Vanaf komend jaar moeten alle studenten voortaan in- en uitchecken bij de NS als ze hun OV-kaart gebruiken. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete.  Misschien logisch vanuit het perspectief van de vervoerder die informatie wil… maar bizar voor de klant die een boete krijgt ondanks dat er is betaald voor de reis (want ja, die OV-kaart daar wordt gewoon voor betaald, dat geld wordt ingehouden van de studiefinanciering).

Dit is op zich geen reden om de NS te gaan bashen. Alle andere vervoerders deden het immers al. En de NS is ook nog eens zo goed om coulant met studenten om te gaan, al is coulance een beetje een gotspe als je mensen een boete geeft voor witrijden.

Maar wat doet de NS wel, dat andere vervoerders niet doen? Nou, die huren een kek communicatiebureau in om een voorlichtingscampagne in elkaar te zetten! Leuk, met zo’n brakke student die in zijn nest ligt te stinken.

Want waarom zouden we ook flauwe stereotypes over studenten vermijden, wat rot ons het dat ze gemiddeld tussen de veertig en vijftig uur in de week werken? Haha, luie kutstudenten! Way to go, NS: niet alleen gaan jullie boetes geven aan betalende klanten, jullie bevestigen ook nog eens alle onterechte en stuitende studentenclichés in een landelijke reclamecampagne. Waar jullie ongetwijfeld goed voor in de buidel hebben moeten tasten.

Weet je wat? Jullie mogen mij ook wel inhuren hoor! Ik heb hartstikke leuke ideeën voor reclamecampagnes. In de campagne “neem eens de trein” laten we een vrouw zien die niet kan inparkeren en dus beter de trein kan pakken. In de campagne “pas op voor zakkenrollers” laten we een stelende Marokkaan zien. Voor een wervingscampagne voor conducteurs pakken we een blije, dansende conducteur, een neger natuurlijk, want die kunnen zo goed dansen. Oh, en voor de campagne “wees stil in de stiltecoupé” gebruiken we een zeurende bejaarde. Ik ben te bereiken via deze website.

Of, en dat kan natuurlijk ook, jullie pleuren een eind op met jullie stereotyperingen. Communicatiefaalhazen.

 

János Betkó zoekt nog naar een bedrijf dat hij kan gebruiken als stereotypering voor een incompetent bedrijf dat niet in staat is zijn klanten fatsoenlijk te informeren . Hij hoopt op suggesties in de comments.

Tagged with:
 

16 Responses to De NS communiceert met studenten…

 1. Els says:

  Als suggestie voor dat soort incompetente bedrijven is “DUO” roepen wel erg flauw he?

 2. Arno says:

  Uhm, where to start… PostNL, KPN, Ziggo, UPC, NS. Wat een toeval, allemaal ex-staatsbedrijven?! Liberalisering FTW, en dat uit mijn mond…

 3. Frank says:

  Oh, dit doet me denken aan de tijd dat ik nog bij VGZ verzekerd was. Het kantoor was om de hoek, en ik verhuisde binnen hetzelfde studentencomplex van het ene naar het andere nummer. Het heeft me volgens mij meer dan een half jaar gekost voordat men dat doorhad en ik m’n polissen e.d. weer kreeg.

  Wat bleek uiteindelijk het geval? De klantenadministratie en de adresgegevens van klanten stonden in twee aparte databases, die niet met elkaar praatten. Daar werd ik toen wel een beetje droevig van.

  Overigens ben ik blij dat ik daar weg ben. VGZ heeft inmiddels van die afgrijselijke reclames waarin mensen gelukkige gezinnetjes bij elkaar moeten acteren. Het is zo overduidelijk en overdreven nep, dat je je toch wel plaatsvervangend moet schamen als je daar nog bij zit.

 4. Corneel says:

  Ik heb me er nog steeds niet goed genoeg in verdiept, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet rechtsgeldig is om die boete te mogen vragen.

  Afgezien daarvan heb ik begrepen dat de verdeelsleutel van het geld van de OV-kaarten bepaald wordt door deze metingen.
  Dus, ben je een student die alleen bij Veolia incheckt en niet bij de NS, krijgt Veolia het volle deel van het geld uit jouw abonnement.
  Naast reizigerinformatie te verzamelen is dat waarom ze graag willen dat je in- en uitcheckt. Sinds ik dat weet probeer ik altijd eraan te denken bij de NS te bliepen en het bij Veolia ‘per ongeluk’ te vergeten.

  Want de NS heeft misschien een schijnbaar kwetsend stereotype voorlichtingscampagne, maar van alle vervoermaatschappijen blijft de NS toch mijn favoriet, omdat ze, in mijn ogen, van alle vervoersmaatschappijen het beste (misschien als enige?) doen aan voorlichting aan de klanten.

  • Frank says:

   De grap van Veolie is natuurlijk ook dat het eigenlijk een afvalverwerkingsbedrijf is. Ik weet niet zo goed wat het over Limburg zegt dat hun OV nu wordt geregeld door het bedrijf dat hier in Londen (en elders) het vuilnis ophaalt.

   Oh wacht even, was dat een kwetsend stereotype? 😉

   • Arno says:

    Veolia Transport is een Zwitsers vervoersbedrijf. ‘Veolia Environmental Services’ is een dochter, dat inderdaad in Engeland vuilnis ophaalt. Maar dat is dus een ander bedrijf.

