Over de ongeloofwaardigheid van het CPB

Dat in het Catshuis ook de afschaffing van de studiefinanciering op tafel ligt als optie, is geen geheim. Studenten worden gezien als de graaiers van de toekomst, dus daar mogen ze nu alvast voor betalen. Dit terwijl de verkiezingsprogramma’s van CDA en PVV er niet om liegen.

Verkiezingsprogramma CDA:

Het studiesucces in het hoger onderwijs is te laag. Verhoging van het studiesucces vraagt om meer contacturen. Van de studenten mag een stevige inzet gevraagd worden en studeren mag minder vrijblijvend worden. Om de toegankelijkheid te borgen blijft de studiefinanciering bestaan, wel zal van studenten die langer over hun studie doen dan de nominale studieduur plus één jaar een hoger collegegeld gevraagd worden. Tevens zullen de reismiddelen doelmatiger worden ingezet.

Het programma van de PVV is zo mogelijk nog duidelijker:

HBO-scholen en universiteiten moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Helaas staat ons systeem van studiefinanciering onder druk. Steeds meer politieke partijen willen hier aan tornen. Dat is verkeerd. Dat je ook kunt studeren als je vader geen GroenLinkser of D66’er is, vinden wij een groot goed. De kinderen van Henk en Ingrid moeten gewoon kunnen doorleren, ook als er van huis uit geen geld voor is.

En aan het einde van de paragraaf over onderwijs:

En vooral: handhaving studiefinanciering en ov-jaarkaart

Duidelijke taal dus, al is de mening van ondergetekende altijd geweest dat sommige partijen niet te vertrouwen zijn.

De schijn moet echter hoog worden gehouden en dat vraagt om een goed excuus. Het ‘we leven nu in andere tijden’ is inmiddels al te vaak gebruikt, dus hebben de coalitiepartijen en de gedoogpartner een andere uitweg nodig. En wat is er nu makkelijker dan een ‘onafhankelijk’ bureau inschakelen om een onderzoek te doen.  Vooral als dat ‘onafhankelijke’ bureau iemand in dienst heeft met een eigen politieke agenda. Wie betaalt bepaalt. Toch?

Jawel, daar hebben we hem weer. Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus Universiteit en al jaren voorstander van het afschaffen van de studiefinanciering mag het nog één keer uitleggen. Jacobs die diverse keren in opiniestukken betoogt dat studiefinanciering een soort zakgeld voor luie rijkeluiskinderen is en in meerdere rapporten pleit voor invoering van een leenstelsel. Dezelfde persoon mag nu alweer in een CPB notitie een antwoord formuleren op de vraag wat de gevolgen zijn van de afschaffing van de basisbeurs voor bachelorstudenten. Sterker nog, hij doet dit op verzoek van het ministerie van OCW.

Natuurlijk heeft iedereen het recht zijn mening te verkondigen. Maar van een onderzoeksinstituut als het CPB dat stelt zich onafhankelijk op te stellen, verwacht ik dat men onderzoekers in dienst neemt die zich, jawel, zo onafhankelijk mogelijk opstellen en geen opiniemakers. Op deze manier maakt het CPB  zich volstrekt ongeloofwaardig als onderzoeksinstituut.

Lisa Westerveld irriteert zich al jaren aan zogenaamde ‘onafhankelijke’ onderzoeken die enkel een politiek doel hebben en vraagt zich af hoeveel miljarden euro’s dit soort onderzoeken gekost hebben.

 

7 Responses to Politieke een-tweetjes

 1. jasper van Sprundel says:

  Inderdaad een opvallende keus.
  Van de andere kant. Als deze persoon straks de juiste cijfers aanhaalt over wat er in andere landen is gebeurt bij inkomensdaling. Over wie er studiefinanciering ontvangt. Over hoeveel uren er worden besteedt. Tja dan is het niet bijvoorbaat afbreuk aan de objectiviteit. Dus het hangt nog wel vanaf wat in het onderzoek komt te staan. Verder laat het CPB volgens mij niet een onderzoek normaal gesproken door 1 persoon doen die het kan invullen zoals hij wil.
  Ik lees trouwens dat het onderzoek al is uitgevoerd dus als iemand leestijd heeft kan dat helpen.

