten we ons daar echt zo druk om maken?

  In Nederland-polderland moeten compromissen gesloten worden. Dat is nooit perfect voor een enkele partij. Ook begrijp ik de frustratie van SP en PvdA best. Ik wil best geloven dat ze hadden ingezet op andere punten. Toch heeft GroenLinks hiermee veel slecht beleid (meer dan ik reeds noemde) teruggedraaid en een aantal nieuwe duurzame ontwikkelingen afgedwongen. GroenLinks is geen PvdA en ook geen SP en heeft zijn programma volgens mij eer aan gedaan met dit akkoord. Ik hoop dat de partij na 12 september nog veel meer van het programma kan realiseren.

  • Bart Linssen says:

   Maar Joep, wat doet de inhoud er nou toe? Daar zat ik in eerste instantie ook over te denken, maar toen bleek dat het hele akkoord per september weer helemaal anders kan zijn…

   • Plannen kunnen wijzigen met nieuw bestuur, maar totdat ze – al dan niet – worden gewijzigd moet men zorgen dat ze zo goed mogelijk zijn. Meer dan dit viel er voor GroenLinks lastig te verwezenlijken. Dit is veel beter dan hoe Rutte I zaken de afgelopen jaren klaargelegd had.

    • Bart Linssen says:

     Maar GL heeft niets voor elkaar gekregen. Wat heb je er nou aan dat je afspreekt wat er in 2013 gaat gebeuren, als je daar helemaal niet over gaat?

     Overigens hadden veel onderwerpen gewoon controversieel kunnen worden verklaard, of (zoals met de PVV stokpaardjes is gebeurt) weg worden gestemd.

     • Herman says:

      Er zal na de verkiezingen niet onmiddellijk een coalitie gevormd zijn, terwijl er al kort na Prinsjesdag een begroting wordt vastgesteld. Dat betekent dat wat er op Prinsjesdag wordt ingediend in grote lijnen overeen zal komen met wat er nu voor 2013 uit onderhandeld is.

      Afhankelijk van de verkiezingsuitslag zal wellicht na Prinsjesdag opnieuw onderhandeld moeten worden met een aantal andere partijen. Dan kan deze begroting echter prima als uitgangspunt dienen.

     • Tijl says:

      Je blijft hier wel op hameren maar dit is gewoon de begroting voor 2013. Tegen de tijd er een nieuw kabinet geformeerd is gaat daar nog weinig aan veranderen (prinsjesdag is dan al lang geweest). Hier en daar een extra maatregel misschien, maar meer dan dat is in het Nederlandse systeem niet echt mogelijk.

      Dat men voor 2014 een andere begroting gaat maken, tja. Dat ligt aan ons kiezers wat dat wordt, niet aan het GroenLinks van nu.

  • Tijl says:

   Ik herken inderdaad ook een erg sterk GroenLinks signatuur in vrijwel alle wijzigingen in de begroting. Het geroep van GroenLinks dat het een “ideeën partij” is lijkt zowaar een kern van waarheid te bevatten, op het moment dat er op korte termijn iets gedaan moet worden.

   Los van hoeveel zetels dit oplevert (of niet) voor de volgende verkiezing, ik voel in ieder geval dat mijn stem bij de vorige verkiezingen niet voor niets is geweest.

 5. Reinhard E. Van B. says:

  Matig verhaal dat het niveau van de kroegtafel zelden of niet overstijgt. De auteur is duidelijk of PvdA-aanhanger (geïrriteerd omdat ze zelf niets realiseerden) of SP-fanaat (al 20 jaar naarstig op zoek naar dekking voor waanzinnige uitgavendrift en daarom grenzend aan volstrekt ongeloofwaardig) en schaamt zich er niet voor zijn onterechte ongenoegen te uiten op ongepaste wijze.

  De partij die het meeste te verliezen had, GL, wordt afgerekend op..wat? Dat er onvoldoende groen staat in een door CDA en VVD voorgeprogrammeerd keuzemenu? Zoals Joep Bos-Coenraad hierboven terecht vermeldt zijn er toch nog voldoende kleine groene puntjes in meegegeven om de smaak te pakken.

  Ik mag hopelijk verwachten dat de auteur snugger genoeg is om bewust te zijn van het feit dat als onze nationale knuffelhippies vanaf dag 1 aan de ontwerptafel mee hadden kunnen praten het geheel er anders had uitgezien.