 5. Pepijn Eymaal says:

  Het Besluit personenvervoer 2000 geeft de volgende definitie van elektronisch vervoerbewijs (art. 1 sub g):

  vervoerbewijs waarmee de reiziger zich na elektronische registratie toegang kan verschaffen tot het openbaar vervoer

  Onder elektronische registratie wordt het inchecken verstaan. Dus gezien de wet- en regelgeving is het inderdaad mogelijk een boete te geven, want art. 70 lid 1 Wet personenvervoer 2000 luidt als volgt.

  Het is verboden zonder hiervoor geldig vervoerbewijs gebruik te maken van het openbaar vervoer, alsmede, voor zover de vervoerder zulks duidelijk kenbaar heeft gemaakt, van de daartoe behorende voorzieningen.

  Het vervoerbewijs is pas geldig wanneer je daarmee toegang mag verschaffen tot het openbaar vervoer. Als je niet incheckt, mag je je dus geen toegang tot het openbaar vervoer verschaffen, getuige art. 1 sub g Besluit personenvervoer 2000.

  De sanctie op overtreding van dit artikel is neergelegd in art. 101 lid 1 Wet personenvervoer 2000.

  Niet naleving van de artikelen 70 tot en met 73, alsmede – voor zover aangeduid als strafbare feiten – het bepaalde krachtens artikel 74, tweede lid, is een overtreding en wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie

  Omdat in het Besluit personenvervoer 2000 expliciet staat “na elektronische registratie” is het dus noodzakelijk om in- en uit te checken, wettelijk gezien. Als je echter niet incheckt en wel een reisrecht hebt (dus je hebt een week-ov, je reist op dinsdag en je hebt niet ingecheckt) ontbreekt mijns inziens dat wat juristen “ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid” noemen. Er zijn slechts enkele gevallen bekend waarin de rechter dat toekende, maar ik zou durven betogen dat dit zich in dit geval ook voordoet. Ik zal de vraag wat simpeler voorstellen: hoe kan reizen strafbaar zijn, wanneer je daartoe het recht hebt en er nota bene voor hebt betaald (wat János terecht aangeeft en veel mensen vaak vergeten)? Het wel of niet inchecken doet daar de facto niets aan af.

  • Corneel says:

   “Onder elektronische registratie wordt het inchecken verstaan.”

   Hoe solide is dat statement? Want hier vloeit namelijk alles uit voort.
   Een elektronisch en persoonlijk abonnement zou ik zelf namelijk zien als een elektronische registratie. En als één rechter het met me eens is, dan is het hele ‘je móét bliepen’ al van de baan, tot de wet verandert wordt. (Zie gratis ID-kaart)

   Overigens staat er volgens mij ook nog steeds in de wet dat je de mogelijkheid moet hebben om ín de trein of bus een vervoersbewijs te kopen. Als dat afgevangen is met ‘je kunt bliepen, dus een vervoersbewijs kopen’, is dat wel heel erg karig.

 6. jasper vs says:

  Ben ik trouwens de enige met een chipkaart die sinds Oktober bij de bus eerst fout incheckt en daarna goed (of andersom) . Heb trouwens een voordeelurenkaart en geen studentending. Ben ook al langs het loket geweest en toen draaide men de eerder genoemde volgorde om. Wat een vooruitgang…

 7. Arno says:

  Ik kan me vergissen maar volgens mij heeft het CBP een jaar of wat geleden al een uitspraak gedaan over het verplicht inchecken voor abonnementshouders, dus ook houders van een studenten-ovjaarkaart. Zij zeiden toen dat het belang (verdeling inkomsten) van de vervoerder te klein was om het verlies aan privacy (verplicht in- en uitchecken) toe te staan.
  Het gaat dan om mensen die zonder in te checken kunnen aantonen dat ze een geldig vervoersbewijs hebben, geen kortingskaart-houders. Ik probeerde het op de site van het CBP te vinden maar dat lukt me zo snel niet. Kan iemand anders zich hier niet iets van herinneren?

  • Corneel says:

   “De NS moet studenten beter moet informeren over het in- en uitchecken. Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Studenten die vrij reizen met hun week- of weekendkaart, hoeven niet langs de poortjes. De NS verwerkt de gegevens als ze dat wel doen, en dat mag niet volgens het CBP. NS heeft tot 1 december 2011 om studenten hierover alsnog goed te informeren, anders wordt het vervoersbedrijf een boete opgelegd van 7500 euro per week, met een maximum van 375.000 euro.

   Dus als de gegevens niet meer bewaard worden is inschecken volgens de wet verplicht !”

   Ergens gevonden, googlend op ‘OV inchecken verplicht CBP’.

 8. Arno says:

  Maar het lijkt me heel sterk dat het voor NS zin heeft mensen te verplichten in te checken als die gegevens niet opgeslagen mogen worden.
  Wat ik nog veel vreemder vind is dat het ook verplicht wordt voor jaarkaarthouders. Die hebben altijd, elke dag, een vervoersbewijs, dus waarom zouden die moeten inchecken?

 9. jasper vs says:

  Als het om een zuivere NS en geen ov jaarkeert gaat is da inderdaad van de gekken. Je hebt betaald voor de NS overal en niks anders duidelijk zat.
  Verder snap ik het punt van reisgegevens en CBP niet helemaal. Het gaat toch om de KM niet om ´wie´voor de budget verdeling. Dan kun je dus gewoon die gegevens anonymiseren toch?
  Dan kan ik me voorstellen dat het onderdeel van de prijs is dat men hun KM registreert. Al is een reguliere Zwart rijd boete dan inderdaad wat overdreven.

 10. […] hoor, dat stuk van János om de NS te typeren als een incompetent bedrijf dat niet kan communiceren. Ook […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.