 2. Arno says:

  Eens, als het waar is dat deze persoon dat onderzoek alleen heeft gedaan lijkt me dat zeer slecht. Vraag blijft of dat zo is. Maar, als het argument tegen stufi is dat het zakgeld voor rijkeluiskinderen is, waarom dan niet afhankelijk maken van het inkomen van de ouders? Dat is het nu al een beetje (uitbreidende beurs voor studenten met arme/onwillige/ontraceerbare ouders), en dat kan best wat steviger.

  Ook zie ik weinig bezwaren tegen een systeem waarbij ECHT alleen hoeft worden terugbetaald als je een goede baan treft. Dus niet door de middelbareschool docent of door de AIO, maar wel door de tandarts en de notaris. Bijvoorbeeld alleen terugbetalen bij een jaarinkomen van boven de 50.000 ofzo. Alleen moet dat dan tevoren goed bekend zijn en duidelijk gedefinieerd, dan zal de leenangst ook wel afnemen.

  • Herman says:

   Persoonlijk zie ik nogal wat bezwaren tegen het afhankelijk maken van studiefinanciering van de financiële situatie van de ouders. Ten eerste moeten studenten een bestaan op kunnen bouwen waarin ze tot op zekere hoogte onafhankelijk zijn. Tot je 25e op de centen van paps en mams teren doet geen recht aan de eigen verantwoordelijkheid die een student als volwassene heeft. Ten tweede zijn er studenten waarvan ouders ondanks dat ze wel boven een bepaalde inkomensgrens zitten weigeren veel bij te dragen. Natuurlijk is er de regeling voor weigerachtige ouders, maar om je eigen ouders voor de rechter te dagen moet je volgens mij wel een hele verziekte verhouding met ze hebben. Anders heb je het daarna wel.

   Op zich ben ik het met je eens wat betreft een systeem waarbij vooral mensen die goed verdienen bijdragen.

   Vanwege de onafhankelijke positie van studenten en het solidariteitsbeginsel ben ik daarom erg voorstander van het studieloon. Studenten ontvangen dan een volwaardig inkomen om van te leven tijdens hun studie en betalen daarna bijvoorbeeld 1% bovenop hun inkomstenbelasting om het systeem kostendekkend te houden. Daardoor hoeven studenten niet te lenen of hun handje bij hun ouders op te houden, kunnen ze hun tijd aan studie besteden in plaats van aan allerhande bijbaantjes en dragen na hun studie bij aan een toekomstig bestendig financieringsstelsel.

 3. jasper van Sprundel says:

  Tja momenteel moet iemand al terugbetalen bij minimumloon. Ik heb dit voor de gein is nagevraagd op het kantoor in Nijmegen. En ze draaien rustig een bedrag voor je uit. En of de grens daar ligt is mij niet eens duidelijk.

  Wat het CPB onderzoek betreft. Ik denk ik klik eens op de link in het artikel en ik zag bij de bijlage al een 2e naam. Ik heb dus niet het idee dat men even aan Bas heeft gevraagd of hij een onderzoekje af wilde leveren. Wellicht heb ik het mis.

 4. Lisa says:

  Mijn voornaamste punt van bezwaar is ditmaal niet inhoudelijk, maar procedureel. Dat er nog een onderzoeker aan het stuk is verbonden (die overigens interessante ideeën heeft) doet daar niets aan af.

 5. jasper van Sprundel says:

  Ik kan de procedure waarop men bij Jacobs is uitgekomen niet erg makkelijk uit je stuk halen. En volgens mij maakt het veel uit of men gewoon 10 experts heeft geraadplegd waar toevallig ook Bs tussen zat. OF dat men Bas heeft gevraagd om een onderzoek op verzoek van het kabinet.

 6. Lisa says:

  En mijnheer Jacobs mag het nog een keer komen uitleggen in de Kamer: http://www.nu.nl/geldzaken/3129469/laat-student-in-leenstelsel-langer-aflossen.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.