  Dat een veelvoud van bezuinigingen ongedaan zijn gemaakt; ontwikkelingssamenwerking, PGB-budget, WW is nagenoeg sociaal hervormd, rugzakje voor moeilijk lerende kinderen terug etc, in combinatie met lasten voor topinkomens en topverbruikers is blijkbaar niet links genoeg naar de smaak van de auteur.

  In twee dagen tijd wisten vijf partijen een pakket neer te leggen dat de lasten voornamelijk bij bovenkant middeninkomens en hogere inkomens neerlegt, eindelijk hervormt op ontslagrecht en de AOW houdbaar maakt. Het pakket biedt duidelijkheid, eerlijkheid en vertrouwen. Wat doet het ertoe? Solide basis vanaf 12 september en 1.2 miljard aan boetes bespaard om mee te beginnen. Maar de auteur is blijkbaar niet in staat een bepaald puberaal niveau te ontstijgen omdat hij evident een onbeheersbare neiging heeft Groenlinks te bashen.

  GL geniet ook niet echt mijn persoonlijke voorkeur, ze spreken niet aan, lijken er niet in te slagen een ideologisch thuis te creëren tussen socialen, groenen en links-liberalen in. Maar je kunt hen niet ontzeggen in extreme omstandigheden het algemeen belang voorop te hebben gesteld. Zij gaven thuis toen ze het meest konden verliezen. Van GL kun je niet zeggen dat ze uit waren op kort gewin. Een kwaliteit die iedereen vanuit een neutraal standpunt kan waarderen.

  Ik weet niet wat jij stemt, Bart, maar het zou je sieren het Wilders-frame van eigen-achterban-über-alles te ontstijgen. Het algemeen belang dient, ondanks alles, voorop te staan. Het is geen onbelangrijk concept in de politiek.

  • Bart Linssen says:

   Dankjewel voor je reactie. Wat jammer dat je niet op het punt van mijn verhaal ingaat: wat is het akkoord nou helemaal waard als het over een paar maanden waarschijnlijk weer van tafel is?

 6. jasper s says:

  Het akkoord is er een paar uur. Het is nog niet doorgerekend. Sterker ik vraag me sterk af wie van jullie de details kent. Toch hebben jullie al je mening en grote mond klaar.
  Sommige noemen dat typisch Nederlands.

 7. Arno says:

  @Bart: In principe mag een nieuwe regering alles, daar heb je gelijk in. Maar: ze moeten dat wel doen binnen een financieel kader dat klopt. Dat heeft Brussel, nee dat hebben wij zelf, bedongen. Dus mocht een nieuwe regering deze begroting voor 2013 niet onderschrijven, dan moeten ze iets nieuws verzinnen. Dat zal niet voor 2013 lukken want dan moet er binnen twee weken een regering zijn na de verkiezingen. Daarna is de begroting in elk geval voor 2013 definitief.

  Een nieuwe regering die er anders over denk zal dus waarschijnlijk pas in de begroting over 2014 haar beleid kunnen voeren en het is erg moeilijk om dat te doen zonder het geld dat met deze maatregelen bespaard wordt/extra opgehaald wordt. Die 3%-norm niet halen kost ons 1.2 miljard extra aan Brussel, geld dat we aan allerlei, in jouw optiek leuke, socialistische plannetjes zouden kunnen besteden.

 8. Reinhard E. Van B. says:

  Bart, ik herhaal; wat doet het ertoe? Een solide basis vanaf 12 september en 1.2 miljard in boetes bespaard. Dat doet het ertoe. ‘Waarschijnlijk van tafel’ is een gelegenheidsargument. Wel lezen graag.

  Om je in alle redelijkheid tegemoet te komen; vanaf 12 september is er een nieuwe politieke werkelijkheid. Dat betekent dat dit pakket niet vast staat inderdaad. Anderzijds is de gemiddelde partij krankjorum als ze een dergelijk akkoord dan werkelijk gaan riskeren. De uitgangspositie zal hoogstwaarschijnlijk zijn om kleine veranderingen aan te brengen al naar gelang de verhoudingen.

 9. Hwb says:

  Er wordt hier gezegd dat alles door een nieuw bestuur weer ongedaan gemaakt kan worden, maar volgens mij valt dat redelijk mee. Aangezien er voor Prinsjesdag (hoogstwaarschijnlijk) geen nieuwe regering zal zijn, zal de begroting voor 2013 hierop gebaseerd zijn. En dan is ook een nieuwe regering daar in principe aan gebonden volgens mij. Sommige maatregelen zullen ze misschien aanpassen, maar dan moet dat wel elders gecompenseerd worden. Of de TK moet akkoord gaan met grote begrotingswijzigingen en/of overschrijdingen.

 10. Tijl says:

  Als je GroenLinks zwak noemt omdat ze het ontslagrecht versoepelen, de consumptiebelasting omhoog gooien, en de AOW leeftijd verhogen dan heb je volgens mij hun verkiezingsprogramma niet zo goed bestudeerd.

  Met een kabinet van CDA/VV vervuilende subsidies afschaffen, een energie tax invoeren, en 200 miljoen extra voor natuur regelen is ook niet bepaald “zwak groen”. Als de kiezers meer van dat willen weten ze nu waar ze moeten zijn.

  Ik zou eerder punten noemen die niet zijn terug-gedraaid of verzwaard zoals woningmarkt, maar om dat nou “typische GroenLinks punten” te noemen, nee. Op sociaal vlak is er juist wel veel binnengehaald, juist vooral de speerpunten van GroenLinks (PGB etc).

 11. jasper s says:

  @arno

  @ In principe mag een nieuwe regering alles, daar heb je gelijk in. Maar: ze moeten dat wel doen binnen een financieel kader dat klopt. Dat heeft Brussel, nee dat hebben wij zelf, bedongen. Dus mocht een nieuwe regering deze begroting voor 2013 niet onderschrijven, dan moeten ze iets nieuws verzinnen. Dat zal niet voor 2013 lukken want dan moet er binnen twee weken een regering zijn na de verkiezingen. Daarna is de begroting in elk geval voor 2013 definitief.”
  De kamer kan lopende maatregel terugdraaien wanneer het er zin in heeft. De kamer hoeft tevens niks perse goed te keuren van wat op de 3e dinsdag in het koffertje zit. Als we in augustus door de kamer gooien dat per jan 2013 de BTW wordt bverhoogd. Dan kan de kamer 25 september per motie bij de minister erop aandringen om de BTW weer omlaag te gooien.
  Dit gebeurt in de praktijk niet vaak. Het kan echter allemaal. Asl je dan vervolgens van de 3% afraakt zal europa gaan morren ja. Echter volgens mij kunnen ze niks doen als je regeling a met 1 miljard verwisseld met regeling B van 1 miljard en vervolgens voor 31 -12-13 dus evenhoog of zelfs beter uitkomt.

 12. sadfg says:

  huizenbezitters zijn hun droom kwijt. lening afbetalen ? nu ? ? Ieder die van een huis droomt, vergeet het maar. Vergeet Nederland, want als je niet in je eigen bezit kunt wonen ??? Ben niet tegen EU of NL, maar voor mezelf …. mag dat ? 20 jaar gelden ging het kapitaal met de kapitaalbelasting naar het buitenland, nu gaan de mensen met kennis naar het buitenland, om hun droom , een fatsoenlijk eigen huis te realiseren.

 13. jasper s says:

  Huh je sluit een lening af. Of u de terugbetaalt moet u zelf weten.
  Echter waarom zou de overheid subsidieren dat u je lening niet terugbetaald ???
  Dat is namelijk de hypotheek aftrek. Deze maatregel verbiedt geen enkel krediet. Als u een huis wil kopen zonder de lening af te lossen dan mag dat. Alleen wij gaaan niet 1/3 tot de helft van jou rente betalen tenzij u aflost. Als ik een auto of een PC koop met lening. Betaal ik dan in eens minder belasting??
  En mijn waarde, In veel landen zul je die rente over jouw lening uberhaupt zelf moeten opbrengen. Daar wordt de omzet van de banken niet gefinancierd uit de overheidskas. Dus als jij daarvoor wil emigreren veel succes 🙂

 14. Marcel says:

  @Joep, je stelling dat lagere inkomens naar verhouding ‘veel meer’ aan zogenaamde ‘laag-tarief-btw’ uitgeven, kun je die onderbouwen? Voedsel valt onder het lage btw-tarief, en lage inkomens geven naar verhouding meer uit aan voedsel? Ze geven naar verhouding misschien ook wel meer uit aan bier, dat valt onder het hoge btw-tarief, en zijn wellicht door slecht geïsoleerde huizen ook meer kwijt aan stookkosten (hoog btw-tarief en verhoogde energiebelasting). Voor zover ze een auto bezitten, zullen ze ook een relatief groter deel van hun inkomen daar aan uitgeven. Ook vrijwel allemaal hoog btw-tarief.
  Misschien gaan ze ook vaker naar de kapper, de fietsenmaker en huren ze vaker een stucadoor in, of een schoonmaakster of een schilder of geven ze een enorm deel van hun inkomen uit aan boeken, dat zijn namelijk zaken die onder het lage tarief vallen.

  Je stelling dat ‘voornamelijk de luxe uitgaven hierdoor duurder zullen’ worden, doet vermoeden dat het hoge tarief een uitzondering is voor luxe goederen, terwijl juist het lage tarief de uitzondering betreft.

  Met betrekking tot ‘de inkomstenbelasting voor lage inkomens gaat omlaag’. Iemand die 40 uur per week het minimumloon verdient, heeft een bruto jaarsalaris van pak’mbeet 19.000 euro. Zal daar vermoedelijk ongeveer 2.800 aan belasting en premies over afdragen. Hiervan is ongeveer 100,- inkomstenbelasting en 2.700,- zijn de premies volksverzekeringen (waar de AOW-premie en de AWBZ-premie de grootste van zijn). Zolang de volksverzekeringpremies niet verlaagd worden, heb je als laag inkomen dus niet zo veel te winnen bij een belastingverlaging. Als de volksverzekeringpremies wel verlaagd worden, komt de AOW onder druk, vermoed ik, en de AWBZ is al jaren een tranendal.

  Ik zal eerlijk toegeven dat ik nog geen details over het akkoord gelezen heb, maar dit zijn alvast twee ‘argumentaties’ waar ik me slecht in kan vinden.

  • jasper s says:

   Volgens mij moeten we bij de minima voor een groot deel kijken naar de huur. Ik kan alleen het BTW tarief daarvan niet vinden.
   Dit zijn voor de minima tientallen % tot de helft van het budget

  • @Jasper: voor huur of verpachting van onroerende zaken geldt een BTW-vrijstelling.

   @Marcel: “dis mast bie jar lakkie dee!” Want het rechtse kabinet had de btw-verlaging op o.a. kappers sinds 2000 net teruggedraaid (naar het hoge tarief), maar deze (overigens voor de schatkist marginale) bezuiniging is ook door het wandelgangenakkoord teruggedraaid! (zie bijv. http://www.anko.nl/view.cfm?page_id=13665 )

   Over het BTW tarief stelt bijv. dagblad Trouw:
   “BTW-tarief
   Het hoge BTW-tarief treft alle inkomensgroepen, ook mensen met een uitkering. Maar relatief gaat een groot deel van hun inkomen naar eerste levensbehoeften als voeding, en dat valt in het ongewijzigde, lage btw-tarief. “.

   Maar verschillende bronnen schetsen hierover een verschillend beeld. Bijna overal geven de laagste inkomens als percentage van hun inkomen verhoudingsgewijs iets meer uit dan hogere inkomens, maar over de mate waarin lees ik nogal verschillende opvattingen. Misschien een aardig idee om NRC.next die zo’n “check” rubriek heeft eens te laten uitzoeken. Je statement “lage inkomens geven naar verhouding meer uit aan voedsel” vond ik ondanks alles nog niet zo vreemd als je suggereert. Uitgaande van dat lage inkomens niet minder eten dan hoge inkomens (uiteraard zullen lage inkomens over het algemeen minder luxe eten), maar gezond eten wordt hierdoor bijvoorbeeld in ieder geval niet duurder. Aangezien het besteedbare budget eindig is en een eindige hoeveelheid sowieso naar voeding gaat lijkt me intuitief groter, maar je hebt gelijk dat ik daar misschien wat terughoudender in behoor te zijn, het verschil lijkt niet zo groot als ik dacht.

   Stookkosten en voertuigenbrandstof (benzine, diesel) zijn inderdaad complexer. Iemand met een laag inkomen in een flatje zal geen hoge stookkosten hebben, en iemand met een klein autootje rijdt over het algemeen ook zuiniger dan iemand in een compensatoire BMW, maar zo eenduidig is het terecht helaas niet (zie je voorbeeld van het slecht geisoleerde oude huis). Het doel, het zuiniger omgaan met grondstoffen, vind ik erg belangrijk, hoewel het terecht vervelend is wanneer het hen raakt die het slecht kunnen incasseren.

   Hoe de lagere belasting voor lagere inkomens moet gaan werken is me in alle eerlijkheid ook niet helemaal duidelijk. Daarover lees ik vooral oppervlakkige zinnetjes als “Lagere inkomstenbelasting, met name voor lagere inkomens”. Het bevriezen van de belastingschijven (met name tussen de eerste (33% incl. soc. premies) en de tweede (42% incl. premies)) zal relatief vooral lage inkomens raken.

   Natuurlijk is bezuinigen of lastenverzwaren nooit leuk, en wanneer men het mij zou vragen dan zou ik de rekening op verschillende punten meer bij de hogere inkomens leggen dan nu gebeurt. Helaas zitten we wel met een situatie waarin het parlement wordt gedomineerd door rechtse parlementariers, en met dat in het achterhoofd denk ik dat dit niet ver af zit van het best haalbare akkoord. Ook vind ik het een vooruitgang t.o.v. “geen akkoord”, waarmee door het wegbezuinigen van bijv. het PGB, passend onderwijs en griffierechten wat mij betreft nog meer mensonterende situaties ontstonden.

 15. jasper vs says:

  Nou Joep (en Marcel) dan heb je gezien jouw antwoord over de huur met de grote groep laagste inkomens dus al circa 40% dat buiten de verhoging valt. Tel daar de pak hem beeet 12% bij op die je volgens het NIBUD kwijt bent aan voedsel en neem mee dat daar nog wat bijkomt in de categorie overig en zorg.

  Dan wil ik wel eens weten hoe jullie denken dat iemand met lage woonlasten en een relatief doorsnee besteedbaar inkomen van 3000 euro of meer. Relatief net zo weinig wordt gespaard door deze verhoging.

  Stel ik verdubbel de woonlasten ruimschoots naar 1000. Zelfs dan blijft er nog ruim 500 euro over tegenover die ruim 150 euro aan voedingswaren. Tel daarbij nog maar wat op voor wat er buiten het tarief valt voor de bestedingen van de minima. Dan moet men toch flink zijn best gaan doen denk ik. Laat staan als je naar de echte rijken kijkt want dit plaatje gaat alleen maar meer deze kant op hellen.

 16. Marcel says:

  En zo leer ik elke dag wat bij, ik wist niet eens dat het lage btw-tarief van de kappers onder druk stond. Ik wist ook niet dat ook zij een koepelclubje hebben om hun belangen te behartigen, wat hebben we het toch goed met zn allen.

  Dank voor het uitzoekwerk. Intuitief klinkt het ook logisch dat lagere inkomens naar verhouding meer geld uitgeven aan voedsel, maar inderdaad, zeker weten doen we het niet. Hogere inkomens kopen vaak ook duurder voedsel (ekologisch enzo…).

  Ik kan me ook goed vinden in het doel om minder grondstoffen te gebruiken en wil me zelfs wel achter een belastingmaatregel scharen die dit stimuleert, maar de btw vind ik daar een slecht instrument voor. De btw belast nagenoeg álle consumptie, ongeacht of er veel of weinig grondstoffen inzitten. Ik zou zeggen, belast dan de grondstoffen. Maar dat is, geloof ik, een ongelooflijk revolutionaire gedachte, helaas.

 17. jasper s says:

  Nogmaals dat die 40% uitgaven aan je huur erbuiten blijven hakt veel harder in je huishoudboekje dan die 12% voedsel.

  Het nut van het erbuiten houden van het lage tarief is wel dat iets basaals als bijvoorbeeld voeding gewoon even betaalbaar blijft. Al kan je ook zeggen dat mensen die deze schijnbaar noodzakelijke zaken veel geld kwijt zijn kennelijk behoorlijke uitgaven hebben waar het pijnlijk is om van af te zien. Als je als alleenstaande een baan hebt van 40 uur met 3 uur reisttijd, overwerk en daarbovenop thuisstudie. Dan kan ik me voorstellen dat je graag iemand inhuurt voor werkzaamheden. Al kunnen een hoop mensen zich dat wel minder veroorleven.

  Verder is de kapper inderdaad een luxe. Echte uitgebuitenen laten hun haar alleen maar groeien 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.